Meer dan 200 omwonenden protesteren tegen uitbreiding vliegveld

Zowat tweehondvijfig mensen lieten zaterdag hun stem horen op uitnodiging van actiegroep Vliegerplein met drie concrete eisen. Stop de geheime uitbreidingsplannen. Stop de zinloze subsidiestroom. En geef de ruimte terug aan de burger.

ATV van 23 juni 2018: “Volgens de actiegroep wil luchthavenuitbater Egis, van Deurne een even grote luchthaven als Charleroi maken. Dat vereist een extra landingsbaan, maar die willen de buurtbewoners absoluut niet.”

Twee opmerkingen van het Burgerplatform Vliegerplein: “onze aanvulling van de inhoud van de video:

  • het gaat niet alleen over ‘buurtbewoners’ maar over Groot-Antwerpen, Mortsel, Boechout, Vremde, Borsbeek enz.
  • we kunnen veel beter leven met een alternatieve invulling van de luchthavensite dan met een kleine zakenluchthaven die al sinds mensenheugnis zwaar verlieslatend is”.

Luchthaven op de schop

Al die uitbredingplannen van het vliegveld van Deurne, doen soms vergeten dat de luchthavenlobby op de rand van illegaliteit zit. Gazet van Antwerpen van zaterdag 23 juni 2018: “Maar boven dat eeuwige welles-nietes zweeft één grote onzekere factor: wat zal het oordeel van Europa zijn? Zal Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager akkoord gaan met de publiek-private samenwerking die het Vlaams Gewest en de Franse uitbater Egis in 2013 hebben opgezet? Daarbij werd de uitbating van de luchthaven volledig overgedragen aan de LEM, de Luchthaven Exploitatiemaatschappij waarvan de Franse multinational Egis 100% eigenaar is. Het Vlaamse Gewest staat in voor de ontwikkeling van de luchthaven en doet daarvoor de nodige investeringen. Daarvoor werd de LOM in het leven geroepen, de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij. Die constructie houdt in dat er elk jaar behoorlijk wat belastinggeld in de luchthaven wordt gepompt. Aan die overheidssteun koppelt Europa sinds 2014 strenge regels.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en zijn voorgangster Hilde Crevits (CD&V) zijn zich terdege bewust van dat ‘Europese zwaard van Damocles’. (…) Een risico, en blijkbaar is Vlaanderen er ook vandaag nog steeds niet erg gerust op, want vijf jaar na de officiële concessieovereenkomst tussen LOM en LEM ligt er bij Vestager voor zover bekend nog steeds geen officieel rapport op tafel. Op basis van die zogenaamde notificatie moet de Europese commissaris haar oordeel vellen.

Wat zouden de redenen kunnen zijn voor die onzekerheid en dat getalm? We zien er vier.

1. Voor wat, hoort wat

Toen de luchthaven in 2014 in handen kwam van het Franse Egis, was het totale exploitatieverlies opgelopen tot 92 miljoen euro. De gedeeltelijke privatisering van de luchthaven moest een einde maken aan dat continue wegvloeien van belastinggeld. Uiteraard mag een overheid steun verlenen aan een luchthaven, zo stelt Europa, maar een van de voorwaarden is dat daar een marktconforme vergoeding tegenoverstaat.

Sinds 2014 heeft het Vlaams Gewest een investeringsportefeuille van zowat 13 miljoen euro in de luchthaveninfrastructuur. De komende twee jaar komt daar nog eens dik vijf miljoen bij voor het overlagen van de startbaan en het verleggen van de taxibaan. Daarbovenop ontvangt de Franse exploitant jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro aan subsidies. Je zou daar ook de kosten van de ondertunneling van de Krijgsbaan kunnen bijrekenen, aangezien die ondertunneling nodig was om een extra veiligheidsmarge te voorzien voor opstijgende en dalende vliegtuigen. Die werken kostten 58 miljoen euro.

Samen meer dan 80 miljoen. Daar moet wat tegenover staan. Om zijn activiteiten op Deurne te ontplooien betaalt uitbater Egis via zijn dochter LEM een concessievergoeding aan het Vlaams Gewest. Die vergoeding bedraagt 254.000 euro per jaar.

De vraag die Europa zich zal stellen: staat die vergoeding in verhouding tot de investeringen en subsidies die door de Vlaamse overheid werden uitbetaald?

2. De overdracht van concessies

Een vraag die Europa zich níét zal stellen, omdat het geen deel zal uitmaken van de notificatie, gaat over de inkomsten die Egis via de LEM krijgt van de concessies op de luchthaven. Dat zijn de bedragen die externe bedrijven betalen om op het luchthaventerrein te werken, zoals de huurcontracten voor loodsen, maar ook het bedrag dat bijvoorbeeld de stad Mortsel betaalt voor haar sportterreinen op luchthavengrond.

