RubriekenVatuv

Vatuv

Zondag 19 juni: Fietstocht

Luchthaven Fietstocht juni 2016Een fietstocht op zondag 19 juni 2016. Een luchthaven hoort niet thuis in een woonwijk! (Sofie Blancke, arts PVDA). We vertrekken om 14h aan het Maria Gasthuis, dan fietsen we over de voetgangers/fietsbrug, door Groenenhoek, langs de Diksmuidelaan naar de luchthaven, dan langs de spoorweg tot het Fort van Borsbeek.

Onderweg zullen we een paar keer stoppen voor een historische toelichting. De Mannen van Vatuv (40 jaar oude actiegroep rond de luchthaven) hebben heel veel te vertellen. In De Schuur (fort Borsbeek) kunnen we dan ene drinken op de verbroedering van de wijkbewoners langs beide kanten van de landingsbaan. Tot dan?

Sofie Blancke: “De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren! Waw, na bijna 2 jaar ontkenning en dwars liggen op onze vragen naar openbaarheid van bestuur: de NVA kent wel het geheime concessiecontract met uitbater EGIS! “Enkele honderdduizend euro”… Niet echt in verhouding met wat de belastingbetaler vorig jaar aan overheidsinvestering meebetaalde: 1 miljoen euro. En wat gaat dat worden met hun verdere geplande investeringen de nieuwe vertrekhal voor 2 miljoen passagiers, de onvermijdelijke volgend daarop de toegang nr de R11. Wie gaat dat betalen?

En de zwakke kritiek van Bruno De Saegher (NVA-schepen openbaar domein Berchem én voorzitter LOM) op onze vraag naar meetpunten voor geluid en fijn stof: In de aanvliegroute worden de bewoners EXTRA getroffen door het geluidsoverlast en luchtverontreining van vliegtuigen er BOVENOP. Er zijn geen metingen in de aanvliegroute. Vorig jaar nog onderzocht TNO Nederland samen met de Universiteit van Utrecht de luchtkwaliteit van de aanvliegroute bij Schiphol. 3 tot 4x meer Ultra Fijn Stof. Het kan wel. Meten is weten. De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren.”

21 juni: Voorstelling Burgerplatform Vliegerplein

Voorstelling Vliegerplein 21 juniVolgende week dinsdag 21 juni 2016 heeft de voorstelling van het nieuw Burgerplatform Vliegerplein plaats in Jeugdhuis Sorm, Victor de Langhestraat 71-73, te Deurne. Start omstreeks 20.00 uur. Einde voorzien omstreeks 22.00uur.

Initiatiefnemer Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende actiegroepen die streven naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne.

De evolutie van de luchthaven van Deurne is zorgwekkend. Negen organisaties(*) bundelen daarom voortaan hun burgerkrachten, en verzamelen hun duurzame ideeën over een alternatief.

Samen heten ze ‘Burgerplatform VLIEGERPLEIN’. #BurgerplatformVLIEGERPLEIN.

De rust en de gezondheid van veel Antwerpenaars onder en nabij de vliegroute wordt bedreigd. Er komen gestadig toeristische vluchten bij, en met grotere jets. Deurne transformeert van een zaken- naar een commerciële luchthaven. Tegen alle beloftes van de overheid in.

Dinsdag 21 juni stellen we onszelf voor, doen we onze plannen uit de doeken en zullen we samen met u praten over een alternatieve invulling van Antwerp Airport. Be there. We sluiten af met een receptie.

VLIEGERPLEIN wil een open burgerplatform zijn. Elke constructieve, creatieve inbreng is wenselijk.

(*) De negen onderschrijvende organisaties in alfabetische volgorde:

  • Facebook Antwerpen Leefbaar
  • Groenenhoek Leeft
  • Hart Boven Hard Antwerpen
  • Natuurpunt Land van Reyen
  • Parkhaven
  • Straatcomité Bouwhandelstraat
  • VATUV
  • Verlenging nooit
  • Vremde ook Vooruit

Luchthaven Deurne zit aan limiet

Luchthaven zit aan limietDe luchthaven van Deurne zette gisteren een record op de tabellen met liefst 58 opstijgende en aankomende vluchten. Het Laatste Nieuws van 30 maart 2016: “Méér gaat écht niet”, geeft commandant Wim Verbist toe. De actiegroepen tégen Antwerp Airport tonen voorlopig begrip na de terreuraanslagen. Al vertrouwen ze het niet. “Dit is de perfecte test voor méér vluchten op termijn.”

