Hoe levensvatbaar is de luchthaven van Deurne?

De Vlaamse overheid moet onderzoeken of het wel rendabel is om de luchthaven van Deurne verder te subsidiëren. ATV van zondag 13 oktober 2019: “Dat zei Ingrid Pira van Groen vanochtend in Wakker op Zondag. Ook Christian Leysen van Open vld vindt dat de overheid zo beperkt mogelijk zou moeten inspringen, maar de luchthaven op zich is wel economisch noodzakelijk voor Antwerpen.”

Aan het debat namen naast Christian Leysen en Ingrid Pira ook Piet De Roeck, namens Vliegerplein deel. Piet De Roeck merkte fijntjes op dat het vliegveld sinds de “privatisering” in 2014 al honderd miljoen subsidies heeft gekregen. Zeg maar een bodemloze put.

Klimaatactivisten bezetten London City Airport

Bij een klimaatdemonstratie op de luchthaven van London City zijn verschillende betogers aangehouden. De activisten hielden een sit-in in de centrale hal van het vliegveld. Het vliegverkeer werd weinig gestoord. NOS nieuws van donderdag 10 oktober 2019: “De actie op het vliegveld is onderdeel van reeks meerdaagse demonstraties in Londen van de groep Extinction Rebellion.

De organisatoren willen de luchthaven drie dagen bezetten. Ze protesteren tegen de impact van vliegen op het milieu en de overheidssteun voor de uitbreiding van luchthavens.

Verschillende acties

Tientallen activisten hebben zichzelf vastgelijmd aan de stoep voor het gebouw, op de grond in de centrale hal en in het metrostation van het vliegveld. Ook hebben de klimaatactivisten die een sit-in houden zich aan elkaar vast gebonden met kabelbinders.

Buiten beklom een activist het dak van de terminal waarna hij gearresteerd werd door de politie. Inmiddels heeft een grote groep mensen zich buiten verzameld. Ook zijn er tientallen politieagenten aanwezig.

Een activist die in een vliegtuig richting Dublin zat stond op van zijn stoel en begon een toespraak te houden over het klimaat. De vlucht liep enige vertraging op omdat het vliegtuig terug moest taxiën naar de gate, waar de man door politieagenten van de vlucht werd gehaald. (…)

Volgens een woordvoerder van de luchthaven werkt het vliegveld aan een duurzamere toekomst voor de luchthaven en de luchtvaartindustrie. London City Airport wil de koolstofuitstoot in 2050 terugdringen naar nul. De eigenaar van British Airways zegt dezelfde doelstellingen na te streven.” Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven, zegt het spreekwoord…

Dienstmededeling: commentaren kunnen niet meer

Ja, u leest het goed: commentaren kunnen niet meer op de blog. Erg jammer, maar het aantal spamberichten was schrikwekkend hoog. Volgens Akismet (antispam programma) is de verhouding 24 spams tegen een echt commentaar. Over de kwalitiet van sommige commentaren zullen we ons maar niet uitlaten…

De maatregel geldt voor enkele maanden. Hopelijk hebben we tegen dan een oplossing in de maak.

U kunt nog altijd terecht op onze contactpagina met uw commentaar en/of vragen. We reageren zo snel mogelijk. Maar vergeet niet: VATUV is vrijwilligerswerk. Al vijftig jaar lang!

Met vriendelijke groet,

De redactie van VATUV Blog.

PS: informele gesprekken kunnen wel nog op de facebook pagina’s van Vliegerplein en Een luchthaven past niet thuis in een woonwijk.

KLM 100, maar maakt groen imago niet waar

KLM viert zijn 100-jarig bestaan en krijgt lof voor groene initiatieven. Maar schrap eerst die vlucht Amsterdam-Brussel eens, schrijft Jan Paternotte. NRC Handelsblad van 4 oktober 2019: “De KLM wordt maandag honderd jaar oud. De meeste luchtvaartmaatschappijen zouden zo’n moment vieren door met een indrukwekkende en luidruchtige vliegshow te laten zien hoe wonderschoon het fenomeen luchtvaart is, maar KLM koos voor een andere boodschap. Afgelopen zomer ging een promotievideo viral waarin KLM-topman Pieter Elbers de kijker opriep zich twee keer te bezinnen alvorens een vliegticket te kopen. „Moet u elkaar echt fysiek zien, of kan het ook met een videoconferentie? En kunt u niet beter de trein nemen?”, vroeg de topman.

