RubriekenVatuv

Vatuv

Vliegveld Wevelgem: 2017, annus horribilis voor het vliegveld …

Een artikel van onze collega’s van Wevelgem… “Eén feit is overduidelijk, het vliegveld heeft een rampjaar achter de rug met tegenvallende trafiekcijfers voor zowel het zakelijk verkeer als voor de oefen- en vrijetijdsvliegerij.

Het vliegveld zelf spreekt van een “overgangsjaar”. De overgang waar naartoe…?

Men heeft er alles aan gedaan om de slechtste resultaten in 20 jaar zoveel mogelijk te verdoezelen. In diverse kranten stond zelfs te lezen dat de zakenluchtvaart relatief goed heeft standgehouden met een afname van slechts 4,5%. Leugens zijn dat!

Onderstaande officiële cijfers maken duidelijk dat het aantal zakenvluchten het voorbije jaar is gekrompen met ruim 11% (waarvan de internationale zakenvluchten “slechts” met 4,5% zijn afgenomen). Het aantal zakenpassagiers verminderde zelfs met 18%. Een horror scenario voor een vliegveld dat zich internationale zakenluchthaven wil noemen…

Miljoenen euro’s belastinggeld later, is dit de evolutie van de zakenluchthaven in de voorbije 30 jaar:

Ruim dertig jaar geleden (1984) noteerden we nog 5 282 zakenvluchten en 15 028 zakenpassagiers. Twintig jaar geleden (1996) waren er 5 149 zakenvluchten met 18 346 zakenpassagiers.

Tien jaar geleden (2007) waren er 5 489 zakenvluchten met 18 343 zakenpassagiers.

In 2017 werden 3 680 zakenvluchten uitgevoerd met 11 362 zakenpassagiers (piloten worden steeds meegerekend in de tabellen; in werkelijkheid waren er dus hoogstens 7 682 zakenpassagiers (of 10,5 per dag heen en 10,5 per dag terug). Een onbekend deel gebeurt per helikopter.

Een krimp van 40% t.o.v. 30 jaar geleden! Van een positieve evolutie gesproken…

Daarenboven werden nog slechts 35 medische vluchten geregistreerd. Dit is amper één vierde van 5 jaar geleden. In dit cijfer is de lege terugvlucht inbegrepen. Dus nauwelijks 20 vluchten. Ambulancevluchten en orgaantransport gebeurden nog amper. Daarenboven ging het vaak over transport van chirurgen (UZ Lille), of dringend medisch materiaal (couveuses, medische apparaten).

Alleen het verfoeilijke segment van de helikopters groeide vorig jaar alweer aan met zo’n 3%

(van 7814 naar 8 036); of ruim 25% van alle vliegverkeer was helikopterverkeer.

Toen het helikopterverkeer voor het eerst apart werd geregistreerd (2012) waren er 6 614 bewegingen; in 2013 6 300 bew.; in 2014 7146 bew.; in 2015 al 7 581 bew.; in 2016 7 814 bew. en nu in 2017 tenslotte waren het er 8 036. Van een standstill gesproken (milieuvergunning 2004!).” Lees het volledige artikel hier.

2017 Een van de 3 warmste jaren sinds metingen begonnen

Een bijdrage van onze vrienden van Vliegerplein. “In oktober en november meldde de Wereld Meteorologische dienst het al… We waren onderweg naar de top van de warmste jaren ooit. En ja… we hebben het toch weer gehaald met al onze klimaat bezorgde regeringen samen!

2015-2016-2017 zijn de drie warmste jaren sinds de metingen startten…

Sta ons toe nog eens even aandacht te trekken op het recente rapport van een Nederlands luchtvaartexpert – die zijn sporen verdiende bij o.m. Fokker – waarin gesteld werd dat binnen pakweg 75 jaar de pretluchtvaart alle huidige én geplande klimaatmaatregelen teniet zal doen als er niet dringend iets wordt ondernomen. De prijzen per kilometer even goedkoop maken als die voor openbaar vervoer bijvoorbeeld.

Luchtvaart is tot nu toe buiten alle klimaatakkoorden gehouden, net als scheepvaart. Zoals het op bepaald vlak met de auto industrie gebeurde (denk maar aan de dieselfilters van Volkswagen) wordt vooral op de goodwill en de know how van betreffende klimaat bedreigende mobiliteitsindustrie gerekend.

Hieronder nog bijkomend verbijsterend nieuws. En tegen eind van de eeuw zouden de vooropgestelde 2°C al minstens 3°C worden.” Bron: Het Laatste Nieuws van 12 januari 2018.