Het kan nog een paar maanden duren voor Zaventem weer op volle capaciteit draait. “We gaan ervan uit dat het op Antwerp Airport nog de hele paasvakantie erg druk blijft”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Brussels Airlines zal niet van de ene op de andere dag alle vluchten weer verhuizen. Ik verwacht een geleidelijke afbouw in Deurne zodra Zaventem weer opstart.”

Dat Deurne op zijn limiet zit, werd gisterochtend aangetoond. Verbist: “De eerste golf van zeven Avro-jets die Brussels Airlines inzet, liep vertraging op. Voor één vlucht moesten passagiers een uur geduld oefenen, voor de andere was de vertraging een stuk minder. Nadien werd alles weer normaal. Hoe dan ook zouden we deze situatie geen jaar kunnen volhouden. (…)

Verbist schat het aantal passagiers per dag nu op 2.500 tot 3.000. Enorme cijfers voor een luchthaven die vorig jaar – en dat was al een forse verbetering – maandelijks rond de 20.000 passagiers draaide. Het personeel werkt zich uit de naad. Volgens Verbist werkt er nu 50 man méér dan gewoonlijk in Deurne, verspreid over de security, de hostessen en de catering.
Protest
De luchthavendirectie krijgt naar verluidt weinig klachten binnen. Klagers houden rekening met de bijzondere situatie. Toch beweegt er wat bij de actiegroepen in de wijde omgeving. “We zijn bezig met de oprichting van een burgerplatform”, zegt Eric Soenen van de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld, kortweg VATUV.

“We willen de aanslagen in Zaventem nu niet recupereren, maar samen met ‘Verlenging Nooit’ (Vremde), Hart Boven Hard en Natuurpunt willen we de bevolking beter bewustmaken van de overlast door de luchthaven. We weten dat Marcel Buelens (manager op de luchthaven, red.) er een andere agenda op nahoudt dan wat je meestal te horen krijgt. De ambities reiken veel verder dan 400 à 500.000 passagiers per jaar. In dat licht is de toestand van vandaag een goede test voor hen. Maar dat is ze ook voor de omwonenden. Nu voelen ze wat 60 vluchten per dag betekenen. We wijken niet van ons doel af: een uiteindelijke sluiting van de luchthaven.”

Infoavond Berchem groot succes

Sprekers infoavondDe infoavond in Café RoodWit te Berchem was een groot succes. We telden tachtig tot negentig aanwezigen. Buurtbewoners van Berchen en Deurne, maar ook van randgemeenten Mortsel, Borsbeek en Boechout. Er waren verschillende actiegroepen zoals Vatuv en Verlenging Nooit, vrienden van Groen en Antwerpen Leefbaar, de PVDA van Berchem.

Vatuv vaardigde drie sprekers af: naast Eric Soenen en Paul Van Dyck, kwam ook ancien Piet Gillard aan het woord. Daarnaast gaf ook dr Sofie Blancke van de PVDA een zeer pittige speech over de gezondheidsaspecten van de problematiek.

Er is alvast begonnen met de petitie voor (meer) meetpunten voor fijn stof en geluid. De luchthaven zegt wel dat ze in orde zijn met de milieuvergunning, maar die meet het werkelijke piekgeluid niet en al helemaal de luchtverontreiniging niet.

Je kan de petitie ook online tekenen. Klik hier om te tekenen.

Nieuwjaarsreceptie Vatuv: woensdag 13 januari 2016

Vatuv receptieDe hele VATUV-ploeg wenst jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Minder lawaai, minder stank, minder fijn stof… kortom zuivere lucht!

We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 13 januari 2016. Start om 19u30. Plaats: Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

En verder steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen.

Luchthaven te koop: ludieke actie Parkhaven 22 november

Onze vrienden van Parkhaven lieten volgend bericht achter: “Op 22 november organiseert Parkhaven een ludieke actie waarbij we de luchthaven willen verkopen, meer info vindt u hier. We leggen het even uit: “Parkhaven ijvert voor een andere invulling van de Antwerpse luchthaven. De luchthaven is niet alleen onrendabel ze is ook totaal overbodig. Een klein land als België heeft geen nood aan meerdere regionale luchthavens. Dankzij de Diabololijn duurt de treinrit van Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem minder dan dertig minuten.

