RubriekenVatuv

Vatuv

MOM6*: Natuur in de Stad + denkoefening nabestemming

Maandelijks op maandag heeft plaats op maandag 6 maart 2017 om 19.30u in Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2 te 2060 Antwerpen. Thema: Natuur in de Stad + denkoefening nabestemming vliegveld Antwerpen.

In een snel sterk verstedelijkte omgeving herbergt de Antwerpse rand enkele oases van groen. Twee daarvan zijn het Boekenbergpark in Deurne en het gebied Klein-Zwitserland in Mortsel. Deze gebieden liggen aan beide zijden van de luchthaven van Deurne. Roald Roos maakte er de afgelopen jaren prachtige en herhaaldelijk bekroonde filmische portretten van. Daarin komen zowel de voorgeschiedenis als de huidige rijkdom aan fauna en flora aan bod. Vooral het nog in volle ontwikkeling zijnde natuurgebied Klein-Zwitserland illustreert goed hoe de natuur veerkrachtig genoeg is om open ruimtes redelijk snel weer in te vullen.

Dit zou met een deel van het terrein van het vliegveld ook mogelijk zijn, waardoor ook richting Fort 3, de Koude Beek-vallei en de Fortloop een mooie natuurverbinding zou ontstaan. De luchthavensite biedt met zijn 150 hectaren ook diverse andere (gemeenschaps)mogelijkheden. Na de documentaire volgt dan ook een collectieve denkoefening over alternatieve bestemmingen voor het luchthaventerrein. 

Organisatie: Verenigde Actiegroepen tegen Uitbreiding van het Vliegveld

Deuren: 19u – start programma: 19u30.

Inkom: vrije bijdrage.

* Dit is de zesde avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Roald Roos | Duur: 48 min. | Land: 2014-2016 | Jaar: België

Klik op deze email link voor reservatie 

WILOO: Commissie geen Openbaarheid van Bestuur

Een bijdrage van onze vrienden van Oostende (WILOO). “WILOO vroeg meer dan een jaar geleden inzage in bepaalde meteogegevens van Belgocrontrol. Maar die wou, net als de verantwoordelijke minister (toen Galant), niet eens in gesprek gaan met ons (zie ook…)! Daarom trokken we naar de commissie Openbaarheid van Bestuur. Ook die laat ons nu vallen, zogezegd omdat het opzoeken van het gevraagde te moeilijk is, te lastig is, omdat we  teveel vragen!

Dit is niet geloofwaardig. Zeker niet nu de overheid bijv. geen (technisch) probleem heeft om dagelijks tienduizenden burgers te bespieden bij trajectcontroles met camera’s, en er bepaalde snelheidsovertreders uit te filteren. Maar o we als de diezelfde burger een beetje data vraagt aan de overheid… dan ziet diezelfde overheid dat niet zitten, zeker Belgocontrol niet, een echte staat in de staat (ongelooflijk maar waar, lees…). Belgocontrol wil wil geen pottenkijkers, want die zouden wel een overtreding van…

België, een moderne transparante rechtsstaat? Helaas nee dus. WILOO zal een nieuwe poging doen. Misschien over tien jaar lukt het een keer?

Nieuwjaarsreceptie Vatuv: woensdag 11 januari 2016

De hele VATUV-ploeg wenst jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Minder lawaai, minder stank, minder fijn stof… kortom zuivere lucht!

We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 2016. Start om 19u30. Plaats: Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

En zoals steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen. Vooraf verwittigen hoeft niet.

 

Vliegveld misbruikt onderzoek Ringland!

vliegveld-misbruikt-onderzoek-ringlandDe luchthaven van Antwerpen gebruikte in haar promofolder ongevraagd en onterecht het Curieuzeneuzenonderzoek om de indruk te wekken dat vliegverkeer geen noemenswaardige luchtvervuiling veroorzaakt rond de luchthaven. Vandaag reageerde Ringland met een persbericht waarin zij de luchthaven vraagt om een rechtzetting.

“De luchthaven van Deurne verspreidde de voorbije weken een promofolder ‘Luchthaven buurt’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de resultaten van het Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen aantonen dat het vliegverkeer geen noemenswaardige luchtvervuiling veroorzaakt rond de luchthaven en dat de normen voor fijnstof in de buurt van het vliegveld niet overschreden worden. Deze bewering is onjuist en wordt op geen enkele wijze ondersteund door het CurieuzeNeuzen-onderzoek. CurieuzeNeuzen werd niet betrokken bij deze publicatie, en distantieert zich ervan.