Luchthaven Deurne: Noord-Koreaanse toestanden?

We zijn 3 januari 2018 en nog altijd heeft de Antwerpse luchthaven bij monde van de heer Marcel Buelens geen statistieken vrijgegeven voor het jaar 2017. We stellen vast dat sinds de vernieuwing van de webstek van de luchthaven Antwerpen in de loop van augustus 2017 de gedetailleerde trafiekgegevens niet meer voorhanden zijn, zodat de burger geen zicht meer heeft op het aantal passagiers  en aantal bewegingen per soort beweging (lijnvluchten, chartervluchten, trainingsvluchten, lokale vluchten, “zakenvluchten”,….)

Vernieuwing betekent inderdaad niet altijd verbetering en het is al helemaal geen waarborg voor meer transparantie. Wat Egis Projects betreft zijn ze in hetzelfde bedje ziek als partijleiding van Noord-Korea. We zijn er van overtuigd dat dit autoritair FRANS bedrijf – waar zijn de vaandelzwaaiende Vlamingen?  – geen pottenkijkers wenst en ook niet graag wil erkennen dat de luchthaven van Antwerpen is geëvolueerd van een zakenluchthaven naar een toeristische luchthaven waarbij chartervluchten worden verpakt als lijnvluchten. De grove leugens van Marcel Buelens zien niet graag het daglicht. Op dat vlak kan hij zich meten met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un.

Nu kunnen we enkel vermoeden dat de passagiersaantallen in 2017 tegenvallen ten opzichte van 2016. Uiteraard is dit mee te verklaren doordat de luchthaven van Antwerpen in 2016 heeft geparasiteerd op de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem. Wat parasiteren betreft, zijn op de luchthaven van Antwerpen goed in. We verwachten niet enkel deze smoes voor tegenvallende cijfers, maar meer nog:  de aankondiging met veel tromgeroffel van “nieuwe” bestemmingen, waarvan wij vooraf al weten dat de meeste “nieuwe” lijnen geen al te lang leven zullen zijn beschoren. En intussen kijkt de Vlaamse regering de andere kant op: de uitbating is geprivatiseerd, miljoenen euro aan belastinggeld blijven jaarlijks vloeien naar dit onrendabel zombiebedrijf, de bevolking krijgt geen informatie meer en de actiegroepen worden genegeerd. Kracht van verandering, noemt men dat. Kracht van verarming voor de Vlaamse bevolking is eerder op zijn plaats.

In feite verdient Egis Projects met haar grote leider Marcel Buelens een award voor de Noord-Koreaanse toestanden die ze heeft gecreëerd op de luchthaven van Antwerpen. Die award zou kunnen worden uitgereikt door nog een andere machtspotentaat op het Schoon Verdiep in het Stadhuis van Antwerpen…

Kaas en wijnavond op woensdag 9 augustus

Op woensdag 9 augustus 2017 vanaf 19u30 vindt de jaarlijkse kaas- en wijnavond van de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne (VATUV) plaats in de Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch
Datum: woensdag 9 augustus 2017. Start om 19u30.

Locatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be.

Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Zondag 16 juli: zomerwandeling Vatuv

Op zondag 16 juli organiseert onze deelvereniging VATUV een zomerwandeling op Fort 3 in Borsbeek. Vertrekpunt: De Schuur, aan de Zomerbar (zie foto’s in de reportage). De Zomerbar op Fort 3 is elke zondagmiddag open. Iedereen welkom. Er is voor kinderen veel speelruimte…

Fort 3 kreeg het tijdens de zomer van 2006 héél erg te verduren. Omdat “Europa veiligheidsmaatregelen opdrong” zag de Vlaamse regering haar kans om komaf te maken met ruim 100 bomen, die er al vele decennia stonden. Wekenlang gierden de kettingzagen om de “vertrek- en landingsroute te beveiligen”. Officieel ging het om 0,6 hectaren… de werkelijkheid lag dichter bij 6 hectaren. En dat is op vele plaatsen nog altijd zichtbaar. Er kwam een beperkte boscompensatie… waarbij dan nog uitheemse elzen werden aangeplant.

De natuur herstelt zich in de mate van het mogelijke en Fort 3 blijft hoe dan ook een erg mooie plek om van landschap en natuur te genieten. Er staan ook een aantal zeldzame planten op ruigten. We hopen vele vrienden van VATUV en Vliegerplein op deze natuurwandeling te mogen begroeten!