Luchthaven te koop actieDe Antwerpse luchthaven krijgt per maand 100 keer minder passagiers over de vloer dan die van Zaventem. Als de bezettingsgraad in Zaventem met een luttele procent stijgt wordt Deurne overbodig. Er zou dus geen sprake zijn van een verschuiving van de overlast!

De luchthaven is bovendien gelegen in een woongebied en de vliegtuigen zorgen voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Antwerpen heeft al genoeg te lijden onder fijn stof zonder een luchthaven midden in een woonkern.

Tijd dus om de luchthaven te verkopen. De mogelijkheden zijn gigantisch. Wil je een park? Schoolgebouwen? Een KMO-zone? Sportvoorzieningen? Steek je ideeën op 22 november in de ideeënbus. Nadien verkiezen we samen de beste ideeën. Bepaal mee hoe het enorme luchthaventerrein het best kan worden ingevuld!

De verkoop van de luchthaven gaat door op 22 november om 15u00 in de speeltuin van de Ruimtevaartlaan.” Be there!

ATUV – VATUV verjaardag

Morgen, 19 september 2015, is het exact 42 jaar geleden dat in Mortsel – onder auspiciën van het gemeentebestuur en onder bescherming van en met introductie van de toenmalige CVP burgemeester Amssoms – de Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld van Deurne werd opgericht.  Wie er bij was herinnert zich nog dat we toen via een onderaardse gang vanuit het politiebureel naar de gemeenteraadszaal zijn moeten gaan. Doordat Freddy Van Gaever (vroeger Delta Air Transport later Vlaams Blok) een paar bussen vol Vikings (studentenclub) had ingehuurd om onze waanzin aan te tonen. Zelf heb ik nooit aan zo’n agressieve actie deelgenomen…

In 1975 werd ATUV uitgebreid met een aantal andere groepen, waaronder JetStop Deurne (met o.m. vrienden Marc Smout en Piet Gillard). Ruim 40 jaar na mekaar werd elk jaar aangetoond dat we ALLE reden hadden om deze actie voort te zetten. En ik toon hier dan ook grote dankbaarheid tegenover de vrienden die het mee hebben volgehouden of die door hun aansluiting een grote meerwaarde gaven aan de actie- informatiegroep.

Betoging VatuvEen regering verankerde rond de eeuwwisseling een zakenluchthaven. Een volgende verbrak zowat elke belofte (denk maar aan de PPS waar de privé sector rijkelijk voor bedankte… toen het tunnelwerk allemaal al was verankerd) en nu vergelijken ministers zelfs de aanleg van een parking voor 500 auto’s met het optrekken van een tuinhuis.  De diamant profiteert nog wel, al is de kans op controle nu misschien wel groter dan 0,5% geworden, maar al die jaren is het Jan-met-de-Pet die de rekeningen betaalde. En dat is nu nog.  En meer dan dat… onze nakomelingen krijgen de rekening van dit roekeloos beleid met het jaar meer voorgeschoteld. Maar velen worden in het WTK systeem (lees aub De Ogen van de Panda van Etienne Vermeersch) zo murw  geslagen dat ze enkel maar de “bonus” zien. Op dus naar ontstressing op Ibiza… après nous le déluge…   Maar het BELEID is verpletterend verantwoordelijk (Klimaatzaak!).

Op van 5% (deel van de luchtvaart in de atmosfeer bedreigende vervuiling) naar 15%.  We kopen wel zuivere lucht in Borneo of in landen die voorlopig nog onder de knoet zitten.

Moeilijke tijden zijn het dus momenteel en meer “terughoudendheid” van het politiek forum is ons deel, dan in die tijd dat we zonder al te veel moeite 15000 handtekeningen verzamelden voor verwezenlijking van het stadsgewestpark.  Toen was er ook steun vanuit meerderheidspartijen…  (waar zitten al die mensen?).  We spreken over een periode dat we onze pamfletten nog moesten stempelen of (tegen hoge prijs) laten drukken.  Een periode waarin werd vooruitgekeken en er werd vanuit gegaan dat – doordat Antwerpen per hoofd minder openbaar groen had dan bvb New York – er nood was aan grote groene recreatiezones op wandel-en fietsafstand in een stedelijk gebied met toen een aantal van de dichtstbewoonde gemeenten van Vlaanderen.  Ik heb het over Deurne, Berchem, Borgerhout, Mortsel…   Door de fusie en het samenvoegen van heel het havengebied (rechteroever) aan Antwerpen stad werd het klaarblijkelijk allemaal minder belangrijk.

