AuteurVatuv

Jetairfly loost kerosine voor Oostende!

Wiloo Oostende nieuwEen artikel van onze Oostendse medestanders van WILOO… “The happy few vertrok gisterenmorgen met de Jetairfly ‘dreamliner’ (B787 reg. OO-JDL) vanuit Brussel voor een vakantietje naar Cancun. Na het opstijgen ging het technisch mis (blijkbaar een probleem aan een vleugel).

Voor onze kust werd op 3 km hoogte beslist kerosine te lozen om het vliegtuiggewicht te verminderen nodig om te kunnen (nood)landen in Zaventem. De wind zat echter noord, bijgevolg was de kans groot dat het kankerverwekkende goedje boven onze kusthoofden neerdwarrelde (zie figuur). Na wat getwitter (zie…) kreeg WILOO antwoord van de heer Haelemeesch van Jetair, alles was volgens ‘de regels’ verlopen en dik in orde. Hij antwoordde wel niet op de vraag hoeveel ton brandstof er werd uitgestrooid.

Als dat allemaal toch geen kwaad kan, waarom moeten kerosinelozingen dan boven zee, het kan dan het net zo goed om het even waar, bijv. ten noorden van Jabbeke om maar iets te zeggen? Blijkbaar is het toch niet zo onschuldig, maar waarom houdt men dan geen rekening met de windrichting???

 

Inhuldiging “Meetstation voor geluid en fijn stof”

Wij willen meetpunten fijn stofDit weekend zal het één jaar geleden zijn dat de eerste commerciële vluchten startten vanuit Deurne. Eén jaar later zijn we als buurtbewoners biezonder verontrust. Onderzoek wijst meer en meer op de grote gezondheidsproblemen van geluid en fijn stof. De luchthaven is al jaren verlieslatend. Toch geeft deze regering nog enorm veel geld aan de luchthaven. Zonder zelfs degelijk te meten hoe schadelijk deze is voor de dichtbevolkte buurt.

Daarom ijveren wij om NU meetpunten geluid en fijn stof te plaatsen. Je kan dit mede ondertekenen in onze petitie: http://antwerpen.pvda.be/petitie-luchthavenDaarnaast staan we voor een duurzame mobiliteit en invulling van publieke ruimte.

Een werkgroepje bouwde een schoon blinkend, zoemend, hoogtechnologisch ludiek meetstation. (zie foto’s) We zullen die ochtend ook petitie’s ophalen. Om 12h00 is er dan de inhuldiging met ook een kleine maar leuke animatie-verrassing voor de kinderen.

Je kan op de hoogte blijven via onze facebookpagina: “Een luchthaven past niet in een woonwijk. Tot zaterdag?

Sofie Blancke, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne en districtsraadslid PVDA te Berchem (0485/41 60 91)

Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/904523803000121/

Zaterdag 16 april 2016 om 12.00 uur aan het speelpleintje op de hoek van de Pervijzestraat met de Langemarkstraat in de Groenenhoek. (Vlakbij de school De Es, Jeugdcentrum Den Eglantier, Diksmuidelaan)

Luchthaven Deurne zit aan limiet

Luchthaven zit aan limietDe luchthaven van Deurne zette gisteren een record op de tabellen met liefst 58 opstijgende en aankomende vluchten. Het Laatste Nieuws van 30 maart 2016: “Méér gaat écht niet”, geeft commandant Wim Verbist toe. De actiegroepen tégen Antwerp Airport tonen voorlopig begrip na de terreuraanslagen. Al vertrouwen ze het niet. “Dit is de perfecte test voor méér vluchten op termijn.”

Het kan nog een paar maanden duren voor Zaventem weer op volle capaciteit draait. “We gaan ervan uit dat het op Antwerp Airport nog de hele paasvakantie erg druk blijft”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Brussels Airlines zal niet van de ene op de andere dag alle vluchten weer verhuizen. Ik verwacht een geleidelijke afbouw in Deurne zodra Zaventem weer opstart.”

Dat Deurne op zijn limiet zit, werd gisterochtend aangetoond. Verbist: “De eerste golf van zeven Avro-jets die Brussels Airlines inzet, liep vertraging op. Voor één vlucht moesten passagiers een uur geduld oefenen, voor de andere was de vertraging een stuk minder. Nadien werd alles weer normaal. Hoe dan ook zouden we deze situatie geen jaar kunnen volhouden. (…)

Verbist schat het aantal passagiers per dag nu op 2.500 tot 3.000. Enorme cijfers voor een luchthaven die vorig jaar – en dat was al een forse verbetering – maandelijks rond de 20.000 passagiers draaide. Het personeel werkt zich uit de naad. Volgens Verbist werkt er nu 50 man méér dan gewoonlijk in Deurne, verspreid over de security, de hostessen en de catering.
Protest
De luchthavendirectie krijgt naar verluidt weinig klachten binnen. Klagers houden rekening met de bijzondere situatie. Toch beweegt er wat bij de actiegroepen in de wijde omgeving. “We zijn bezig met de oprichting van een burgerplatform”, zegt Eric Soenen van de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld, kortweg VATUV.

