RubriekenNieuws

Nieuws

Grote opkomst voor de eerste avond Vliegerplein

Grote opkomst voor de eerste avond VliegerpleinEen overweldigende opkomst voor de eerste avond van Vliegerplein. En al meteen een eerste sterke zet: Vliegerplein trekt terecht naar de Raad Van State om openbaarheid van bestuur te eisen over het contract van EGIS. EGIS is de privé-uitbater die de luchthaven voor 25 jaar in concessie -vermoedelijk ongeveer cadeau-kreeg…

Als je nu het contract opvraagt, krijg je een document waarvan 60 bladzijden zwart gemaakt zijn, met als excuus: EGIS is een beursgenoteerd bedrijf! Samen staan we sterk! Met dank aan Vliegerpein en doker Sofie Blancke.

Persdossier Burgerplatform Vliegerplein

Persdossier Burgerplatform VliegerpleinEen bijzondere interessante tekst van het Burgerplatform Vliegerplein. Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende ‘actiegroepen’ dat streeft naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne. We geven u de integrale tekst.

1) De Antwerpse gezondheid staat op het spel

Vliegtuigen zorgen voor klimaatopwarmend koolstofdioxide (CO2), schadelijke koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden, zwaveloxide, giftig fijn stof én roet boven ons hoofd.

Het toxische ultrafijn stof is het schadelijkst. Het is kleiner dan 0,1 micron, zo klein dat het bij inademing dwars door de bloedvatwand heen gaat, recht de bloedbaan in, onderweg naar de organen. Ultrafijn stof komt vooral voort uit de verbranding van KEROSINE.

En volgens het Nederlandse onderzoeksagentschap Milieudefensie stoot een startend vliegtuig de eerste dertig seconden evenveel ultrafijn stof uit als één miljoen (1.000.000) vrachtwagens. Daarnaast zorgt overdreven lawaaihinder voor stress, dat dan weer leidt tot een te hoge bloeddruk.

2) Verspilling van geld van de belastingbetaler

Elke passagier in deze luchthaven kost de belastingbetaler gemiddeld € 25. Voor de exploitatie en het onderhoud van de infrastructuur past de Vlaamse overheid jaarlijks ca. 5 miljoen € bij. Bij de opening van een nieuwe lijn krijgen de luchtvaartmaatschappijen bovendien aanloopsubsidies. In de raden van bestuur van de verschillende beheersmaatschappijen van de luchthaven zitten betaalde mandaten.

En daarbij hebben we nog niet eens de nieuwgebouwde Krijsbaan-intunneling (RESA) van 57 miljoen € geteld.

3) 25 minuten in luchthaven Zaventem

Waarom investeren in een luchthaven en de uitbreiding daarvan als er 42 km verderop al een luchthaven ligt waar je supersnel bent?

De Diabolotrein, speciaal aangelegd voor een vlotte aansluiting voor internationale vluchten, brengt je van Antwerpen-Centraal naar het nieuwe ondergrondse station in Zaventem in slechts 25 minuten!

4) Inwoners onder de aanvlieg- en opstijgroutes en buurtbewoners zijn de dupe

Lawaaihinder en gezondheidsproblemen, maar een buurtbewoner heeft nog meer problemen door de luchthaven:

passagiers parkeren voor de huizen om niet op de betaalde luchthavenparking te staan. Cateringvrachtwagens denderen door de straten. De waarde van de woningen dreigt te verminderen omdat de leefbaarheid slechter wordt.

5) Een luchthaven te midden van woonwijken, maar wel ingekleurd als parkzone

De luchthaven Deurne ligt aan de zuidoostrand van de stad Antwerpen.

Aan de kant van de stad is ze volledig ingesloten door woonwijken in de gemeenten Deurne, Berchem (Groenenhoek) en Mortsel (St-Amadeus), met verschillende scholen in de onmiddellijke omgeving van de aanvliegroute.

Aan de andere kant grenst ze, met een kleine tussenliggende groene buffer (Fort 3), aan de gemeenten Borsbeek en Vremde/Boechout.

