RubriekenNieuws

Nieuws

Persbericht – Activisten bezetten landingsbaan in coronatijden

Persbericht van Zomer Zonder Vliegen met al titel: #SavePeopleNotPlanes: Steun voor de luchtvaartsector enkel onder strikte voorwaarden. “Een groep activisten bezette gisterenavond 6 april de landingsbaan op een luchthaven en roepen daarmee op tot strikte voorwaarden bij steun voor de luchtvaartsector. Omdat ook activisten zich aan de social distancing maatregelen houden, kozen ze voor een bezetting op creatieve wijze: de bezetting vond plaats op de illustere luchthaven van het tropische Eden Resort, in de online omgeving Second Life. Met deze daad van virtuele burgerlijke ongehoorzaamheid willen de actievoerders oproepen om tijdens en na de coronacrisis bail-outs aan luchtvaartmaatschappijen enkel te verlenen onder strikte voorwaarden.

Onmiddellijk na het uitbreken van de wereldwijde crisis was de luchtvaartindustrie er als de kippen bij om overheidssteun te vragen. Alleen al in eigen land vroeg Brussel Airlines 290 miljoen euro, TUI FLY 250 miljoen euro. De reddingsplannen zullen gefinancierd moeten worden met belastinggeld, en dat terwijl het juist de luchtvaartsector was die zich de afgelopen jaren telkens opnieuw sterk verzette tegen elke poging om paal en perk te stellen aan de oneerlijke belastingvrijstellingen. Bovendien weigerde de sector om een substantiële bijdrage te leveren aan de wereldwijde beperking van de CO2-uitstoot – met een significante vermindering van het vliegverkeer als één van de noodzakelijk te nemen maatregelen.


Peter Paul Vossepoel, Zomer Zonder Vliegen: “We zijn uiteraard absoluut niet tegen steun aan getroffen werknemers, maar we kunnen niet toestaan dat de luchtvaartindustrie in tijden van voorspoed de winsten privatiseert maar in tijden van crisis vraagt om de verliezen te nationaliseren”.

Met de bezetting van de landingsbaan leggen de actievoerders drie duidelijke eisen aan overheden wereldwijd op tafel:

  1. “Eerst de mensen!”: financiële steun moet bestemd worden voor de sociale bescherming van getroffen werknemers en niet voor directiecomités of aandeelhouders.
  2. Een rechtvaardige transitie – naar een klimaatveilige mobiliteit: absolute emissiereductie door de luchtvaart in lijn met de mondiale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden, systeembrede verandering van transport en vervoer, beschikbaar maken van de reële mogelijkheden voor werknemers om naar andere sectoren over te stappen.
  3.  “Geen belasting? Geen steun!”: geen belastingvrijstellingen meer maar in de plaats daarvan kerosinebelasting en progressief toenemende belastingen voor veelvliegers.

De actievoerders menen dat de huidige onverwachte pauze in de luchtvaart unieke opportuniteiten biedt om de toekomst te herdenken. Het momentum is aangebroken om werk te maken van een meer klimaatvriendelijk vervoerssysteem, dat bovendien meer bestand is tegen toekomstige crisissen.

De initiatiefnemers van de virtuele luchthavenactie zijn de mensen achter Zomer Zonder Vliegen, een bewustmakingscampagne over de klimaatimpact van vliegreizen. Ze worden vergezeld door een aantal mensen van Stay Grounded, een internationale netwerkorganisatie van luchtvaartactivisten en burgerbewegingen.

De bovenstaande drie eisen van de actievoerders maken ook het onderwerp uit van een open brief, gericht aan regeringen wereldwijd, die Stay Grounded vandaag publiceerde en waarvan Zomer Zonder Vliegen medeondertekenaar is. Via een petitie op change.org kunnen ook individuen over de hele wereld medeondertekenaar worden van de open brief.” Hier vind je Zomer Zonder Vliegen.

Luchtvaart­sector vraagt staatssteun…

Het stond in de sterren geschreven: de luchtvaartindustrie vraagt (alweer) staatssteun. Vreemd toch voor een sector die geen belastingen wil betalen en excelleert in het ontduiken van verantwoordelijkheid…

Het Nieuwsblad van 4 april 2020: “Brussels Airlines vraagt de Belgische overheid 290 miljoen euro overheidssteun om de coronacrisis door te komen. Tui Fly vraagt 250 miljoen euro. Ook andere luchtvaartbedrijven die op Zaventem actief zijn, hengelen naar steun. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. (…)

De ERMG, een orgaan dat voor de verschillende overheden de economische risico’s moet aanpakken, staat voor een loodzware taak. “De hele luchtvaartsector in België is in crisis en vraagt steun”, zegt een insider. Behalve Brussels Airlines en Tui Fly gaat het om Air Belgium, Sabena Aerospace (het vroegere Sabena Technics), en bagageafhandelaars Aviapartner (18 miljoen) en Swissport (40 miljoen). Met uitzondering van Air Belgium werken ze allemaal op Zaventem. Opvallend is dat er veel filiaalbedrijven van buitenlandse eigenaars tussen zitten. Brussels Airlines is onderdeel van het Duitse Lufthansa, Tui Fly is onderdeel van de Duitse reisgroep Tui.