KLM noemt deze antivliegcampagne Fly Responsibly. En zo werd Elbers de eerste CEO van een luchtvaartmaatschappij die zegt dat het klimaat een reden is om een keer niet te vliegen. Elbers lokte wereldwijd reacties uit. De Britse krant The Guardian kopte verbaasd: „Dutch airline calls for people to fly less”. (…)

Het is ook ingewikkeld om de oproep van Elbers te plaatsen als KLM daags later de ‘werelddeal weken’ aankondigt, en vervolgens miljoenen e-mailboxen vult met fraaie plaatjes van palmbomen en zonnige terrassen die de vlieglust weer flink aanwakkeren. (…)

Elbers als klimaat-ceo
Maar als Elbers écht de klimaat-ceo van de luchtvaart wil worden, is er een stuk meer nodig. Te beginnen met die gekke vluchten van Amsterdam naar Brussel. Een afstand die Maarten van der Weijden zwemmend aflegt, wordt door KLM nog vijf keer per dag door de lucht overbrugd. Het aantal vluchten gaat over een tijd terug naar vier, maar moet natuurlijk naar nul. Wie op de KLM-website een reis van Amsterdam naar Brussel zoekt, krijgt niet eens de optie aangeboden om per trein te reizen.

Hetzelfde geldt voor die enorme serie vluchten naar Londen, Frankfurt en ook Parijs. Op die routes zijn er misschien nog niet genoeg treinen om meteen helemaal te stoppen met vliegen, maar KLM zou op z’n minst iedere reiziger de treinoptie moeten bieden.

KLM zou daarnaast steun kunnen geven aan álle manieren om vliegen schoner te maken. Ze hebben een eerste stap gezet door te investeren in biokerosine, maar ze zouden ook kunnen inzetten op synthetische kerosine en elektrisch vliegen. Synthetische kerosine wordt gemaakt van waterstof en haalt bij de productie CO2 uit de lucht. Het is daarmee de schoonst denkbare brandstof voor vliegtuigen, alleen nu (nog) te duur om concurrerend te zijn. (…)

Het allerbelangrijkste is dat Elbers zich ook zou gaan uitspreken voor een eerlijke prijs voor vliegen. Het is moeilijk échte verduurzaming af te dwingen zolang vliegtuigbrandstof is vrijgesteld van alle btw of accijnzen. Als je kerosine kunt belasten, zullen maatschappijen snel overstappen op zuiniger en schoner vliegtuigen. Bovendien krijgt de trein (en elektrische luchtvaart) dan ook een betere kans. Om dat mogelijk te maken moet het wereldwijde luchtvaartverdrag op de schop. Nederland heeft de komende drie jaar een zetel in het bestuur van de wereldluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Laat Elbers nou de eerste luchtvaart-ceo zijn die ervoor pleit dit wereldwijde belastingparadijs voor vliegtuigen af te schaffen. Dan is KLM écht klaar voor de volgende honderd jaar.”

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

De Nederlandse luchtvaart moet krimpen, in plaats van te groeien stelt een brede coalitie van milieuorganisaties. Het is de enige manier om de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid te kunnen respecteren, opperen ze. Zonder ingrijpen, zal de luchtvaart ondanks betere vliegtuigen in 2045 volgens deze organisaties meer uitstoten dan alle andere Nederlandse sectoren bij elkaar opgeteld.

NOS van donderdag 3 oktober 2019: “Later dit jaar komt het kabinet met een Luchtvaartnota, waarin staat hoe de vliegtuigsector zich de komende decennia mag ontwikkelen. De milieuorganisaties geven een schot voor de boeg met hun eigen nota (.pdf). Ze willen de overheid, de luchtvaart- en treinsector, de reisbranche en het bedrijfsleven de “noodzakelijke maatregelen aanreiken” om de luchtvaart binnen veilige grenswaarden te krijgen.

De uitgangspunten die de milieuclubs hanteren zijn het klimaatdoel om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie over geluidsoverlast en mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid door stikstof en ultrafijnstof.