De luchthaven staat in het gewestplan (Vlaams Ruimtelijk Structuurplan) ingekleurd met nabestemming parkzone.

6) Eerste actiegroepen en nieuwe initiatieven

Al rond begin 1970, toen Sabena vanuit Deurne begon te vliegen met Boeings 737 ontstond er een actiegroep aan de kant van Berchem (VATUV = Verenigde Actiegroepen tegen de Uitbreiding Vliegveld), die al snel begon te pleiten voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone, voornamelijk op basis van gezondheids- en milieuargumenten.

VroeeemIn 1997, toen toenmalig Vlaamse minister-president Luc Vanden Brande megalomane uitbreidingsplannen op tafel legde (verlenging van de startbaan richting Borsbeek, incl. de sloop van Fort 3) ontstond aan de andere kant (Vremde/Boechout) de actiegroep Verlenging Nooit (VN). Deze was in principe niet gekant tegen de aanwezigheid van een zakenluchthaven, mits goed nabuurschap, maar tegen elke verdere uitbreiding/verlenging. Daarbij beroept VN zich niet alleen op milieuoverlast, maar voornamelijk ook op economische argumenten (structureel verlieslatende onderneming, verspilling van belastinggeld).

Recent is er tenslotte door een aantal milieubewuste jongeren aan de kant van Berchem een nieuwe actiegroep opgericht, Parkhaven, die ook pleit voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone.

Daarnaast zijn er in de brede omgeving van de luchthaven ook verschillende buurt- en straatcomités ontstaan, voor wie de luchthaven weliswaar niet de hoofdbekommernis is, maar die wel degelijk met de problematiek begaan zijn.

Hoewel al deze groepen dus grotendeels complementair zijn, zowel qua actieterrein als specifieke expertise, was het echter nooit tot een echte structurele samenwerking gekomen. Hier komt dus vandaag verandering in.

7) De cijfers

De luchthaven kende in al die jaren een trage groei, die culmineerde eind jaren 90 in een maximum aantal jaarlijkse passagiers van 275.000. Nadien ging het met 9/11 en de economische crisis van 2008 steil bergaf tot 121.000 in 2014. De meeste actiegroepen begonnen dan ook stilaan te geloven in een uitdoofscenario.

8) Privatisering luchthaven met Franse uitbater Egis

2014 was echter een scharnierjaar: enerzijds werd in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring voor het eerst opgenomen dat Deurne voortaan ook kon fungeren als toeristische luchthaven.

Daarvoor was het argument van de overheid om de luchthaven open te houden steeds: Antwerpen is een wereldmetropool en heeft dus een zakenluchthaven nodig.

Anderzijds werd de luchthaven door de Vlaamse Regering geprivatiseerd. Het Franse Egis Projects kreeg een exclusieve concessie van 25 jaar en nam al de statutaire ambtenaren mee onder een speciale terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Het concessiecontract is tot op vandaag grotendeels geheim, zogezegd om de commerciële belangen van Egis te vrijwaren.

9) Van zakenluchthaven naar toeristische luchthaven

De nieuwe uitbater Egis trok touroperator JetAirfly aan die vandaag met grotere toestellen meer dan 20 vluchten per week uitvoert naar verschillende toeristische bestemmingen in Spanje, Italië, Kroatië en Marokko. Het aantal passagiers is sinds 2015 opnieuw aan het stijgen (221.000) en men verwacht een nieuw record van 300.000 passagiers dit jaar.

10) Toenemende klachten en ongerustheid van Antwerpenaars

Tegelijk steeg ook de ongerustheid bij de inwoners onder de vliegroutes en steeg het aantal klachten spectaculair (van 46 in 2014 tot 1885 voor de periode tot mei van dit jaar).

Als het na al die jaren al duidelijk was dat een zakenluchthaven economisch niet haalbaar is, dan werd het al snel duidelijk dat een toeristische luchthaven niet leefbaar is.

11) Oprichting Burgerplatform

In die context werd het initiatief genomen om de verschillende actiegroepen, maar ook verschillende buurt- en straatcomités, en een groot-Antwerpse facebook community te contacteren en samen te brengen rond een gemeenschappelijk project:

het burgerplatform Vliegerplein.