We zijn nu 42 jaar verder en het water van de oceanen begint te stijgen.  Toch is er een trend om steeds meer mensen op het vliegtuig te krijgen tegen steeds belachelijker – noem maar milieucriminele – prijzen.

De ongerustheid is groot en er zijn massaal veel klachten, waar een aantal van mijn “opvolgers” (ik was ook actief in Agalev en Groen! – provincieraad en gemeenteraad) zich spijtig genoeg niet altijd durven uitspreken over de “gegrondheid”.  De vliegtuigen vliegen ook laag…

Eind oktober kan men vanop Deurne met JetairFly ook 3 keer per week naar Rome.  30 euro als we er snel bij zijn.  Dat is 10 keer over en weer rijden met de tram naar autostad Antwerpen.  En er komen nog citytrips aan waarvoor o.a. op onze openbare omroep in VLAANDEREN vakantieland reclame wordt gemaakt.  Velen weten het al: in Barcelona vermeerderde het aantal toeristen van 2003 met 3 miljoen tot 13 miljoen in 2013.   Antwerpen kan er trots op zijn dat die stad door gebroken beloften nu nog meer wordt platgewalst via Deurne.  Terwijl bij “inboorlingen” het besef al volledig is dat hun stad is ingenomen. En niet bepaald door vluchtelingen…

Hopelijk duurt het geen 42 jaar meer eer het “aardolieverspillingsbeleid” een halt wordt toegeroepen.  Want het gaat grondig fout.

Hopelijk komt iedereen in het besef dat als het doel hetzelfde is er ook echt wordt samengewerkt.

We weten namelijk dat de “tegenpartij” voor geen woordbreuk verlegen zit.  En dat werd in april van dit jaar schrijnend aangetoond toen Embraers 190 begonnen aan hun citytrips. Met een startbaan die nog geen millimeter veiliger was. Want aan de verkeerslichten op de militaire baan stonden de kranen te werken aan een tunnel.

Als “toevallig” schepen in Mortsel maakte ik het aan Fort 3 in 2006 zelfs mee dat de dag nadat ik klacht neerlegde omdat men buiten het vergunde kapgebied OOK aan het kappen was… lag er al een vergunning.  In bijna 45 jaar milieu actie/activiteit heb ik zelden grotere brutaliteit meegemaakt.  Toen ik de klacht ging neerleggen werd ik trouwens afgesnauwd door een politie-inspecteur die klaarblijkelijk geroepen voelde ons milieuvernietigend economisch systeem te verdedigen.

Ach… aan al die jaren hou ik dan toch een aantal vrienden die consequent voortvechten. In het volle besef dat WIJ de generatie zijn die zoveel energie zal verspild hebben als alle generaties tot nu toe samen. En die dat nog niet genoeg vindt…

Ook in andere dossiers duurde het 30 jaar en meer eer actievoerders gelijk kregen.  Vroeg of laat zal dat nu ook weer gebeuren. Al is de vrees groot dat het water dan al tot in de West-Vlaamse polders zal staan…

Strijdbare groeten aan iedereen van een van de nog overblijvende oudstrijders.

Paul Van Dyck

Grote vliegtuigen doen omwonenden van Antwerp Airport schrikken

Standaard Grote vliegtuigen doen omwonenden van Antwerp Airport schrikkenHet artikel uit De Standaard van 15 september, dat heel wat (fijn) stof deed opwaaien… “Er zijn sinds april dit jaar meer klachten over het vliegverkeer op de luchthaven van Deurne. Volgens Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) baart vooral het laag overvliegen van grotere vliegtuigen de omwonenden zorgen. Luchthavenuitbater Egis heeft zelf geen klachten ontvangen.