Luchtvaart buitenbeentje

Aan universiteiten en bij vliegtuigfabrikanten wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zuinigere vliegtuigen. Maar, stelt het rapport, dat zijn allemaal tijdrovende processen, die op korte termijn geen grote reductie van uitstoot opleveren. Ook wordt op langere termijn veel verwacht van duurzame brandstoffen. Maar die kunnen in 2030 hooguit leiden tot een CO2-reductie van minder dan 10 procent, zeggen de milieuorganisaties. (…)

Volgens het rapport zal de luchtvaart in 2050 twee keer zoveel uitstoten als alle andere Nederlandse sectoren bij elkaar, die samen het Klimaatakkoord hebben ondertekend. Ook is de luchtvaart een buitenbeentje, want het is vrijwel de enige sector die nog een forse groei van de uitstoot laat zien.

Stikstof

Niet alleen de CO2-uitstoot baart de opstellers zorgen. De luchtvaart veroorzaakt rond Schiphol beduidend meer stikstof en ultrafijnstof dan in andere gebieden in Nederland. De gevolgen hiervan voor de gezondheid van omwonenden is niet duidelijk, zeggen de milieuorganisaties. Daarom zou uit voorzorg de hoeveelheid stikstof en fijnstof naar beneden moeten worden gebracht.

Bovendien leiden vliegbewegingen ertoe dat er stikstof neerslaat in Natura 2000-gebieden. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak over stikstof, kan de luchtvaart niet verder groeien, schatten de organisaties in.

Geen belasting

Dat de luchtvaart zo hard groeit, komt voor een deel doordat vliegen relatief goedkoop is, zeggen de milieuorganisaties. Dat komt deels doordat de luchtvaart is vrijgesteld van belastingen op de brandstof. Waar op alle andere vormen van vervoer en transport belasting wordt geheven, hoeft er geen accijns betaald te worden op kerosine. De reden hiervoor is te vinden in een 75 jaar oud internationaal verdrag: de Conventie van Chicago uit 1944. (…)

Maar, zeggen de onderzoekers, er is ook sprake van een misverstand. “Anders dan vaak wordt beweerd, wordt het heffen van andere belastingen op luchtvaart uitdrukkelijk niet verboden.” Ook kunnen landen onderling besluiten om accijns te heffen op kerosine. (…)

De Nederlandse staat loopt hierdoor meer dan 2 miljard euro mis. Landen om ons heen hebben wel al lang vliegbelastingen. Ook Nederland wil vanaf 2021 een vliegbelasting invoeren. De aangekondigde 7 euro per ticket leidt tot een totale opbrengst van 200 miljoen. “Dat staat in schril contrast”, schrijven de milieuorganisaties, “met de genoemde 2 miljard aan gederfde belastinginkomsten.” Lees het volledige artikel hier.

 

Toeristische luchthaven scoort…

Het is geen geheim dat het vliegveld van Deurne stilaan een aantal trekjes vertoont van de spitsbroeders uit Charleroi. Een lagekostenmaatschappij heeft het voor het zeggen en de vakantiebestemmingen vliegen in het rond. Tellen we daar ook de onvoorwaardelijk steun van een aantal politici en overheden bij. Tegen beter weten in…

Het Laatste Nieuws van 4 oktober 2019: “De internationale luchthaven van Antwerpen heeft het sterkste kwartaal ooit achter de rug. In juli, augustus en september reisden 101.069 passagiers via Deurne. September was een bijzonder goede maand voor de Antwerpse luchthaven, met bijna 10.000 passagiers of 38,3 procent meer dan in september van 2018. Over het hele kwartaal werd een groei van 10 procent tegenover het derde kwartaal van 2018 genoteerd.”

Traditioneel is september een goede maand voor de luchthaven. Sinds 2013 is zijn de passagiersaantallen voor september beter dan voor augustus. Een uitzondering: vorig jaar september. Reden? VLM stopte alle activiteiten op de Antwerpse luchthaven en ging in vereffening. September 2018 was een rotmaand voor de luchthaven. 