Vliegerplein is dan ook het eerste burgerplatform dat, los van enige politieke binding, alle krachten bundelt om te komen tot een breed draagvlak en gemeenschappelijk actieprogramma, met de uiteindelijke doelstelling om op termijn professionele en geloofwaardige alternatieven te ontwikkelen die zowel planologisch, economisch, maatschappelijk als ecologisch aanvaardbaar zijn.

Luchthavenfietstocht was een succes

Fietstocht succesDe luchthavenfietstocht van afgelopen zondag was een succes. Verslag van Ben Claessens in de Facebookgroep ‘Een luchthaven past niet in een woonwijk’. “Het was een zonnige eerste Luchthavenfietstocht! Met 40 bezorgde buurtbewoners fietsten we van Berchem, langs de luchthaven van Deurne naar Borsbeek. Onderweg kregen we een super leerrijke toelichting over de geschiedenis van de luchthaven van onze 2 gidsen/gastsprekers van VATUV: Eric Soenen en Paul Van Dijck.

Aan het fort van Borsbeek: zomerbar De Schuur dronken we op de vriendschap en solidariteit tussen de wijkbewoners langs beide kanten van de landingsbaan.

We verzamelden weer een hoop handtekeningen voor onze petitie: “Wij willen meetpunten voor geluid en fijn stof.” De mannen van VATUV hadden ook een oude maar nog steeds actuele tekening mee: een plan van hoe de terreinen van de luchthaven er zouden kunnen uitzien: natuurgebied, recreatieruimte, scholen, sociale woningen, een KMO-zone, … Een debat waard!” Fotoverslag van Roland Teirlinck.

Groen op zoek naar nieuwe invulling voor luchthaven

Groen op zoek naar nieuwe invulling voor luchthavenDe partij Groen trekt de straat op om op zoek te gaan naar een nieuwe invulling voor het vliegveld van Deurne. Het Nieuwsblad van vrijdag 17 juni 2016: “Groen trekt de komende maanden de straat op om samen met de bewoners van Deurne, Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Boechout en Mortsel op zoek te gaan naar een nieuwe invulling voor de luchthaven van Deurne.

“Als de luchthaven verdwijnt, ontstaat er 80 hectare nieuwe ruimte. Daar is plaats voor groen en recreatie, maar ook voor een nieuwe woonzone en een bedrijventerrein dat nieuwe jobs genereert”, zegt Ingrid Pira van Groen.

Groen gaat 34.000 affiches verspreiden in Deurne en in de gemeenten rond de luchthaven. De partij wil de bewoners bevragen over hoe zij de vrijgekomen ruimte zouden invullen. In oktober wordt de bevraging afgerond en op basis daarvan gaat Groen een voorstel doen over de ontwikkeling van de ruimte.”

5 redenen waarom Antwerpen zoveel meer kan zijn zonder luchthaven

5 redenen waarom Antwerpen zoveel meer kan zijn zonder luchthavenEen bericht van Groen Deurne. “De komende maanden rolt Groen een campagne uit om samen met de omwonenden uit Berchem, Deurne, Borgerhout, Borsbeek, Boechout en Mortsel op zoek te gaan naar een alternatieve invulling van de luchthaven van Deurne. Stel je eens voor wat er allemaal mogelijk als de immense ruimte die nu wordt ingepalmd door een verlieslatende luchthaven vrijkomt. Meer plaats voor groen en recreatie, maar ook voor extra woningen en nieuwe, duurzame jobs. Wij geven alvast vijf goede redenen waarom Antwerpen zoveel meer kan zijn zonder luchthaven.

 1. Er komt een immense oppervlakte vrij op 5 km van Antwerpen centrum

De luchthaventerreinen liggen op vijf kilometer van het Antwerpse stadhuis en vormen een buffer tussen de stad en de gemeenten uit de rand. Door ze op een andere manier in te vullen ontstaat er een groene verbinding tussen stad en rand. Bovendien komt er een oppervlakte ter grootte van het Rivierenhof vrij, waar plaats is voor extra groen,  recreatie en open ruimte, maar ook voor een nieuwe woonzone en nieuwe vormen van duurzame, groene economie.