Die inkomsten uit concessies worden momenteel geraamd op ruim 1 miljoen euro per jaar. Dat geld ging tot 2013 naar Vlaanderen, maar de lopende concessies werden voor 0 euro overgedragen aan LEM. De Franse uitbaters betalen jaarlijks dus maar een kwart aan Vlaanderen van wat ze ontvangen aan concessiegelden.

Europa zou dat kunnen inschatten als verdoken overheidssteun, ware het niet dat die overeenkomsten met derden werden overgedragen aan LEM net vóór de publiek-private constructie werd opgestart en dus voor Europa niet bestaan.

3. De lage boekwaarde

Europa zal zich ook buigen over de vraag of 260.000 euro per jaar wel in verhouding staat tot de door de overheid ingebrachte waarde van de gronden en de infrastructuur waarvan de privépartner gebruikmaakt. Dat zou geen probleem mogen zijn, aangezien de boekwaarde van de luchthaven in de LEM/LOM-constructie werd ingebracht voor 2,3 miljoen euro.

Dat lijkt niet erg veel. En in elk geval veel minder dan de waarde in natura die door de raad van bestuur van de LOM in 2014 nog werd vastgesteld op 98 miljoen. (…)

4. De redelijke spreiding

Een van de objectieve criteria waarop Europa zich baseert, is een ‘redelijke spreiding’ van luchthavens in een regio. De Europese regelgever hanteert daarvoor een straal van 100 km. De luchthaven van Zaventem ligt op 35 km van Deurne. Maar ook de luchthavens van Eindhoven, Maastricht, Oostende en Kortrijk liggen binnen een straal van 100 km, en zelfs Rijsel en Luik zijn in vogelvlucht niet verder dan dat. Uit verslagen van de raad van bestuur van de LOM blijkt dat ze het ontbreken van dit objectieve criterium als een serieuze struikelsteen aanzien voor een Europees fiat.

Wanneer de Vlaamse regering die notificatie overmaakt, krijgt ze binnen de twee maanden antwoord van Europa. Is dat antwoord negatief, dan ontploft meteen de publiek-private samenwerking tussen LOM en LEM. En hoe het dan verder moet, weet niemand.” Geen commentaar… 😉

Vliegerplein dient klacht in

De actiegroep Vliegerplein burgerplatform dient een klacht in tegen het Vlaams Gewest tegen het “illegaal inpalmen” van landbouwgrond aan het vliegveld van Deurne. Gazet van Antwerpen -Stad en Rand van vrijdag 22 juni 2018: ” (…) In 2014 werd de Krijgsbaan ondertunneld om te kunnen voldoen aan de strengere normen voor het aanvliegen en opstijgen van vliegtuigen op de luchthaven van Deurne. Het dak van de tunnel, in het verlengde van de startbaan, werd verhard. Daarbij werden ook hekken geplaatst op een weide aan de Borsbeekse kant van de Krijgsbaan.

Volgens Vliegerplein komt dit de facto neer op het inpalmen van landbouwgrond als uitbreiding van de luchthaven, zonder dat daarvoor de nodige vergunningen werden aangevraagd. Bij AIHRO, de Antwerpse afdeling van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, werd een klacht ingediend wegens “bouwmisdrijf”.

Burgerplatform Vliegerplein verzet zich tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven en voert morgen, 23 juni, actie aan de Krijgsbaan. Vertrek om 10u aan De Schuur in het Fort 3 van Borsbeek. Van daar gaat het in stoet naar een symbolische ‘bezetting’ van het tunneldak.”

Het gaat hier om een vergunningsloze de facto uitbreiding van de luchthaven bovenop de ingetunnelde Krijgsbaan.

Waarom vliegen zo slecht is voor het klimaat

“Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen,” aldus Jelmer van De Correspondent. Voor ons is het duidelijk: de trein moet de goedkoopste optie zijn voor reizen tot 1000 km. We laten u meegenieten van dit knappe artikel.

“Op het geheel van de wereldwijde CO2-uitstoot is het aandeel van de luchtvaart nu nog beperkt: In Nederland is het Maar de sector is wereldwijd met een opmars bezig en zal in 2050 goed zijn voor

Want hoewel tot op heden van de wereldbevolking nog nooit heeft gevlogen, zullen veel mensen dat wel gaan doen zo gauw hun inkomen In 2022 wordt in China al tot nu toe de absolute vliegkampioen.