Stikstofdioxide is geen fijnstof 
Voor het CurieuzeNeuzen-project werd een samenwerking opgezet tussen de Vrije universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Ringland en de stad Antwerpen. In de maand mei werd op 2.000 plaatsen in Antwerpen de luchtkwaliteit onderzocht. Op 26 juni werden de eerste voorlopige resultaten vrijgegeven: een kaart met concentraties van stikstofdioxide (NO2) op de 2.000 meetpunten. Het is die kaart met NO2-meetwaarden die – zonder toestemming – werd opgenomen in de promofolder.
Stikstofdioxide is een gasvormige vorm van luchtverontreiniging en is dus iets helemaal anders dan fijnstof. CurieuzeNeuzen heeft geen data of resultaten vrijgegeven voor fijnstof. Conclusies trekken over fijnstofconcentraties op basis van NO2-data is dan ook wetenschappelijk onverantwoord.

Stikstofdioxide is geen indicator voor impact luchtverkeer
Wat zeggen de resultaten van CurieuzeNeuzen dan wel? Het onderzoek toont aan dat er geen verhoogde NO2-concentraties zijn in de buurt van de luchthaven van Deurne. Dat is op zich geen wereldschokkend nieuws, en ligt volledig in de lijn van ander onderzoek nabij luchthavens, waar ook geen hogere waarden voor NO2 werden vastgesteld. Stikstofdioxide (NO2) is immers een goede indicator voor luchtverontreiniging door wegverkeer, maar niet zozeer door luchtverkeer.
Wanneer het gaat over gezondheidsproblemen nabij luchthavens is NO2minder relevant, maar zijn andere vormen van luchtverontreiniging belangrijker. Naast geluidsoverlast is ultra-fijnstof daarbij de belangrijkste component. Hoge concentraties van dit zeer fijne stof kunnen belangrijke gezondheidseffecten hebben. Onderzoek in de buurt van grote luchthavens, zoals Schiphol en Zaventem, geeft verhoogde waarden aan van dit ultra-fijnstof.
Rond de luchthaven van Deurne zijn tot nog toe geen uitgebreide metingen voor ultra-fijnstof gebeurd. Het is dus onmogelijk uitspraken te doen over eventuele problemen met de luchtkwaliteit veroorzaakt door het vliegverkeer in Deurne.

CurieuzeNeuzen vraagt rechtzetting
Het doel van het CurieuzeNeuzen-project is de Antwerpse bevolking correct te informeren over de luchtkwaliteit in de stad. Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat net het omgekeerde gebeurd is, en dat de CurieuzeNeuzen-resultaten aangegrepen worden voor misleidende berichtgeving. We vragen dan ook met aandrang dat de luchthaven de verdere verspreiding van de promofolder meteen stopzet en de fouten in haar berichtgeving publiekelijk corrigeert.”

Overname VLM: één grote mist!

vliegerplein-uittrekselsEen bijdrage van Vliegerplein over VLM Airlines. Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende actiegroepen dat streeft naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne. Hier gaan we dan: “Vorige week maakten de curatoren van het failliete VLM bekend dat ze een principeakkoord met een Chinese overnemer “met voldoende financiële armslag” hadden gesloten. Dit blijkt alvast niet uit de officiële stukken, die wij konden inzien. De hele affaire hangt bovendien in een waas van dichte mist.
Hoe zit de constructie precies in elkaar? De curatoren tekenden een akkoord met de onlangs opgerichte SHS Antwerp Aviation, een NV met zetel in de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. Deze is op haar beurt een dochter van de nieuw opgerichte Nederlandse BV SHS Aviation, gevestigd in Hoofddorp. SHS Antwerp Aviation werd echter niet als nieuwe NV opgericht, maar ontstond uit de omvorming van een bestaande en ietwat obscure BVBA Dhont Management uit Schilde.

Wij zetten voor u de verschillende spelers op een rijtje:

1. Dhont Management BVBA:
deze wordt opgericht als financiële managementvennootschap in 2014 door 2 jonge ondernemers, de broers Emmanuel en Stefan Dhont uit Schilde. Het startkapitaal van 18.600 € wordt slechts gedeeltelijk volgestort en Emmanuel wordt benoemd als eerste zaakvoerder. De BVBA sluit haar eerste boekjaar af zonder noemenswaardige activiteiten en met een verlies van 3.909 € (geïnteresseerde lezers weten ondertussen hoe ze via de balanscentrale van de Nationale Bank de nodige jaarrekeningen kunnen inzien). Dan komt plots een verrassende wending: op de bijzondere algemene vergadering van 9 aug. jl. biedt Emmanuel Dhont zijn ontslag aan en verschijnt ene mevrouw Yeung Gillian uit Hongkong als zaakvoerder. Tevens wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar de Jan van Rijswijcklaan in Antwerpen (zie uittreksel hieronder). Wat de juiste relaties zijn tussen de broers Dhont en de Chinese mevrouw Yeung blijft voorlopig onduidelijk.