“We willen de aanslagen in Zaventem nu niet recupereren, maar samen met ‘Verlenging Nooit’ (Vremde), Hart Boven Hard en Natuurpunt willen we de bevolking beter bewustmaken van de overlast door de luchthaven. We weten dat Marcel Buelens (manager op de luchthaven, red.) er een andere agenda op nahoudt dan wat je meestal te horen krijgt. De ambities reiken veel verder dan 400 à 500.000 passagiers per jaar. In dat licht is de toestand van vandaag een goede test voor hen. Maar dat is ze ook voor de omwonenden. Nu voelen ze wat 60 vluchten per dag betekenen. We wijken niet van ons doel af: een uiteindelijke sluiting van de luchthaven.”

Infoavond Luchthaven Antwerpen 17 februari

Infoavond Luchthaven Antwerpen 17 februari 2016Op woensdag 17 februari 2016 heeft er een Infoavond plaats over de Antwerpse Luchthaven. Het gebeuren heeft plaats in Café RoodWit, Generaal Drubbelstraat 42 te Berchem. Aanvang om 20.00 uur.

  • Hoeveel vluchten zijn er bij gekomen? Hoeveel nog?
  • Wat als men de landingsbaan verlegt/verlengt?
  • Wat is de invloed op de gezondheid van de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof bij vliegtuigen?
  • Wat houdt de milieuvergunning in? Wordt die juist nageleefd en is die actueel?
  • Hoeveel kost de luchthaven aan de gemeenschap?
  • Wat kunnen we doen? Heeft verzet vroeger al ooit geloond?
  • Zijn er alternatieven?

Een luchthaven past niet in een woonwijk

Sinds april werd het aantal vluchten op de luchthaven fors uitgebreid. De uitbater droomt met een nieuwe vertrekhal en nieuwe parking van 2,5 miljoen passagiers.

Fijn stof en geluidsoverlast maken mensen ziek. Jaarlijks kost de luchthaven ons 4,6 miljoen euro aan belastingsgeld en de intunneling van de Krijgsbaan kost ons meer dan 54 miljoen euro. Onder andere dankzij de gesubsidieerde tickets is het passagiersaantal verdubbeld. De luchthaven is nu nog steeds verlieslatend. Het luchthavenpersoneel moet harder werken met meer werk-stress want de beloofde tewerkstelling laat op zich wachten.

Met de PVDA willen we deze ontwikkeling bestrijden. Het is hoog tijd dat we investeren in goed openbaar vervoer, veilige fietspaden en aangename voetpaden. De nationale luchthaven van Zaventem ligt op een halfuurtje hier vandaan. Antwerpen heeft nood aan meer groene ruimte, sociale woningen en scholen. De terreinen van de luchthaven bieden een kans om onze stad meer op mensenmaat te laten ontwikkelen.

Gastsprekers

  • Eric Soenen en Paul Van Dyck, woordvoerders namens VATUV, de actie- en studiegroep ATUV – Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld
  • Sofie Blancke, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk Deurne en districtsraadslid voor de PVDA te Berchem

Nieuwjaarsreceptie Vatuv: woensdag 13 januari 2016

Vatuv receptieDe hele VATUV-ploeg wenst jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Minder lawaai, minder stank, minder fijn stof… kortom zuivere lucht!

We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 13 januari 2016. Start om 19u30. Plaats: Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

En verder steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen.

Luchthaven te koop: ludieke actie Parkhaven 22 november

Onze vrienden van Parkhaven lieten volgend bericht achter: “Op 22 november organiseert Parkhaven een ludieke actie waarbij we de luchthaven willen verkopen, meer info vindt u hier. We leggen het even uit: “Parkhaven ijvert voor een andere invulling van de Antwerpse luchthaven. De luchthaven is niet alleen onrendabel ze is ook totaal overbodig. Een klein land als België heeft geen nood aan meerdere regionale luchthavens. Dankzij de Diabololijn duurt de treinrit van Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem minder dan dertig minuten.