 1. Gedaan met de overlast voor de omwonenden

De luchthaven ligt midden in woongebied. Sinds ze iets meer dan een jaar geleden begon met commerciële vluchten is ze op korte tijd uitgegroeid van een kleine zakenluchthaven tot een drukke toeristische luchthaven. Er wordt gevlogen met zwaardere toestellen. Die maken meer lawaai en zijn vervuilender. Het aantal klachten schiet dan ook de hoogte in: van 36 in 2014 naar 504 in 2015. Dat is 14 keer meer. Groen vindt dat een commerciële luchthaven niet thuishoort in woongebied. Zeker niet omdat Zaventem op minder dan een halfuur met de trein ligt. Als de luchthaven verdwijnt, stopt ook de overlast.

 1. Er gaat niet langer belastinggeld naar een verlieslatende luchthaven

Ondanks de zwaardere vliegtuigen en de stijging van het aantal passagiers maakt de luchthaven nog steeds verlies. Zonder overheidsgeld rooit ze het niet. Om ze winstgevend te krijgen, moet het aantal vluchten en passagiers nog omhoog, wat de overlast voor de omwonenden nog zal doen stijgen. Groen wil dat er niet langer geld in wordt gepompt en gaat voor een andere invulling die én winstgevend is, én de overlast doet stoppen, én nieuwe ruimte creëert voor stad én rand. Die invulling willen we nu samen met de omwonenden en de actiecomités bespreken.

 1. Plaats voor nieuwe duurzame en gezonde tewerkstelling

De gezondheidsschade door kerosinedampen en fijn stof is nooit op een onderbouwde manier in kaart gebracht. Groen vraagt daarom al lang dat er duidelijke gezondheidsmetingen komen. Want dat een luchthaven in woongebied een impact heeft op de lucht- en leefkwaliteit is zeker. Door de vrijgekomen ruimte anders in te vullen ontstaat er plaats voor nieuwe, duurzame en gezonde vormen van tewerkstelling en economie. Ook het belastinggeld dat nu naar een verlieslatende luchthaven gaat, kan beter geïnvesteerd worden in alternatieve, gezonde jobs en bedrijven.

 1. Een gezamenlijk nieuw en positief project

Groen wil samen met alle betrokkenen op zoek gaan naar een nieuwe toekomst voor de luchthaventerreinen. Want enkel een gezamenlijk en positief project heeft kans op slagen. Daarom trekken we de komende maanden de straat op om ideeën op te doen. Op 15 oktober volgt dan een groot inspraakmoment (in zaal Gietschotel, Lodewijck Van Berckenlaan, Borgerhout) waarop alle ideeën worden besproken en bediscussieerd. Op basis daarvan werken we een plan uit voor een nieuwe toekomst voor de luchthaventerreinen.” (Bron)

 

Luchthaven neemt klachten niet ernstig…

Email luchthaven is foutNeemt de luchthaven van Deurne uw klachten ernstig? Wij denken het niet. Onderstaand verhaal maakt duidelijk waarom…

Enkele dagen geleden diende Johan D. een klacht in bij de Antwerpse luchthaven. Volgens de website van het vliegveld van Deurne kunnen schriftelijke klachten aan de luchthaven toegestuurd worden via e-mail, gewone brief of aangetekende brief. Maar bij het versturen van een klacht naar het adres info@luchthavenantwerpen.be kreeg hij de volgend antwoord: “Deze mailbox is niet meer in gebruik. Gelieve uw mail opnieuw te versturen naar volgend emailadres: info@antwerpairport.aero. This mailbox is out of use. Please forward your mail to following email address: info@antwerpairport.aero.

Onze vriend Johan schreef dan ook “Ik veronderstel dat dit correcte info is. Het is dan misschien ook best om dit ook op jullie site aan te passen”. Hebben wij dezelfde dag nog gedaan. Maar de luchthaven van Antwerpen dus niet… Op de site van het vliegveld is het contactformulier wél aangepast. Dus de klachten zijn voor de luchthaven van weinig of geen belang. Goed om te weten…

Als u een klacht wenst neer te leggen, stuur ons dan een kopie van de klachten via ons klachtenformulier.