In een ‘business as usual’-scenario zal de uitstoot van vliegtuigen tot 2050 met 450 procent stijgen Dat maakt van de sector een voor het halen van

En daar komt nog een ongemakkelijke waarheid bij. Vliegen draagt niet alleen door CO2 bij aan Ook de uitstoot van en verandert de samenstelling van de atmosfeer. hebben een direct effect, en kunnen zorgen voor Netto zorgen al deze effecten voor vermoedelijk tot wel

En dan heb ik over en nog geen woord gezegd – nog meer kostenposten die de maatschappij moet dragen (bijvoorbeeld als mensen er ziek van worden), maar die net als de CO2-uitstoot

Waarom schoon vliegen voorlopig een illusie is

Het verlossende antwoord dat je hier de laatste tijd op hoort is elektrisch vliegen. Kleine vliegtuigjes kunnen dat inmiddels. Maar passagiersvluchten die de oceaan over vliegen? Dat zal nog tientallen jaren duren, want

Vliegen op brandstoffen die uit elektriciteit gemaakt worden – of – is haalbaar, maar duur. Bovendien zijn deze brandstoffen pas een verbetering als we een overschot aan groene stroom hebben, en zover is het nog niet.

De luchtvaartsector zelf is van plan om massaal op Dat betekent dat schaarse landbouwgrond gebruikt gaat worden om gewassen te verbouwen die dan – na omzetting – in vliegtuigen opgebrand worden. Omdat er nu al te weinig grond is om zulke gewassen te verbouwen, zal de extra vraag Indirect vliegen we dan ten koste van

En compensatie door het bijplanten van nieuwe bomen? Dat kan werken Maar wel pas op een termijn van decennia.

En zelfs dán maakt compensatie de negatieve impact op de korte termijn, en van uitstoot anders dan CO2, niet ongedaan. Het hoogst haalbare van compensatie is dus dat er na tientallen jaren per saldo evenveel CO2 in de atmosfeer zit als voordat je in het vliegtuig stapte.

Het spijt me. Ook als je hoopt op een technologische doorbraak, moet ik je teleurstellen. Zolang vervuiling gratis is – waarover zo meer – heeft de luchtvaart geen enkele prikkel om in radicale innovatie te investeren. De sector praat graag over de toegenomen efficiëntie van vliegtuigen, maar groeit tegelijkertijd zo hard dat elke uitgespaarde druppel kerosine

Waarom de internationale politiek faalt

Ik schrijf dit allemaal niet om je te deprimeren, maar omdat ik geloof dat we de luchtvaart niet langer kunnen negeren als we ons leefbare klimaat willen behouden.

De internationale gemeenschap doet dat vooralsnog wel, grosso modo. Die blijft de luchtvaart als uitzondering behandelen. In de beleidsplannen die landen opstelden in het kader van het blijft de sector ongenoemd. Geen land wil de uitstoot van vliegtuigen op zijn conto – en dus telt

CO2 is een onzichtbaar gas, maar nergens is het zo onzichtbaar als in de luchtvaartsector.

Bij de luchtvaartorganisatie van de VN is in 2016 wel besloten dat vliegtuigmaatschappijen een deel van hun CO2 gaan Het uitstootniveau van alle vliegtuigen samen in 2020 wordt het referentiepunt en de CO2-uitstoot die daar bovenop komt, wordt

Dat betekent dat andere sectoren – die zelf wel zijn gebonden aan doelstellingen uit Parijs – harder moeten werken om de uitstoot te beperken, terwijl de luchtvaart blijft vervuilen.

Het plan wordt verkocht als Maar er is natuurlijk niets ‘neutraals’ aan zolang alle CO2-uitstoot tot het niveau van 2020 buiten beschouwing blijft. Vergelijk het met een louche huisbaas die tien brandgevaarlijke appartementen verhuurt en het elfde in 2023 wil laten opknappen. Zo’n plan zouden we ook niet snel ‘neutraal’ noemen.

Bovendien werkt compensatie op de internationale markt tot nu toe nauwelijks: 85 procent van de projecten die worden meegeteld, leidt alleen op papier tot

Vluchten binnen de EU vallen wel onder het ‘emissiehandelssysteem’ dat bedoeld is om de uitstoot een prijs te geven en zo onaantrekkelijker Maar luchtvaartmaatschappijen krijgen ruim en het deel dat ze moeten bijkopen is

Lees het volledige artikel hier.