De afgelopen maanden ging Pira langs bij de omwonenden aan beide zijden van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Deurne, officieel Antwerp Airport. Ze had extra aandacht voor de grotere toestellen die er opstegen en landden.

Laagvliegende toestellen

‘Sinds de nieuwe toeristische bestemmingen in april zijn er opvallend meer klachten binnengekomen’, zegt Pira. ‘Nog steeds zijn lawaai- en geurhinder een belangrijke vorm van overlast, maar er vliegen steeds meer grotere vliegtuigen aan en af. De grote Jetairfly-toestellen(Embraers, red.) zijn het grootste probleem. Tijdens het opstijgen brullen de motoren om snel hoogte te maken. Dat gebeurt boven dichtbebouwd gebied en omwonenden hebben het gevoel dat ze laag vliegen. Alsof je ze kan aanraken. Dat heeft een groot schrikeffect op de buurt. Zeker in en rond de volkstuintjes is dat hard te merken. Toen Deurne een zakenluchthaven was, konden de meeste omwonenden er mee leven. Zo was het al jaren, maar de veranderingen van de afgelopen maanden boezemt hen veel schrik in. Wat brengt de toekomst? De grote toeristische vliegtuigen geven een heel ander gevoel dan de kleinere zakenvluchten.’

Piet Gillard van VATUV (Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld) bevestigt. ‘Het wordt hoe langer, hoe zwaarder voor iedereen in de buurt’, zegt Gillard. ‘Het is duidelijk dat een luchthaven niet thuishoort in een woonwijk. Ook wij krijgen veel meer meldingen over laagvliegende toestellen. Dat kan ook niet anders met die nieuwe toeristische bestemmingen waar steeds meer grote vliegtuigen voor ingezet worden.’

Milieuvergunning

In een korte reactie vraagt Marcel Buelens, algemeen directeur van luchthavenuitbater Egis, zich af wat er wordt verwacht van de luchthaven. ‘Vroeger kregen we de opmerking dat de luchthaven niet draaide en nu dat duidelijk wel het geval is, is het opnieuw niet goed’, zegt Buelens. ‘We zijn door de Vlaamse overheid aangetrokken om de luchthaven uit te baten binnen de opgelegde limieten van onze milieuvergunning en daar houden we ons uiteraard aan.’

‘Blijkbaar gaat de klacht nu vooral over de grotere Embraers van Jetairfly. Concreet betreft het twee vluchten of vier bewegingen per gewone werkdag en drie vluchten of zes bewegingen op vrijdag. Bovendien gebeuren deze vluchten tussen 10 en 17 uur. De hoogte van de toestellen wordt ons opgelegd door Belgocontrol en is dezelfde als voor de Fokkers. De piloten houden zich daar aan, anders zou Belgocontrol zeker optreden en ik heb daarover geen enkele klacht vernomen. Wat me verwondert, is dat mevrouw Pira hier nu met uitpakt. Ik heb zelf het initiatief genomen en met haar partijvoorzitter, mevrouw Almaci, afgesproken om me alle klachten te melden. Deze klachten zijn aangestuurd. We hebben weet van klachtenformulieren met haar naam erop’, zegt Buelens.

Kaas en wijnavond op woensdag 12 augustus 2015

Nodigen uit voor kaas en wijnavondVATUV, de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne, nodigt u van harte uit op de jaarlijkse Kaas- en wijnavond op woensdag 12 augustus 2015.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch

Datum: woensdag 12 augustus 2015. Start om 19u30.
Locatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be of danny.bonte@gmail.com
Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Luchthaven Deurne: helicopter lawaai!

Luchthaven Deurne helicopter lawaaiPiet Gillard van VATUV, bracht ons op de hoogte van helicopterlawaai. “Vandaag, woensdag 13 mei 2015, werden in vroege uurtjes de omwonenden van het vliegveld van Deurne “vergast” op een aantal uren oefening & demonstratie met een middelgrote helicopter.

Deze helicopter was een middelgroot model, gelijkend op de Italiaanse Agusta gevechtshelikopters.

Het was net geen acrobatie in de lucht, maar het begon er soms wel op te lijken en het lawaai was navenant. De omwonenden van de Antwerpse luchthaven moeten veel doorstaan, maar deze beangstigende “oorlogssituatie” kan echt niét.

Wie lawaaihinder wil melden kan op ons klachtenformulier terecht.