Al verzwakt

Swissport is er volgens insiders het ergst aan toe, omdat het al erg verzwakt was. Het is net zoals ­Aviapartner actief als bagage-afhandelaar. Aviapartner, dat zijn hoofdzetel in België heeft en actief is op 39 luchthavens, staat sterker. De luchthavenbedrijven zien hun omzet met 90 procent terugvallen en hopen voor eind april steun te krijgen.

Maar de luchtvaartsector is niet de enige sector die zwaar getroffen is. Een enquête van de Nationale Bank doet vermoeden dat de omzet van de Belgische bedrijven door de coronacrisis met een derde is teruggevallen. Kleine en middelgrote bedrijven zijn daarbij het hardst getroffen. De overheid kan dus nog veel vragen om steun verwachten en zal daarbij goed moeten afwegen wat wel en niet strategisch is.

Experts raden de overheid aan om duidelijke criteria te hanteren.” En daar wringt het schoentje vrezen we. Wordt het alweer een blanco check?!

Vliegveld Deurne als tijdelijk park

De familie Claeys-Provoost lanceert via een brief van de dag in de krant De Standaard een voorstel om de luchthaven van Deurne om te vormen tot een tijdelijk park.

De Standaard van 1 april 2020: “Het is dezer dagen druk in de stadsparken. Als magneten trekken ze stedelingen aan die even aan het corona-isolement willen ontsnappen. Te veel mensen komen er samen, zeggen sommigen. Anderen opperen dat niet het teveel aan mensen, wel het tekort aan parken het probleem is. Wij zijn van de tweede strekking. We wonen in oud-Borgerhout, het meest versteende stadsdeel van Vlaanderen.

Niet toevallig vanuit Borgerhout werd in 2004 het voorstel gelanceerd om de Antwerpse Ring te overkappen. Open ruimte, hondenweiden, sportvelden, bomen, volkstuinen: ook stedelingen hebben er recht op. Doodjammer dat die overkapping er nog niet ligt, beseffen we nu met zijn allen. Want ze had soelaas kunnen bieden voor de honderdduizenden dicht op elkaar wonende Antwerpenaren die nu meer dan ooit snakken naar groen en vergezichten.

Gelukkig is inmiddels van overheidswege beslist om de hele Ring te overkappen. Het draagvlak ervoor is alleen nog maar toegenomen de voorbije weken.

In afwachting daarvan kunnen de overheden elders in de stad tijdelijk tweehonderd hectare groen openstellen voor het publiek. Op de luchthaven van Deurne zijn tot eind april alle lijnvluchten, charters, zakenvluchten en vliegscholen opgeschort. Waarom niet deze grootste long van Antwerpen tot het einde van de lockdown toegankelijk maken voor fietsers, wandelaars, rollerskaters, vliegeraars en joggers? Tenzij op momenten wanneer eventueel medisch en ander hulpmateriaal aangevoerd wordt.
Het mooie weer komt eraan. Minstens nog tot de tweede helft van deze lente zullen we te horen krijgen dat we niet te ‘dicht’ op elkaar mogen recreëren.

Het zijn uitzonderlijke tijden. We nemen uitzonderlijke maatregelen. Dit kan er een van zijn, onder het motto: meer park voor meer mensen. Met social distancing, uiteraard. Daartoe leent dit uitgestrekte stuk grasland zich alvast beter dan de overvolle stadsparken.” Manu Claeys, Anne Provoost, Cor Nelius Claeys, Martha Claeys, Basil Claeys

Is het nu het moment voor hervorming luchtvaart?

De Britse humorist en schrijver George Mikes omschreef reizen als een epidemie die half jaren vijftig begon en zich nog steeds verspreidt. “De epidemie met de wetenschappelijke naam travelitis furiosus wordt veroorzaakt door een virus met de naam voorspoed.”