Weer nieuwe baas voor VLM…

SHS Aviation, het moederbedrijf van VLM, deelde mee dat Johan Maertens benoemd werd tot nieuwe CEO van VLM. Als accountable manager volgt hij COO Carl Runge op. De Tijd van vrijdag 15 juni 2018: “Maertens is de derde CEO sinds de doorstart na het faillissement van het voormalige VLM.

Maertens (46) is jurist van opleiding, zo meldt zijn nieuwe werkgever. In 2000 stapte hij van een advocatenkantoor over naar juridisch adviseur voor Sabena. In 2002 werd hij ‘vicepresident legal’ van Brussels Airlines en drie jaar later trok hij naar Afrika om er lokale luchtvaartprojecten te ontwikkelen.

In 2008 stapte hij over naar Lufthansa Consulting en in 2012 werd hij gedeputeerd CEO en COO in Congo van de nationale luchtvaartmaatschappij ECAir. Nu is hij dus aangesteld als nieuwe CEO van SHS Antwerp Aviation, de dochter van SHS Aviation, die onder de merknaam VLM luchtvaartactiviteiten ontwikkelt.

Toplui
VLM heeft sinds zijn doorstart na het faillissement midden 2016 al een aantal toplui gehad. Aanvankelijk werd het bedrijf geleid door de Nederlander Harm Prins. In november vorig jaar werd aangekondigd dat de Luxemburger Karl Rickard hem zou vervangen, al werd in februari duidelijk dat Rickard niet meer aan de slag was.

In de tussentijd had de Nederlander Carl Runge als COO tijdelijk de touwtjes in handen. Nu is Maertens dus aan zet. Runge, al van bij de overname actief, verlaat het bedrijf. De nieuwe CEO zal ook de operationele leiding op zich nemen.

Goesting
Volgens woordvoerder Yves Panneels is een derde CEO op twee jaar tijd geen reden tot paniek. ‘Maertens is zich nu volop aan het inwerken en voert gesprekken met het personeel. Hij heeft een stevig parcours in de Belgische én internationale luchtvaart. Hij heeft er goesting in’, klinkt het. (…)” Volgt u nog?! De snelle opvolging van topmanagers (?) voorspelt weinig goeds…

Wandel mee voor het Vliegerplein-Alternatief!

Vliegerplein, het platform van burgers en verschillende actiegroepen organiseert een actie-wandeling op 23 juni 2018. Om 10.00 u verzamelen voor De Schuur, Zoomweg, Fort 3. Om 10u30 vertrek van de ludieke wandeling. Gezellige afsluiting in Schure Lure Zomerbar.

EGIS, de uitbater van de Luchthaven Deurne, en de Vlaamse Regering Werken samen aan een verborgen agenda, met als enige doel uitbreiding. Alhoewel de luchthaven nog steeds verlieslatend is, blijft Minister Weyts subsidies storten in deze bodemloze put.

We kennen ondertussen de impact van de toeristische luchthaven: steeds meer geluidsoverlast, steeds meer luchtvervuiling door de kerosine-uitstoot,
steeds meer stankhinder voor de omwonenden, …

Elke verdere uitbreiding zal de overlast nog drastischer doen toenemen!

Het burgerplatform Vliegerplein ijvert voor een duurzame alternatieve invulling van de luchthavensite van Deurne. Een invulling die tegemoetkomt aan de vele noden van groot-Antwerpen.

Vliegerplein eist deze ruimte op voor de burger!

Kom naar Zomerbar Schure Lure, 23 juni om 10u!

 

De vliegtaks komt er … in Nederland

Ondanks hevig protest van KLM en Schiphol komt er sowieso een vliegtaks op vluchten vanuit Nederland.  Businessinsider.nl van 1 juni 2018: “Dat zei staatssecretaris Menno Snel van Financiën donderdag. Als het in Europees verband niet lukt, dan zal Nederland die alleen invoeren.

“Het kan niet zo zijn dat mensen over benzine wel belasting moeten betalen, maar voor de vervuiling van een vliegtuig niet”, aldus Snel in het Radio 1-programma 1 op 1. De vliegtaks zal volgens hem in 2021 ingevoerd worden.

“In de tussentijd gaan we bedenken wat de beste oplossing is. Ik wil het liefst een gezamenlijke, Europese vliegtaks. Als dat niet lukt kunnen we besluiten om belasting te heffen op basis van uitstoot of geluidsoverlast. En als dat niet lukt komt er een ordinaire taks op het vliegticket.”

De Nederlandse luchtvaartsector is sterk tegen de invoering van de vliegtaks, uit vrees voor een verslechtering van de concurrentiepositie. Zij hoopten dat het kabinet tot inkeer zou komen, maar Snel maakt korte metten met die hoop. “Die vliegtaks komt er, hoe dan ook.”