We lezen verder: “Voor de periode januari-september staat de teller nog steeds op 4,9 procent minder, maar de luchthaven hoopt die kloof kleiner te maken in de laatste maanden van 2019.” Dus we mogen ons aan een status-quo verwachten voor de passagiersaantallen op het einde van het jaar.

Het grote verschil zit niet in de nieuwe maatschappij Air Antwerp. CEO Marcel Buelens stelde vorig jaar dat VLM de eerste zeven maanden van 2018 maar 43.000 passagiers vervoerde, terwijl luchtvaartmaatschappijen TUI fly en Flybe ruim 120.000 passagiers vervoerden.

De klachten met betrekking tot lawaai- en geurhinder lijken eveneens toe te nemen. Mocht Deurne nog verder uitbreiden, dan zal de hinder voor de omwonenden en de schade voor het milieu aanzienlijk zijn.

Helft van de vliegtuigreizen heeft slechts beperkt belang

De Nederlandse zakelijke pers heeft een meer realistische kijk op de luchtvaart dan de locale en/of Vlaamse pers. Niet de vinger op de wonde, maar toch to the point.

Express Business Nederland van 28 september 2019: “Nagenoeg de helft van de passagiersvluchten die vliegtuigen uitvoeren, hebben voor de reiziger zelf weinig betekenis. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de universiteiten van Oxford en Surrey in Engeland, Lund in Zweden en Otago in Canada, gebaseerd op een analyse van bijna zeshonderd vliegtuigreizen die Zweedse studenten de voorbije zes jaar ondernamen.

“De luchtvaart is in toenemende mate het decor van conflicterende belangen,” zegt onderzoeksleider Debbie Hopkins, professor menselijke geografie aan de University of Oxford. “Onder meer de klimaatverandering doet fundamentele vragen over de luchtvaart rijzen. De sector krijgt bovendien ook te maken met kritiek rond luchtvervuiling en lawaaihinder.”

“Daarnaast groeit toenemend verzet tegen de aanhoudende uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur op de grond. Dit creëert een toenemende spanning tussen het gedrag van de reiziger en de bekommernis over de opwarming van de aarde. Deze spanning kwam onder meer naar voor door de opkomst van de vliegschaamte-beweging in Europa.”

Frequent flyers

“De noodsituatie die rond de klimaatverandering is ontstaan, vereist maatregelen om de oplopende aantallen vliegtuigreizen af te remmen,” zegt professor Hopkins. “Dat fenomeen heeft trouwens een opmerkelijk karakter. Het merendeel van die groei is niet gedragen door een sterke toename van de reizigerspopulatie. Men moet daarentegen immers vaststellen dat een relatief beperkte groep veel frequenter is beginnen te vliegen.” (…)

Milieukosten

Bovendien kwam uit de studie vrije tijd als populairste motief voor de reizen naar voor. Deze status kregen 42 procent van alle verplaatsingen mee. De studie toonde echter dat de respondenten zelf aan 48 procent van deze vluchten slechts een beperkte waarde toekenden.

“Om de impact van de luchtvaart op de klimaatverandering te verminderen, moeten onmiddellijke maatregelen worden genomen,” zeggen de onderzoekers. “Vluchten die door de reiziger zelf overbodig worden genoemd, zouden dan ook zoveel mogelijk moeten worden verminderd. In dat kader is het belangrijk dat de milieukosten van de vluchten in de prijs van het vliegticket zijn inbegrepen.” Lees het volledige artikel hier.

TUI profiteert van faillissement Thomas Cook

De één zijn dood is de ander zijn brood. Touroperator & vliegmaatschappij TUI wil komende winter meer vliegtuigen inzetten om in te spelen op het faillissement van concurrent Thomas Cook… Het Nieuwsblad van 25 september 2019: “Het Duitse TUI rekent nu op een hogere vraag. Om die reden wordt gekeken of vliegtuigen die in het drukke zomerseizoen werden gehuurd langer kunnen worden vastgelegd. Dat zei topman Fritz Joussen in een interview met persbureau Bloomberg. De ondergang van Thomas Cook zorgt volgens hem voor “significante kansen” voor overgebleven aanbieders, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

Binnen de verwachtingen

Toen Thomas Cook maandag de boeken neerlegde, waren 150.000 Britten op vakantie via Thomas Cook. (…)

Ook op de lange termijn verwacht TUI te kunnen profiteren van de neergang van Thomas Cook. De markt van pakketreizen in Europa is naar schatting 45 miljard euro waard.