Regionale luchthavens subsidiepakkers…

money-1005476_640Een kleine twee jaar geleden heeft de Vlaamse Gemeenschap de uitbating van de Antwerpse en Oostendse luchthaven overgelaten aan de Franse investeringsmaatschappij EGIS. U weet wel, het LEM(EGIS) /LOM(Vlaamse overheid)-verhaal…

Jacques Denecker van WILOO (Oostende) vraagt zich af waar onze mooie belastinggeld naar toe gaat. Volgens schriftelijke vraag nr 971 aan het Vlaams Parlement naar subsidies voor de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende…

“De betaalde voorschotten voor het subsidiebedrag in 2015 zijn de volgende:
– Luchthaven Antwerpen: 3.923.326,68 euro
– Luchthaven Oostende-Brugge: 6.302.275,22 euro”

“De totale aeronautische omzet van de LEM bedroeg in 2015:
– Luchthaven Antwerpen: 1.519.407 euro
– Luchthaven Oostende-Brugge: 2.249.651 euro.”

Vlaanderen investeert in eigen luchthaven-ellende

Vlaanderen investeert in eigen luchthaven-ellendeDoorbraak is een Vlaamsgezind internettijdschrift dat zich toespitst zich op opinievorming rond de meer maatschappelijke en politieke kanten van de Vlaamse Beweging. Traditioneel was een niet onbelangrijk deel van de Vlaamse Beweging pro Antwerpse luchthaven. Maar het tij blijkt nu gekeerd. Niemand heeft baat bij een nieuw Charleroi in het Antwerpse. Deze boeiende bijdrage van Chris Ceustermans willen we u dan ook niet onthouden…

“Blijkbaar vindt men in Antwerpen en op Vlaams niveau dit alles erg aanlokkelijk. Sinds een paar jaar doet me er immers alles aan om in Antwerpen een eigen Zaventem-dossier op poten te zetten. De exploitatie van de verlieslatende luchthaven werd in 2013 in handen gegeven van privé-concessionaris Egis, met een topmanager om het bedrijf te runnen. De Vlaamse belastingbetaler blijft echter opdraaien voor alle infrastructuurkosten zoals de onlangs afgewerkte verlening van de startbaan. Hoewel de belastingbetaler reeds investeerde in de Diabolo-verbinding tussen Antwerpen en de nationale luchthaven, zet Egis nu ook sterk in op toeristische low cost-vluchten in concurrentie met Zaventem. Maatschappijen zoals Jetairfly werden aangetrokken. Zwaardere passagiersvliegtuigen verschenen en stijgen met een donderend geraas op over het dichtbevolkte Berchem. Bovendien werden nachtvluchten binnengesmokkeld: vliegtuigen die om halfzeven opstijgen, terwijl volgens de Europese regelgeving de nacht pas eindigt om zeven uur.

Stad Antwerpen liet zich niet onbetuigd om een rampdossier te creëren – wat ze in Brussel hebben, willen wij ook. Precies onder de startroute van de vliegtuigen bouwde men, op ‘de Veldekens’ een nieuwe, dichtbevolkte stadswijk. De bewoners werden gelokt met het perspectief van rustig wonen aan de rand van de stad. Stilaan blijkt dan dat de ‘zakenluchthaven’ door de Vlaamse overheid gesteund wordt om zich als een volwaardige toeristische luchthaven te kunnen ontplooien. Inderdaad, hoe kan je een serieuze stad zijn, zonder af en toe een daverende Boeing boven je daken?

Om zeker niet te hoeven onderdoen voor Zaventem, heeft men zelfs de kwalen ervan minutieus gekopieerd: geen vaste meetstations om de geluidsproblemen te evalueren, geen actieplan tegen geluidsoverlast… Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter. En ja, zoals in Brussel beginnen nu op vele plaatsen in Berchem affiches van getergde bewoners voor de ramen te verschijnen. Men is met open ogen bezig een gordiaanse knoop te leggen voor toekomstige legislaturen. Zijn de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen bang om in een existentieel zwart gat te vallen als men het probleem van de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring onder controle heeft?”