Column van Peter de Waard in de Volkskrant van 23 maart 2020: “Nu de politiek alles in het werk stelt om het coronavirus uit te roeien, zou het ook goed zijn om het reizigersvirus in de kiem te smoren. Corona biedt een uitgelezen kans om het massatoerisme in een duurzamer model te gieten.

De luchtvaart, die door de continue prijzenoorlog al een marginale bedrijfstak was geworden, legt door dit virus mondiaal het loodje. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen zullen om staatssteun moeten aankloppen of zelfs worden genationaliseerd. Dat is ze gegund, op voorwaarde dat ze in de toekomst opdraaien voor de milieubelasting die ze veroorzaken. En dat ze ook iets bijdragen aan de betaling van de schulden die corona veroorzaakt.

Al sinds het Verdrag van Chicago van 1944 is luchtvaartbrandstof vrijgesteld van accijns en btw. Wie van Schiphol naar Bangkok vliegt, betaalt de meeste belasting op het kopje koffie dat hij op de luchthaven drinkt, zei voormalig staatssecretaris Menno Snel vorig jaar.

Luchtvaartmaatschappijen betalen per liter kerosine nog niet de helft van wat automobilisten betalen voor benzine of diesel. Jaarlijks loopt de Nederlandse fiscus alleen hierdoor al 4 miljard euro mis. Het leidt ook tot oneerlijke concurrentie. Het is veel goedkoper met een vliegtuig naar een zonnig oord te gaan dan met de auto of met de trein. Dat is slecht voor het milieu: 20 procent van de Nederlanders die op vliegvakantie gaat, is goed voor ruim 40 procent van de CO2-uitstoot door vakanties.

Het argument voor de vrijstelling van accijns is dat luchtvaart zich niet aan grenzen houdt. De angst is dat de sector massaal de goedkoopste plek opzoekt. Maar daar is een mouw aan te passen als die wordt gekoppeld aan landingsrechten. Nu mondiaal een pandemie moet worden bestreden, moet ook een mondiale belasting mogelijk zijn.

De luchtvaart wordt in de watten gelegd. In de afgelopen tien jaar kregen vliegvelden in Europa 5 miljard overheidssteun. Als luchtvaartmaatschappijen in problemen komen worden ze met belastinggeld overeind gehouden. (…)

Het is bizar dat een van de meest vervuilende en overlastgevende sectoren in de wereld met belastinggeld in staat wordt gesteld andere vormen van transport weg te concurreren. De crisis van 2008 heeft tot weinig echte veranderingen geleid, behalve een striktere regelgeving voor banken in de wereld.

De coronacrisis kan nog iets goeds opleveren als de luchtvaartsector mondiaal wordt aangepakt.” Zo hoort u het ook eens van een ander…

Deurne: minimumbezetting

Gisteren annuleerde TUI al haar vluchten vanaf maandag 23 maart tot en met donderdag 30 april. Eerder besliste de luchtvaartmaatschappij om alle pakketreizen in dezelfde periode te annuleren. De Gazet van Antwerpen laat weten dat de luchthaven van Deurne vanaf maandag vanaf overschakelt op een minimumbezetting.

Gazet van Antwerpen van vrijdag 20 maart 2020: “Terwijl de luchthaven van Charleroi intussen aankondigt vanaf woensdag de deuren te zullen sluiten, is dat voor de luchthaven van Deurne nog niet het geval. “Voorlopig is daar nog geen sprake van”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist.”

“Al schakelen we vanaf maandag over op een minimumbezetting”, aldus Verbist. “Air Antwerp heeft vandaag hun laatste vluchten en ook TUI heeft aangekondigd vluchten te schrappen, tot 30 april.” Je zou voor minder cynisch worden.

De krant vervolgt: “De luchthaven krijgt op een normale dag 110 vliegbewegingen te verwerken. Nu zijn dat er een pak minder. “We hebben nog een aantal businessflights, maar niet veel meer. Trainingsvluchten en VFR-vluchten (op het zicht vliegen, red.) zijn officieel verboden. Blijven er over: vluchten op IFR (op instrumenten vliegen, red.), medische vluchten, politie, enzovoort.”

Op Antwerp Airport zelf werken in principe 550 mensen, waarvan 70 rechtstreeks voor de uitbater zelf. Door de minimumbezetting wordt dat aantal herleid tot een derde.” Misschien wordt het eens tijd om over het “nut” van deze toeristische luchthaven te praten. Wat ons betreft mogen de subsidies voor deze luchthaven mogen direct worden stopgezet.