Het zomerseizoen was voor TUI “binnen de verwachtingen“. Maar volgens de topman is de toerismesector nog niet helemaal hersteld, door de slabakkende economie, fluctuerende olieprijzen, onzekerheid rond de Brexit én veranderend consumentengedrag. Ook de warme zomers van de jongste jaren hebben een impact op het vakantiegedrag. Volgens Joussen leert het faillissement van Thomas Cook dat “alleen diegenen die zich aanpassen, succesvol zijn”.

Over de klimaatverandering zullen we maar zwijgen zeker. De omwonenden hebben sowieso niks te piepen. Deurne wordt het nieuwe Charleroi. Maar de politici van rechts weten van niets natuurlijk…

BBL: Startbaan Deurne illegaal verlengd?

Ook de Bond Beter Leefmilieu stelt de vraag welk soort luchthaven Deurne moet zijn. In een bericht van Erik Grietens lezen we: “De actiegroep “Verlenging Nooit” uit Deurne dagvaardt de Vlaamse overheid en de Antwerpse luchthaven wegens bouwovertredingen. Tijdens de ondertunnelingswerken van de Krijgsbaan, die vlak achter de landingsbaan loopt, werd ‘in den duik’ ook een uitbreiding van het luchthaventerrein uitgevoerd. De startbaan werd verlengd en er werd een verharde veiligheidszone aangelegd, met een oppervlakte van 8100m², in landbouwzone. Vervolgens werd er een laag teelaarde over gelegd en gras aangeplant. Nochtans was dat niet voorzien in de bouwvergunning, die expliciet stelde dat er niets mocht veranderen aan de startbaan. 

Klaar voor grotere vliegtuigen

Volgens de actiegroep werd de startbaan van de luchthaven met tien meter illegaal verlengd tot voorbij de grens van de luchthaven, in landbouwgebied en zonder de nodige vergunning. Daarachter werd een verharde veiligheidszone aangelegd, ook zonder vergunning. Internationale regelgeving voorziet dat luchthavens over een obstakelvrije, verharde veiligheidszone moeten beschikken in het verlengde van de startbaan. Die was er niet in Deurne, waardoor grotere types vliegtuigen er niet konden landen. De bijkomende illegale veiligheidszone maakt dat grotere vliegtuigen nu wel kunnen landen in Deurne. 

Verlieslatend

De achterliggende discussie gaat over de vraag welk soort luchthaven Deurne moet zijn. Zoals geweten is de luchthaven zwaar verlieslatend en moet de Vlaamse overheid vele miljoenen bijpassen om niet failliet te gaan. Nu is Deurne voornamelijk een regionale zakenluchthaven. Als Deurne meer en grotere vliegtuigen kan ontvangen, kan het zich ook meer toeleggen op toeristische vluchten. Dat zou de rentabiliteit verhogen, is de redenering. Maar het zijn net deze types van vliegtuigen die de meeste geluidshinder veroorzaken. En het zijn ook deze types van vliegtuigen die baat hebben bij de illegale uitbreiding van het luchthaventerrein.” Volledige bericht hier.

De groei van de luchtvaart: meer dan een fait divers!

Een opinie van de website Zomer Zonder Vliegen. Zomer Zonder Vliegen werd gelanceerd in het voorjaar van 2018 en is een (permanente) campagne voor een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen.

Laten we doorgaan met de luchtvaart verder te laten groeien, het klimaatprobleem is niet onze fout of we lossen het later wel op! Het was zowat de samenvattende teneur van verschillende berichten die vorige week in de media verschenen. Die berichten leken een beetje tussen de plooien van de actualiteit te vallen – alsof het om faits divers ging, om weetjes waar we verder niets mee hoeven aan te vangen, om bladvulling desnoods. Think again!