Vliegerplein infoavond was opnieuw een succes

Een bijdrage van de overkoepelende organisatie Vliegerplein burgerplatform. “De 2e Vliegerplein© burgerplatform infoavond was opnieuw een succes. Vooral de ideeën voor een ontwerp van een ecologisch en economisch alternatief voor de luchthavensite werden gesmaakt. Dat bleek uit de talrijke boeiende contacten op de receptie.

Geef de open ruimte terug aan de burger.

Wat Zou Jij Doen Op 1.500.000 m2 Ruimte?

  • Een manifest is in de maak.
  • Er zal een brede oproep gedaan worden tot meedenken en samenwerken.
  • Een concreet toekomstscenario wordt geschreven.
  • Er komt een wervingscampagne.

M.a.w. wordt zéker vervolgd. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, steun en sympathie.

Dit is een link naar onze opslag in de Cloud (OneDrive):
https://1drv.ms/f/s!AtsvskKwocrUgRiKH5k-6Y9w3tbQ

Je vindt er:

  1. de publieke PowerPoint presentatie Vliegerplein© burgerplatform 2e infoavond
  2. het artikel van Apache.be van 19 juni 2017 (pdf)
  3. het Vliegerplein© burgerplatform persdossier 20 juni 2017 (pdf)
  4. de foto’s van de 2e infoavond van Vliegerplein© burgerplatform (ze staan ook hier)

– Vermits ons project nu wel heel groot gaat worden, zijn we op zoek naar extra vrijwilligers voor allerhande taken. Heb je goesting? Gebruik de knop Bericht versturen…”

Natuur in de stad: denkoefening nabestemming vliegveld Deurne

In het kader van Maandelijks Op Maandag (MOM) wordt in Filmhuis Klappei een cyclus georganiseerd met 9 Antwerpse organisaties. Op 6 maart om 19u30 is het de beurt aan onze deelorganisatie VATUV, de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld. Na twee meermaals bekroonde “Natuur in de Stad” films van filmmaker Roald Roos, over respectievelijk Boekenbergpark (Deurne) en Klein-Zwitserland (Mortsel), zal de problematiek van de immer verlieslatende en steeds meer hinderende Antwerpse luchthaven uit de doeken gedaan worden vanuit alle invalshoeken.

De films over Boekenbergpark en Klein-Zwitserland (samen 40min) situeren twee belangrijke (natuur)gebieden en ademruimten, liggend aan elke zijde van het luchthaventerrein. Aan elk van deze films werd een bijdrage geleverd door enkele natuurvrienden uit het VATUV bestuur.

Na een pauze volgt een overzichtelijke presentatie en dan kan samen met ons nagedacht worden over hoe het verder moet.

Invulling van een gebied met een grootte vergelijkbaar met Rivierenhof
De dit jaar 44 jaar bestaande VATUV actie- en studiegroep maakte in het verleden ontwerpen voor een alternatieve invulling van de 150 hectaren luchthaventerrein. In het nog steeds geldende Gewestplan Antwerpen en Structuurplan Vlaanderen is dat ook nog altijd ingetekend met een park nabestemming. In deze tijden willen VATUV en Vliegerplein echter ook met andere en urgente noden en een eindelijk rendabele invulling rekening houden. Eerste vereiste is nu dat de belasting van de omgeving moet afgebouwd worden.

Problematiek van de geluidsnormen actueel…
Klimaatproblemen worden dramatisch
De situatie van strengere geluidsnormen in Brussel en de wijze waarop o.m. minister Ben Weyts daartegen te keer gaat is bekend. Maar is het niet behoorlijk hypocriet verzet aan te tekenen omwille van de rust van Vlamingen-in-de-rand, terwijl in Deurne al een half uur vroeger mag gebulderd worden door pret jetvluchten. Omdat de normen om Antwerpse buurtbewoners te beschermen minder streng zijn. Zijn de mensen in Berchem/Deurne en Borsbeek/Boechout dan geen Vlamingen? “Zakenluchthaven”: hallo???

De luchtvaart botst hoe dan ook tegen grenzen aan, net zoals het op goed 50 jaar dramatisch uitgebouwde autosysteem. Toch wordt wereldwijd een verdere explosie van het luchtverkeer voorspeld. Met alle dramatische gevolgen van dien inzake lawaai, maar ook uitstoot hinder. Een belangrijk deel van de kerosine wordt bovendien (grotendeels) opgebrand bij het starten en het dalen… net boven de omliggende dichtbevolkte oude wijken.