2. SHS Antwerp Aviation NV:
op 17 aug. jl. verschijnt mevrouw Yeung voor de notaris in Antwerpen om de BVBA Dhont Management om te vormen tot een NV met nieuwe naam SHS Antwerp Aviation (onze geïnteresseerde lezers kunnen een uittreksel uit de notariële akte inzien via de website van het Belgische Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm ). Ook brengt zij een nieuwe aandeelhouder mee, met name SHS Aviation BV uit Nederland, die prompt ook 46.400 € stort om het kapitaal van de oude BVBA op te krikken tot 65.000 €. Tevens wordt het doel van de onderneming officieel gewijzigd: het vervoer van personen en vracht door de lucht en het uitvoeren van lijndiensten en charters… Als bestuurders worden, benevens mevrouw Yeung, nog een zekere heer Pang, ook woonachtig in Hongkong, benoemd.

3. SHS Aviation BV:
de nieuwe (meerderheids)aandeelhouder van Dhont Management – nu SHS Antwerp Aviation NV- werd opgericht op 25 april jl. als financiële holding met een startkapitaal van slechts 10.000 €. Bestuurder en alleen bevoegd is opnieuw onze mevrouw Yeung uit Hongkong (zie uittreksel Nederlandse KvK hieronder). Wel weten we nu tenminste haar geboortedatum: 6 april 1962.

Wat leert ons dit nu?
De curatoren gaan dus in zee met een partner, die in dit stadium allesbehalve als financieel solide kan bestempeld worden. Tenzij ze spijkerharde garanties hebben voor een nieuwe kapitaalinbreng, kan men bezwaarlijk verwachten van een NV met een kapitaal van slechts 65.000 €, geruggensteund door een aandeelhouder met slechts 10.000 € kapitaal, dat ze bij machte zou zijn om enkele miljoenen op tafel te leggen voor het armlastige VLM Airlines.

Bovendien is de hele constructie weinig transparant en blijft ze gehuld in dichte mist. Zo weten we vandaag niet welke Chinese investeringsmaatschappij achter de hele deal zit, noch of ze kapitaalkrachtig genoeg is om een werkelijke doorstart van VLM te realiseren. Hopelijk doet de Antwerpse rechtbank van Koophandel haar huiswerk beter, alvorens ze eventueel haar groen licht geeft voor de definitieve overname.”

Kaas en wijnavond op woensdag 10 augustus 2016

Kaas en wijnavondVATUV, de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne, nodigt u van harte uit op de jaarlijkse Kaas- en wijnavond op woensdag 10 augustus 2016.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch
Datum: woensdag 12 augustus 2015. Start om 19u30.

Vatuv logo kleinLocatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be.
Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Luchthavenfietstocht was een succes

Fietstocht succesDe luchthavenfietstocht van afgelopen zondag was een succes. Verslag van Ben Claessens in de Facebookgroep ‘Een luchthaven past niet in een woonwijk’. “Het was een zonnige eerste Luchthavenfietstocht! Met 40 bezorgde buurtbewoners fietsten we van Berchem, langs de luchthaven van Deurne naar Borsbeek. Onderweg kregen we een super leerrijke toelichting over de geschiedenis van de luchthaven van onze 2 gidsen/gastsprekers van VATUV: Eric Soenen en Paul Van Dijck.

Aan het fort van Borsbeek: zomerbar De Schuur dronken we op de vriendschap en solidariteit tussen de wijkbewoners langs beide kanten van de landingsbaan.

We verzamelden weer een hoop handtekeningen voor onze petitie: “Wij willen meetpunten voor geluid en fijn stof.” De mannen van VATUV hadden ook een oude maar nog steeds actuele tekening mee: een plan van hoe de terreinen van de luchthaven er zouden kunnen uitzien: natuurgebied, recreatieruimte, scholen, sociale woningen, een KMO-zone, … Een debat waard!” Fotoverslag van Roland Teirlinck.

Luchthaven neemt klachten niet ernstig…

Email luchthaven is foutNeemt de luchthaven van Deurne uw klachten ernstig? Wij denken het niet. Onderstaand verhaal maakt duidelijk waarom…

Enkele dagen geleden diende Johan D. een klacht in bij de Antwerpse luchthaven. Volgens de website van het vliegveld van Deurne kunnen schriftelijke klachten aan de luchthaven toegestuurd worden via e-mail, gewone brief of aangetekende brief. Maar bij het versturen van een klacht naar het adres info@luchthavenantwerpen.be kreeg hij de volgend antwoord: “Deze mailbox is niet meer in gebruik. Gelieve uw mail opnieuw te versturen naar volgend emailadres: info@antwerpairport.aero. This mailbox is out of use. Please forward your mail to following email address: info@antwerpairport.aero.