Gelukkig maar dat de Ideale Wereld tenminste nog voor wat hilariteit zorgde over één van die nieuwsfeitjes: vanaf 9 september vliegt het kersverse Air Antwerp op weekdagen drie maal heen en weer naar Londen. Daarnaast lazen we in de krant ook dat Egis, de uitbater van de luchthaven van Antwerpen, concrete onderhandelingen voert om verbindingen in te leggen naar verschillende andere bestemmingen in Engeland, Duitsland en Zwitserland. Enkele dagen eerder had de CEO van TUI op VRTnws in een onduidelijk en weinig geloofwaardig verhaal nog gepleit voor minder vliegtuigen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook het mantra ‘versnelde vergroening van de luchtvaart’ werd nog eens bovengehaald. Over hoe die vergroening dan precies moet gebeuren, bleef de CEO erg vaag – het is ondertussen wel al duidelijk dat groen vliegen op korte en middellange termijn een totale illusie is.

Afgelopen vrijdag kwam KLM dan weer met het nieuws dat ze één van de vijf vluchten per dag van Amsterdam naar Brussel schrappen en vervangen door een rit met de Thalys. Dat noemt KLM onomwonden duurzaam, maar de maatschappij is niet te beroerd om toe te geven dat de vrijgekomen luchthavencapaciteit gewoon gebruikt zal worden voor langeafstandsvluchten.

Laat het heel duidelijk zijn: als je de verschillende berichten van vorige week naast elkaar legt, zijn het allesbehalve faits divers. Het grotere plaatje wordt snel duidelijk. Nog maar eens blijkt hoe weinig overheid, bedrijfsleven en publieke opinie doordrongen zijn van de urgente noodzaak om écht werk te maken van de klimaattransitie. (…)

De luchthaven van Antwerpen is vooral een zakenluchthaven. Reden te meer om in actie te schieten tegen de nieuwe verbindingen en de geplande uitbreidingen. Waar waren de actievoerders (ik ben er zelf één) om tijdens het vertrek van de eerste vlucht van Air Antwerp naar Londen stevig kabaal te maken? Ik was er zelf ook niet dus ik heb mooi praten, maar ik heb ze eerlijk gezegd gemist! De frequent flyers van Deurne mogen we wat mij betreft gerust op een andere manier aanspreken dan de occasionele vakantiereiziger. Voor die laatste willen we met Zomer Zonder Vliegen een onveranderlijk positief verhaal brengen over anders reizen, bewuster reizen, en ja, soms dichter bij huis reizen. Met vliegschaamte en schuldgevoel kunnen we niets, we gaan volop voor treintrots. 

Maar wat met de zakenreizigers? Misschien moeten we hen nét wel opzadelen met een milde portie vliegschaamte? Die captains of society, zouden die zich net niet het meest bewust moeten zijn van het klimaatprobleem en er dan ook naar handelen? We moeten niet bang zijn hen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie te wijzen. Zelfs al zou het iets meer tijd kosten om met de trein naar de Engelse hoofdstad te gaan, dan nog is dat echt geen argument om voor een vliegreis te kiezen. Of kan je op een Fokkervliegtuig van 30 jaar oud zo veel comfortabeler werken dan op de Eurostar? 

Als klimaatbeweging moeten we nieuwsberichten als die over Air Antwerp en de uitbreiding van luchthaven van Deurne volop aangrijpen om pertinente vragen te stellen, om op de absurditeit  van economische beslissingen te wijzen en om een vuist te maken tegen het politieke beleid dat die beslissingen faciliteert. Met haar nonsensicale aanpak sloeg de Ideale Wereld de nagel op de kop: enerzijds lage emissiezones invoeren en anderzijds de meest klimaatonvriendelijke transportmodus verder laten groeien, hoe leg je dat eigenlijk uit? Wat voor beleid is dat eigenlijk? Simpel: dat kan je niet uitleggen en het is geen beleid. 

De luchtvaart terugbrengen binnen de grenzen van een leefbare planeet, dat is waar we dringend werk van moeten maken. De verschillende mediaberichten vorige week tonen jammer genoeg aan dat het ons nog steeds niet menens is!

Tot slot: het haalde enkel de lokale media, maar er was toch ook nog positief nieuws van verzet in’t Stad te rapen vorige week: een aantal Antwerpse burgerbewegingen dienden klacht in tegen een eerdere illegale uitbreiding van de startbaan van Deurne. Wordt vervolgd!” Volledige artikel hier.