Luchthaven te koop actieDe Antwerpse luchthaven krijgt per maand 100 keer minder passagiers over de vloer dan die van Zaventem. Als de bezettingsgraad in Zaventem met een luttele procent stijgt wordt Deurne overbodig. Er zou dus geen sprake zijn van een verschuiving van de overlast!

De luchthaven is bovendien gelegen in een woongebied en de vliegtuigen zorgen voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Antwerpen heeft al genoeg te lijden onder fijn stof zonder een luchthaven midden in een woonkern.

Tijd dus om de luchthaven te verkopen. De mogelijkheden zijn gigantisch. Wil je een park? Schoolgebouwen? Een KMO-zone? Sportvoorzieningen? Steek je ideeën op 22 november in de ideeënbus. Nadien verkiezen we samen de beste ideeën. Bepaal mee hoe het enorme luchthaventerrein het best kan worden ingevuld!

De verkoop van de luchthaven gaat door op 22 november om 15u00 in de speeltuin van de Ruimtevaartlaan.” Be there!

ATUV – VATUV verjaardag

Morgen, 19 september 2015, is het exact 42 jaar geleden dat in Mortsel – onder auspiciën van het gemeentebestuur en onder bescherming van en met introductie van de toenmalige CVP burgemeester Amssoms – de Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld van Deurne werd opgericht.  Wie er bij was herinnert zich nog dat we toen via een onderaardse gang vanuit het politiebureel naar de gemeenteraadszaal zijn moeten gaan. Doordat Freddy Van Gaever (vroeger Delta Air Transport later Vlaams Blok) een paar bussen vol Vikings (studentenclub) had ingehuurd om onze waanzin aan te tonen. Zelf heb ik nooit aan zo’n agressieve actie deelgenomen…

In 1975 werd ATUV uitgebreid met een aantal andere groepen, waaronder JetStop Deurne (met o.m. vrienden Marc Smout en Piet Gillard). Ruim 40 jaar na mekaar werd elk jaar aangetoond dat we ALLE reden hadden om deze actie voort te zetten. En ik toon hier dan ook grote dankbaarheid tegenover de vrienden die het mee hebben volgehouden of die door hun aansluiting een grote meerwaarde gaven aan de actie- informatiegroep.

Betoging VatuvEen regering verankerde rond de eeuwwisseling een zakenluchthaven. Een volgende verbrak zowat elke belofte (denk maar aan de PPS waar de privé sector rijkelijk voor bedankte… toen het tunnelwerk allemaal al was verankerd) en nu vergelijken ministers zelfs de aanleg van een parking voor 500 auto’s met het optrekken van een tuinhuis.  De diamant profiteert nog wel, al is de kans op controle nu misschien wel groter dan 0,5% geworden, maar al die jaren is het Jan-met-de-Pet die de rekeningen betaalde. En dat is nu nog.  En meer dan dat… onze nakomelingen krijgen de rekening van dit roekeloos beleid met het jaar meer voorgeschoteld. Maar velen worden in het WTK systeem (lees aub De Ogen van de Panda van Etienne Vermeersch) zo murw  geslagen dat ze enkel maar de “bonus” zien. Op dus naar ontstressing op Ibiza… après nous le déluge…   Maar het BELEID is verpletterend verantwoordelijk (Klimaatzaak!).

Op van 5% (deel van de luchtvaart in de atmosfeer bedreigende vervuiling) naar 15%.  We kopen wel zuivere lucht in Borneo of in landen die voorlopig nog onder de knoet zitten.

Moeilijke tijden zijn het dus momenteel en meer “terughoudendheid” van het politiek forum is ons deel, dan in die tijd dat we zonder al te veel moeite 15000 handtekeningen verzamelden voor verwezenlijking van het stadsgewestpark.  Toen was er ook steun vanuit meerderheidspartijen…  (waar zitten al die mensen?).  We spreken over een periode dat we onze pamfletten nog moesten stempelen of (tegen hoge prijs) laten drukken.  Een periode waarin werd vooruitgekeken en er werd vanuit gegaan dat – doordat Antwerpen per hoofd minder openbaar groen had dan bvb New York – er nood was aan grote groene recreatiezones op wandel-en fietsafstand in een stedelijk gebied met toen een aantal van de dichtstbewoonde gemeenten van Vlaanderen.  Ik heb het over Deurne, Berchem, Borgerhout, Mortsel…   Door de fusie en het samenvoegen van heel het havengebied (rechteroever) aan Antwerpen stad werd het klaarblijkelijk allemaal minder belangrijk.