Waarschijnlijk zal voor korte vluchten een taks van 7 euro betaald moeten worden, voor middellange vluchten 22 euro en voor lange vluchten 40 euro.

Tegen de vliegbelasting is veel verzet. De heffing, die bedoeld is om de staatskas te spekken, zorgt volgens onderzoeker voor een afname van 12,5 miljoen passagiers op Schiphol en het verlies van 37.500 banen.” 37.000 banen op de tocht? Geloof er niets van. De lobby is sterk maar het milieu laat zich niet dwingen…

Vlaams Parlement stopt met vliegtuig voor korte verplaatsingen

Het Vlaams Parlement gaat minder het vliegtuig gebruiken voor buitenlandse dienstreizen. Vanaf de volgende legislatuur (2019) krijgt de trein de voorkeur op het vliegtuig wanneer een buitenlandse bestemming binnen de 500 kilometer ligt of binnen de zes uur met de trein te bereiken is.

Het Nieuwsblad van dinsdag 5 juni 2018: “Het Vlaams Parlement maakt jaarlijks zowat 20 tot 30 buitenlandse reizen (…). Bij de keuze voor het vervoermiddel werd in het verleden vooral gekeken naar de praktische kant zoals de kostprijs en de duur van de verplaatsing. Duurzaamheid telde niet expliciet als criterium. Maar toen een commissie met het vliegtuig naar het Franse Bordeaux wilde gaan (nota bene om er duurzame mobiliteit te bestuderen), laaide de discussie op.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft nu unaniem beslist om voor relatief korte buitenlandse verplaatsingen niet langer het vliegtuig te nemen. Het Vlaamse halfrond neemt het systeem van de Nederlandse Tweede Kamer over. “Een dienstreis waarvan de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt, wordt per vliegtuig afgelegd”, staat in de nota. Voor kortere reizen wordt in de toekomst – de maatregel gaat in bij de start van de nieuwe legislatuur – dus geopteerd voor de trein. Daarnaast komt er een systeem om de CO²-uitstoot van dienstreizen te compenseren.

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke is tevreden met de beslissing van het Uitgebreid Bureau. Hij diende eerder een gelijkaardig voorstel in voor de hele Vlaamse overheid, maar dat werd weggestemd. “Maar als dit voorstel voor het Vlaams Parlement wel gesteund wordt, zie ik niet in waarom we het niet voor de hele overheid kunnen invoeren. Ik herwerk mijn voorstel, dien het opnieuw in en ga ervan uit dat de meerderheid het deze keer wel zal steunen.” En nu nog de regionale luchthavens  omvormen tot groene oases…

VLM start 3 nieuwe lijnen op…

De aanloopsteun voor nieuwe luchtvaartroutes is aanzienlijk, zo moet VLM Airlines gedacht hebben. Niet minder dan drie nieuwe lijnen, daar zit wel wat subsidie in… Luchtvaartnieuws van maandag 4 juni 2018: “De regionale luchtvaartmaatschappij vliegt vanuit Antwerpen driemaal per week richting Aberdeen, terwijl de Duitse bestemmingen Keulen/Bonn en Rostock vijf dagen per week worden aangevlogen.

De vluchten naar het Schotse Aberdeen worden op maandag, woensdag en vrijdag uitgevoerd. Op woensdag en vrijdag maakt de Fokker 50 op de terugweg een tussenstop in Birmingham.

Keulen/Bonn en Rostock worden in combinatie met elkaar aangevlogen: van Antwerpen via Keulen/Bonn naar Rostock en dezelfde route in omgekeerde volgorde terug. De vluchten vinden niet plaats op woensdag en vrijdag. (…)

Alle vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 50, waarvan VLM er momenteel zes bezit. Overige bestemmingen van VLM zijn Birmingham, London City Airport, Maribor, München en Zürich. Per oktober wordt daar nog Manchester aan toegevoegd vanaf zowel Antwerpen als Oostende/Brugge.” En de herrie moeten de bewoners er maar bij nemen…

Nederland: Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart opgestart

In Nederland hebben bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens, het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. Wij geven hen graag het woord…

• De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
• Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen;
• Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
• In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor uitbreiding van het aantal vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak; als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken gevlogen. In het zuiden van het land hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging.
Bij vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet alleen henzelf, maar ook het toerisme in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei te wachten.

Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het klimaat. Als de groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels tenietdoen.
Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid door het land. Na het zomerreces zullen de verenigde bewonersgroepen eisen en voorstellen presenteren aan regering en parlement.

Doe zo verder!