Deurne: Air Antwerp schort alle vluchten op

De luchthaven van Deurne blijft open, ondanks het steeds meer om zich heen grijpende coronacrisis. Gisteren schreef Het Laatste Nieuws: “Verschillende bestemmingen werden de voorbije dagen al geschrapt nadat landen hun grenzen sloten of geen vluchten uit België meer wilden ontvangen. De Europese Unie wil nu ook de buitengrenzen sluiten. Het vliegverkeer op de luchthaven van Antwerpen ligt echter nog niet volledig lam. Voorlopig blijven er nog vluchten actief van en naar Murcia (TUI) en Londen (Air Antwerp), al wordt volgende week de middagrotatie naar Londen geschrapt. (…) Ook de andere activiteiten op Antwerp Airport, zoals privécharters en pilootopleidingen, zijn op een laag pitje gezet, klinkt het nog.”

Tot en met vrijdag 20 maart zal de luchtvaartmaatschappij Air Antwerp zoveel vluchten uitvoeren, zodat passagiers naar huis kunnen terugkeren. Persbericht Air Antwerp: “Als gevolg van het reisadvies van de Belgische federale regering en de buitengewone maatregelen die de Belgische Nationale Veiligheidsraad op 17 maart heeft genomen, is Air Antwerp echter genoodzaakt al zijn vluchten tijdelijk op te schorten, en dit van 22 maart tot en met 10 april 2020. (…) Air Antwerp verwacht zijn vluchten op zondag 12 april 2020 te kunnen hervatten.” (sic)

Op het vliegveld van Deurne vertrekken en landen er privévliegtuigen die landgenoten repatriëren. Goedkoop zijn sommige van die vluchten niet… VRT Nieuws van 18 maart 2020: “De Wilde merkt ook een grote drukte bij de luchttaxibedrijven. “Er zijn er een drietal actief die massaal passagiers ophalen in het buitenland. Ik hoor bedragen van 35.000 euro om zo’n privéjet te huren voor een tiental mensen. Dat is gigantische veel geld zelfs als je het deelt door tien. Maar je hebt wel de zekerheid dat je kan terugkeren. Luchttaxibedrijven vliegen nu bijvoorbeeld naar Spanje of Marokko. Ze pikken ook zakenlui op in afgelegen gebieden”, zegt De Wilde op Radio 2 Antwerpen.”

We lezen ook in het artikel dat trainingsvluchten van luchtvaart- en pilotenscholen in Deurne zijn opgeschort. “Met twee personen in een kleine cockpit zitten, dicht bij elkaar, is geen goed idee in tijden van corona. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kleine vliegtuigjes meer zullen landen en opstijgen in Deurne”, zegt De Wilde.

Waarvan akte.

Flybe op de fles

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe heeft uitstel van betaling aangevraagd en staakt vanaf donderdag alle activiteiten. Toestellen van de maatschappij blijven aan de grond. Het is Flybe de afgelopen weken niet gelukt om de nodige financiële steun te krijgen.

Het Laatste Nieuws van donderdag 5 maart 2020: “Het ging al langer niet goed met het bedrijf, dat een vloot van zo’n 75 vliegtuigen heeft en vliegt op meer dan tachtig luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder tot vorige zomer ook Antwerpen. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de onderneming extra in de problemen gekomen. Hierdoor is de vraag naar vliegtickets flink onder druk komen te staan.

Onlangs leek het bedrijf met meer dan 2.000 medewerkers nog gered omdat de Britse overheid Flybe te hulp wilde schieten met een noodkrediet van 100 miljoen pond. Maar sectorgenoten als British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair vonden dat maar niks. Zij zagen de hulp als illegale staatssteun.” In ons land is dat nog altijd geen probleem… De miljoenen euro’s staatssteun voor Deurne leverden niets op… tenzij gebakken lucht…

“Het Britse ministerie van Transport gaat personeel inzetten op de luchthavens om de gedupeerde reizigers te helpen. “Op de meeste routes van Flybe zijn er verschillende transportopties en we hebben aan bus- en spoorwegmaatschappijen gevraagd om tickets van Flybe te accepteren. Aan de luchtvaartmaatschappijen is gevraagd om goedkope tickets ter beschikking te stellen”, klinkt het. “We werken nauw samen met de sector om de hinder zoveel mogelijk te beperken, onder meer door te onderzoeken of we routes van Flybe waar geen andere luchtvaartmaatschappijen op vliegen kunnen heropstarten”, aldus de woordvoerder van het ministerie van Transport.