We zijn nu 42 jaar verder en het water van de oceanen begint te stijgen.  Toch is er een trend om steeds meer mensen op het vliegtuig te krijgen tegen steeds belachelijker – noem maar milieucriminele – prijzen.

De ongerustheid is groot en er zijn massaal veel klachten, waar een aantal van mijn “opvolgers” (ik was ook actief in Agalev en Groen! – provincieraad en gemeenteraad) zich spijtig genoeg niet altijd durven uitspreken over de “gegrondheid”.  De vliegtuigen vliegen ook laag…

Eind oktober kan men vanop Deurne met JetairFly ook 3 keer per week naar Rome.  30 euro als we er snel bij zijn.  Dat is 10 keer over en weer rijden met de tram naar autostad Antwerpen.  En er komen nog citytrips aan waarvoor o.a. op onze openbare omroep in VLAANDEREN vakantieland reclame wordt gemaakt.  Velen weten het al: in Barcelona vermeerderde het aantal toeristen van 2003 met 3 miljoen tot 13 miljoen in 2013.   Antwerpen kan er trots op zijn dat die stad door gebroken beloften nu nog meer wordt platgewalst via Deurne.  Terwijl bij “inboorlingen” het besef al volledig is dat hun stad is ingenomen. En niet bepaald door vluchtelingen…

Hopelijk duurt het geen 42 jaar meer eer het “aardolieverspillingsbeleid” een halt wordt toegeroepen.  Want het gaat grondig fout.

Hopelijk komt iedereen in het besef dat als het doel hetzelfde is er ook echt wordt samengewerkt.

We weten namelijk dat de “tegenpartij” voor geen woordbreuk verlegen zit.  En dat werd in april van dit jaar schrijnend aangetoond toen Embraers 190 begonnen aan hun citytrips. Met een startbaan die nog geen millimeter veiliger was. Want aan de verkeerslichten op de militaire baan stonden de kranen te werken aan een tunnel.

Als “toevallig” schepen in Mortsel maakte ik het aan Fort 3 in 2006 zelfs mee dat de dag nadat ik klacht neerlegde omdat men buiten het vergunde kapgebied OOK aan het kappen was… lag er al een vergunning.  In bijna 45 jaar milieu actie/activiteit heb ik zelden grotere brutaliteit meegemaakt.  Toen ik de klacht ging neerleggen werd ik trouwens afgesnauwd door een politie-inspecteur die klaarblijkelijk geroepen voelde ons milieuvernietigend economisch systeem te verdedigen.

Ach… aan al die jaren hou ik dan toch een aantal vrienden die consequent voortvechten. In het volle besef dat WIJ de generatie zijn die zoveel energie zal verspild hebben als alle generaties tot nu toe samen. En die dat nog niet genoeg vindt…

Ook in andere dossiers duurde het 30 jaar en meer eer actievoerders gelijk kregen.  Vroeg of laat zal dat nu ook weer gebeuren. Al is de vrees groot dat het water dan al tot in de West-Vlaamse polders zal staan…

Strijdbare groeten aan iedereen van een van de nog overblijvende oudstrijders.

Paul Van Dyck

Kaas en wijnavond op woensdag 12 augustus 2015

Nodigen uit voor kaas en wijnavondVATUV, de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne, nodigt u van harte uit op de jaarlijkse Kaas- en wijnavond op woensdag 12 augustus 2015.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch

Datum: woensdag 12 augustus 2015. Start om 19u30.
Locatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be of danny.bonte@gmail.com
Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Luchthaven Deurne: helicopter lawaai!

Luchthaven Deurne helicopter lawaaiPiet Gillard van VATUV, bracht ons op de hoogte van helicopterlawaai. “Vandaag, woensdag 13 mei 2015, werden in vroege uurtjes de omwonenden van het vliegveld van Deurne “vergast” op een aantal uren oefening & demonstratie met een middelgrote helicopter.

Deze helicopter was een middelgroot model, gelijkend op de Italiaanse Agusta gevechtshelikopters.

Het was net geen acrobatie in de lucht, maar het begon er soms wel op te lijken en het lawaai was navenant. De omwonenden van de Antwerpse luchthaven moeten veel doorstaan, maar deze beangstigende “oorlogssituatie” kan echt niét.

Wie lawaaihinder wil melden kan op ons klachtenformulier terecht.