Onze vriend Johan schreef dan ook “Ik veronderstel dat dit correcte info is. Het is dan misschien ook best om dit ook op jullie site aan te passen”. Hebben wij dezelfde dag nog gedaan. Maar de luchthaven van Antwerpen dus niet… Op de site van het vliegveld is het contactformulier wél aangepast. Dus de klachten zijn voor de luchthaven van weinig of geen belang. Goed om te weten…

Als u een klacht wenst neer te leggen, stuur ons dan een kopie van de klachten via ons klachtenformulier.

Zondag 19 juni: Fietstocht

Luchthaven Fietstocht juni 2016Een fietstocht op zondag 19 juni 2016. Een luchthaven hoort niet thuis in een woonwijk! (Sofie Blancke, arts PVDA). We vertrekken om 14h aan het Maria Gasthuis, dan fietsen we over de voetgangers/fietsbrug, door Groenenhoek, langs de Diksmuidelaan naar de luchthaven, dan langs de spoorweg tot het Fort van Borsbeek.

Onderweg zullen we een paar keer stoppen voor een historische toelichting. De Mannen van Vatuv (40 jaar oude actiegroep rond de luchthaven) hebben heel veel te vertellen. In De Schuur (fort Borsbeek) kunnen we dan ene drinken op de verbroedering van de wijkbewoners langs beide kanten van de landingsbaan. Tot dan?

Sofie Blancke: “De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren! Waw, na bijna 2 jaar ontkenning en dwars liggen op onze vragen naar openbaarheid van bestuur: de NVA kent wel het geheime concessiecontract met uitbater EGIS! “Enkele honderdduizend euro”… Niet echt in verhouding met wat de belastingbetaler vorig jaar aan overheidsinvestering meebetaalde: 1 miljoen euro. En wat gaat dat worden met hun verdere geplande investeringen de nieuwe vertrekhal voor 2 miljoen passagiers, de onvermijdelijke volgend daarop de toegang nr de R11. Wie gaat dat betalen?

En de zwakke kritiek van Bruno De Saegher (NVA-schepen openbaar domein Berchem én voorzitter LOM) op onze vraag naar meetpunten voor geluid en fijn stof: In de aanvliegroute worden de bewoners EXTRA getroffen door het geluidsoverlast en luchtverontreining van vliegtuigen er BOVENOP. Er zijn geen metingen in de aanvliegroute. Vorig jaar nog onderzocht TNO Nederland samen met de Universiteit van Utrecht de luchtkwaliteit van de aanvliegroute bij Schiphol. 3 tot 4x meer Ultra Fijn Stof. Het kan wel. Meten is weten. De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren.”

21 juni: Voorstelling Burgerplatform Vliegerplein

Voorstelling Vliegerplein 21 juniVolgende week dinsdag 21 juni 2016 heeft de voorstelling van het nieuw Burgerplatform Vliegerplein plaats in Jeugdhuis Sorm, Victor de Langhestraat 71-73, te Deurne. Start omstreeks 20.00 uur. Einde voorzien omstreeks 22.00uur.

Initiatiefnemer Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende actiegroepen die streven naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne.

De evolutie van de luchthaven van Deurne is zorgwekkend. Negen organisaties(*) bundelen daarom voortaan hun burgerkrachten, en verzamelen hun duurzame ideeën over een alternatief.

Samen heten ze ‘Burgerplatform VLIEGERPLEIN’. #BurgerplatformVLIEGERPLEIN.

De rust en de gezondheid van veel Antwerpenaars onder en nabij de vliegroute wordt bedreigd. Er komen gestadig toeristische vluchten bij, en met grotere jets. Deurne transformeert van een zaken- naar een commerciële luchthaven. Tegen alle beloftes van de overheid in.

Dinsdag 21 juni stellen we onszelf voor, doen we onze plannen uit de doeken en zullen we samen met u praten over een alternatieve invulling van Antwerp Airport. Be there. We sluiten af met een receptie.

VLIEGERPLEIN wil een open burgerplatform zijn. Elke constructieve, creatieve inbreng is wenselijk.

(*) De negen onderschrijvende organisaties in alfabetische volgorde:

  • Facebook Antwerpen Leefbaar
  • Groenenhoek Leeft
  • Hart Boven Hard Antwerpen
  • Natuurpunt Land van Reyen
  • Parkhaven
  • Straatcomité Bouwhandelstraat
  • VATUV
  • Verlenging nooit
  • Vremde ook Vooruit