Vakbond Unite reageerde donderdag woest op het nakende einde van Flybe. Volgens de vakbond heeft de overheid geen lessen geleerd van het faillissement van touroperator Thomas Cook vorig jaar. “De Britse economie hangt sterk af van een regionale luchtvaartmaatschappij”, aldus de vakbond. Dat de overheid niets gedaan heeft, en dat in onzekere tijden met de brexit en het coronavirus, vindt Unite “onverantwoord”.

Meer passagiers voor Deurne…

Het vliegveld van Deurne heeft de afgelopen maand weerom meer groei opgetekend. Er werden 18.827 passagiers vervoerd, een stijging van wel 22,20 % tegenover februari vorig jaar. Gazet van Antwerpen van dinsdag 3 maart 2020: “De stijging is vooral te danken aan de succesvolle zakenvluchten naar Londen City met de nieuwe, Belgische maatschappij Air Antwerp, die uitsluitend opereert vanuit de luchthaven van Antwerpen”, luidt de verklaring. “Daarnaast konden we profiteren van het positieve effect van de krokusvakantie. De Belg houdt vast aan een break in die periode en daarom bleven de vluchten van Tui Fly het erg goed doen.”

“Eén van de uitschieters in dit verhaal is de Oostenrijkse winterbestemming Innsbruck. Voor vele sportievelingen blijft deze topbestemming dan ook erg gegeerd”, zo valt te lezen in het persbericht.”

Wat het persbericht van de luchthaven en de krant vergeten te vermelden is dat er in 2018 18.404 passagiers vervoerd werden, amper minder dan dit jaar… Niemand die er op let…

De frut heeft ook minder goed nieuws te melden: “De groei zou nog groter geweest zijn als enkele voorjaarsstormen niet hadden gezorgd voor uitwijkingen en annulaties. “Voor de komende maanden blijven we voorzichtig. Het coronavirus heeft immers een impact op het passagiersvervoer. Zo merkt de sector op dat er een algemene daling is van de vraag naar het aantal tickets binnen Europa”, klinkt het nog.”

Zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Dat een extra toeristische luchthaven geen zin meer heeft in 2020, dat wil men niet geweten hebben. Bovendien is het een vervuilend bedrijf dat handenvol geld krijgt en amper belastingen betaald. TUI dankt u.

Shell, NAM, Schiphol en andere bedrijven financierden negen jaar een klimaatscepticus

Nederlandse multinationals betaalden tussen 1989 en 1998 meer dan een miljoen gulden aan de prominente klimaatscepticus Frits Böttcher (1915-2008). Het expliciete doel: twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Dat onthult Follow The Money

Welingelichte Kringen van 22 februari 2020: “Met het geld zet Böttcher een internationaal netwerk van klimaatsceptici op. Ook produceert hij meerdere rapporten, boeken en opinie-artikelen. Daarin schrijft hij bijvoorbeeld dat het broeikaseffect niet bestaat, en dat CO2 niet gevaarlijk, maar juist ‘goed voor planten’ is. Het zijn argumenten die nog steeds rondzingen, bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie

Onder de bedrijven die meebetaalden zitten de NAM, Gasunie, Texaco, de Vereniging van Nederlandse Aardolieproducenten (VNA), Schiphol en de Duitse chemiereus Bayer. 

De hele lijst: AkzoNobel, Amoco, ANWB, Bayer, Bovag, DSM, Fluor Daniel, Foundation BBMB, Gasunie, Hoogovens/Tata Steel, IISI, ING, KLM, Lions Club, Mabanaft, NAM, Pakhoed (Vopak) Schiphol, SEP, Shell, Texaco, ThyssenKrupp en VNA.  

Een deel van de bedrijven en organisaties erkent tegenover FTM betaald te hebben.” Leuk is anders…

Geurhinder

Regelmatig worden wij door omwonenden van de luchthaven op de hoogte gebracht van de vele vormen van hinder die dit bedrijf veroorzaakt.

“De laatste 4 jaar wordt het vliegveld gebruikt voor de verwerking van dierlijke mest. Deze mest is afkomstig van het (failliete) landbouwbedrijf in Mortsel. Het uitrijden van deze mest is begonnen net toen het bedrijf onder curatele werd geplaatst. Het bedrijf was immers niet rendabel omdat meer dan de helft van zijn mest moest weggevoerd worden voor verwerking.

Sedert vier jaar gebeurt dit dus op de luchthaven. De dagen van het uitrijden en de volgende drie dagen is de stank niet te harden in de omliggende woonwijken. Meer nog onze tuinen en huizen krijgen een wolk bijtende ammoniak over zich.

Ondanks herhaalde protesten van mijn kant is het op 20 en 21 februari weer zover…” Tot zover de briefschrijver…