Door Serge de Gheldere – voortrekker bij Klimaatzaak vzw – werd gesteld dat de luchtvaart de atmosfeer steeds meer als vuilbak begint te gebruiken en dat de gevolgen niet meer te overzien zijn als niet wordt ingegrepen.

VATUV en Vliegerplein nodigen uit om de avond in Klappei bij te komen wonen. Toegang is gratis, al wordt een vrije bijdrage (suggestie: 3 euro) geapprecieerd.

FOTO’S (Jo Vervoort): visvijver Fort 3, voor en na de “snoeiwerken”…
Toelichting: voor de Runway End Safety Area (RESA) moest Vlaanderen bomen “snoeien” op Fort 3 in Borsbeek/Mortsel. Dan volgde een tunnel en werd het luchthaventerrein met een bocht ineens 10 hectaren groter gemaakt… Nu blijken ineens Embraer jets met ruim 100 passagiers probleemloos te kunnen opstijgen en landen. De startbaan is nog altijd 1510m lang…

 

MOM6*: Natuur in de Stad + denkoefening nabestemming

Maandelijks op maandag heeft plaats op maandag 6 maart 2017 om 19.30u in Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2 te 2060 Antwerpen. Thema: Natuur in de Stad + denkoefening nabestemming vliegveld Antwerpen.

In een snel sterk verstedelijkte omgeving herbergt de Antwerpse rand enkele oases van groen. Twee daarvan zijn het Boekenbergpark in Deurne en het gebied Klein-Zwitserland in Mortsel. Deze gebieden liggen aan beide zijden van de luchthaven van Deurne. Roald Roos maakte er de afgelopen jaren prachtige en herhaaldelijk bekroonde filmische portretten van. Daarin komen zowel de voorgeschiedenis als de huidige rijkdom aan fauna en flora aan bod. Vooral het nog in volle ontwikkeling zijnde natuurgebied Klein-Zwitserland illustreert goed hoe de natuur veerkrachtig genoeg is om open ruimtes redelijk snel weer in te vullen.

Dit zou met een deel van het terrein van het vliegveld ook mogelijk zijn, waardoor ook richting Fort 3, de Koude Beek-vallei en de Fortloop een mooie natuurverbinding zou ontstaan. De luchthavensite biedt met zijn 150 hectaren ook diverse andere (gemeenschaps)mogelijkheden. Na de documentaire volgt dan ook een collectieve denkoefening over alternatieve bestemmingen voor het luchthaventerrein. 

Organisatie: Verenigde Actiegroepen tegen Uitbreiding van het Vliegveld

Deuren: 19u – start programma: 19u30.

Inkom: vrije bijdrage.

* Dit is de zesde avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Roald Roos | Duur: 48 min. | Land: 2014-2016 | Jaar: België

Klik op deze email link voor reservatie 

WILOO: Commissie geen Openbaarheid van Bestuur

Een bijdrage van onze vrienden van Oostende (WILOO). “WILOO vroeg meer dan een jaar geleden inzage in bepaalde meteogegevens van Belgocrontrol. Maar die wou, net als de verantwoordelijke minister (toen Galant), niet eens in gesprek gaan met ons (zie ook…)! Daarom trokken we naar de commissie Openbaarheid van Bestuur. Ook die laat ons nu vallen, zogezegd omdat het opzoeken van het gevraagde te moeilijk is, te lastig is, omdat we  teveel vragen!

Dit is niet geloofwaardig. Zeker niet nu de overheid bijv. geen (technisch) probleem heeft om dagelijks tienduizenden burgers te bespieden bij trajectcontroles met camera’s, en er bepaalde snelheidsovertreders uit te filteren. Maar o we als de diezelfde burger een beetje data vraagt aan de overheid… dan ziet diezelfde overheid dat niet zitten, zeker Belgocontrol niet, een echte staat in de staat (ongelooflijk maar waar, lees…). Belgocontrol wil wil geen pottenkijkers, want die zouden wel een overtreding van…

België, een moderne transparante rechtsstaat? Helaas nee dus. WILOO zal een nieuwe poging doen. Misschien over tien jaar lukt het een keer?

Nieuwjaarsreceptie Vatuv: woensdag 11 januari 2016

De hele VATUV-ploeg wenst jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Minder lawaai, minder stank, minder fijn stof… kortom zuivere lucht!

We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 2016. Start om 19u30. Plaats: Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

En zoals steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen. Vooraf verwittigen hoeft niet.