Zondag 19 juni: Fietstocht

Luchthaven Fietstocht juni 2016Een fietstocht op zondag 19 juni 2016. Een luchthaven hoort niet thuis in een woonwijk! (Sofie Blancke, arts PVDA). We vertrekken om 14h aan het Maria Gasthuis, dan fietsen we over de voetgangers/fietsbrug, door Groenenhoek, langs de Diksmuidelaan naar de luchthaven, dan langs de spoorweg tot het Fort van Borsbeek.

Onderweg zullen we een paar keer stoppen voor een historische toelichting. De Mannen van Vatuv (40 jaar oude actiegroep rond de luchthaven) hebben heel veel te vertellen. In De Schuur (fort Borsbeek) kunnen we dan ene drinken op de verbroedering van de wijkbewoners langs beide kanten van de landingsbaan. Tot dan?

Sofie Blancke: “De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren! Waw, na bijna 2 jaar ontkenning en dwars liggen op onze vragen naar openbaarheid van bestuur: de NVA kent wel het geheime concessiecontract met uitbater EGIS! “Enkele honderdduizend euro”… Niet echt in verhouding met wat de belastingbetaler vorig jaar aan overheidsinvestering meebetaalde: 1 miljoen euro. En wat gaat dat worden met hun verdere geplande investeringen de nieuwe vertrekhal voor 2 miljoen passagiers, de onvermijdelijke volgend daarop de toegang nr de R11. Wie gaat dat betalen?

En de zwakke kritiek van Bruno De Saegher (NVA-schepen openbaar domein Berchem én voorzitter LOM) op onze vraag naar meetpunten voor geluid en fijn stof: In de aanvliegroute worden de bewoners EXTRA getroffen door het geluidsoverlast en luchtverontreining van vliegtuigen er BOVENOP. Er zijn geen metingen in de aanvliegroute. Vorig jaar nog onderzocht TNO Nederland samen met de Universiteit van Utrecht de luchtkwaliteit van de aanvliegroute bij Schiphol. 3 tot 4x meer Ultra Fijn Stof. Het kan wel. Meten is weten. De gezondheid van mensen is niet te bagatelliseren.”

21 juni: Voorstelling Burgerplatform Vliegerplein

Voorstelling Vliegerplein 21 juniVolgende week dinsdag 21 juni 2016 heeft de voorstelling van het nieuw Burgerplatform Vliegerplein plaats in Jeugdhuis Sorm, Victor de Langhestraat 71-73, te Deurne. Start omstreeks 20.00 uur. Einde voorzien omstreeks 22.00uur.

Initiatiefnemer Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende actiegroepen die streven naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne.

De evolutie van de luchthaven van Deurne is zorgwekkend. Negen organisaties(*) bundelen daarom voortaan hun burgerkrachten, en verzamelen hun duurzame ideeën over een alternatief.

Samen heten ze ‘Burgerplatform VLIEGERPLEIN’. #BurgerplatformVLIEGERPLEIN.

De rust en de gezondheid van veel Antwerpenaars onder en nabij de vliegroute wordt bedreigd. Er komen gestadig toeristische vluchten bij, en met grotere jets. Deurne transformeert van een zaken- naar een commerciële luchthaven. Tegen alle beloftes van de overheid in.

Dinsdag 21 juni stellen we onszelf voor, doen we onze plannen uit de doeken en zullen we samen met u praten over een alternatieve invulling van Antwerp Airport. Be there. We sluiten af met een receptie.

VLIEGERPLEIN wil een open burgerplatform zijn. Elke constructieve, creatieve inbreng is wenselijk.

(*) De negen onderschrijvende organisaties in alfabetische volgorde:

 • Facebook Antwerpen Leefbaar
 • Groenenhoek Leeft
 • Hart Boven Hard Antwerpen
 • Natuurpunt Land van Reyen
 • Parkhaven
 • Straatcomité Bouwhandelstraat
 • VATUV
 • Verlenging nooit
 • Vremde ook Vooruit