De take-off van Antwerp Airport

Stijn Cools en Len buggenhout schreven op zaterdag een interessent artikel over de problematiek van de Antwerpse luchthaven. De Standaard van 11 april 2015: “(…) Op het tafelkleed ligt een grote kaart van de luchthaven van Antwerpen. Twee actievoerders van Vatuv – de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld van Deurne – staan erover gebogen. De twee dromen luidop van wat er allemaal met het terrein kan gebeuren als er geen vliegtuigen meer opstijgen en landen: een zwemvijver, een barbecueweide, maar ook een kmo-zone en zelfs een luchtvaartmuseum. ‘Een Park Zuidrand. Maar zover is het nog niet.’

De take-off van Antwerp AirportIntegendeel, de nieuwe uitbater van de luchthaven is ambitieus. Het businessplan dat Egis, de Franse groep die de luchthaven sinds eind vorig jaar exploiteert, heeft ingediend bij de Vlaamse overheid, mikt op ‘een kleine 400.000 passagiers tegen 2039’. Dat bevestigt Marcel Buelens, de Belgische ceo van Egis en ex-topman van Brussels South. ‘Al sluit ik een snellere of grotere groei niet uit.’

Sinds het faillissement van Sabena en de komst van de Thalys ogen de passagierscijfers op de kleine luchthaven ten oosten van Antwerpen nochtans dramatisch. In 2000 stond de teller op 261.576 passagiers, in 2014 op 121.357.

Maar Buelens is een optimist: hij maakt zich sterk dit jaar al op 200.000 passagiers uit te komen. Met dank aan de komst van Jetairfly. Vanaf vrijdag verbindt de maatschappij de Scheldestad met Barcelona, Berlijn, Milaan, Palma, Alicante en Malaga.

Stervensbegeleiding

Vatuv ziet de hemelsblauwe Embraer’s liever niet op het tarmac in Deurne staan. En vindt zo haar bestaansreden terug. De actiegroep die al sinds 1973 ijvert tegen lawaaihinder en de uitbreidingsplannen van de luchthaven verloor de afgelopen jaren momentum. Door de afkalvende cijfers was er simpelweg niet veel om over te klagen. ‘Eigenlijk deden we aan stervensbegeleiding’, zegt mede-oprichter Piet Gillard (80).

Tot de Vlaamse overheid de deal met Egis beklonk. ‘We beseften dat we weer op onze hoede moesten zijn.’ Temeer daar er enthousiaste berichten in de media verschenen over nieuwe bestemmingen. Antwerp Airport wil geen zakenluchthaven meer zijn, maar mikt ook op toeristen.

Het hek was helemaal van de dam toen Buelens in een vakblad zei een terminal voor twee miljoen passagiers te kunnen bouwen. Gillard: ‘Dat zijn vijftig vluchten extra per dag. Dat is een ramp.’

Die twee miljoen was een wat ongelukkige formulering, zegt de topman nu. ‘De huidige infrastructuur kan maximaal 400.000 passagiers aan. Naast de huidige vertrekhal staat een oude vliegtuigloods, die plaats zou kunnen bieden aan twee miljoen passagiers in theorie. Maar dat is helemaal niet onze ambitie. Antwerpen wordt geen tweede Charleroi.’

Belgische biertoog

Wie vandaag rondkijkt op de luchthaven, ziet de eerste investeringen. Achteraan het terrein komt er eind deze maand een grote tijdelijke parking met 520 plaatsen. Het hoofdgebouw krijgt een taxfreeshop, twee extra gates en een grotere bagageband. Een Belgische biertoog is in ontwikkeling. Een groter parkeergebouw en een eigen treinstation staan nog op de planning van de komende jaren.

Het maakt allemaal deel uit van de poging om de luchthaven rendabel te maken. De voorbije jaren waren er voortdurend rode cijfers en pompte de Vlaamse overheid stelselmatig miljoenen in de luchthaven. Buurtbewoner Eric Soenen berekende dat er in 2009 voor iedere passagier 27,58 euro dotaties waren. Bovendien trok de regering 54 miljoen euro uit voor de ondertunneling van de aanpalende Krijgsbaan, nodig om een veiligheidszone aan te leggen.

De dotaties zijn met de komst van Egis eind vorig jaar stopgezet. Een nv van publiek recht staat in voor het beheer en de veiligheid, een private partner voor de commerciële exploitatie. In ruil betaalt die private partner, Egis dus, een vergoeding aan de publieke nv.

Oppositiepartij Groen is van oordeel dat de overheid in deze constructie wel erg toegeeflijk is voor Egis. ‘Als enige geïnteresseerde partij konden zij stevige eisen stellen. De lasten zijn voor de belastingbetaler, de lusten voor het Franse bedrijf’, zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska, die het contract kon inkijken. (…)”