AuteurVatuv

Kaas en wijnavond op woensdag 10 augustus 2016

Kaas en wijnavondVATUV, de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne, nodigt u van harte uit op de jaarlijkse Kaas- en wijnavond op woensdag 10 augustus 2016.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch
Datum: woensdag 12 augustus 2015. Start om 19u30.

Vatuv logo kleinLocatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be.
Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Persdossier Burgerplatform Vliegerplein

Persdossier Burgerplatform VliegerpleinEen bijzondere interessante tekst van het Burgerplatform Vliegerplein. Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende ‘actiegroepen’ dat streeft naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne. We geven u de integrale tekst.

1) De Antwerpse gezondheid staat op het spel

Vliegtuigen zorgen voor klimaatopwarmend koolstofdioxide (CO2), schadelijke koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden, zwaveloxide, giftig fijn stof én roet boven ons hoofd.

Het toxische ultrafijn stof is het schadelijkst. Het is kleiner dan 0,1 micron, zo klein dat het bij inademing dwars door de bloedvatwand heen gaat, recht de bloedbaan in, onderweg naar de organen. Ultrafijn stof komt vooral voort uit de verbranding van KEROSINE.

En volgens het Nederlandse onderzoeksagentschap Milieudefensie stoot een startend vliegtuig de eerste dertig seconden evenveel ultrafijn stof uit als één miljoen (1.000.000) vrachtwagens. Daarnaast zorgt overdreven lawaaihinder voor stress, dat dan weer leidt tot een te hoge bloeddruk.

2) Verspilling van geld van de belastingbetaler

Elke passagier in deze luchthaven kost de belastingbetaler gemiddeld € 25. Voor de exploitatie en het onderhoud van de infrastructuur past de Vlaamse overheid jaarlijks ca. 5 miljoen € bij. Bij de opening van een nieuwe lijn krijgen de luchtvaartmaatschappijen bovendien aanloopsubsidies. In de raden van bestuur van de verschillende beheersmaatschappijen van de luchthaven zitten betaalde mandaten.

En daarbij hebben we nog niet eens de nieuwgebouwde Krijsbaan-intunneling (RESA) van 57 miljoen € geteld.

3) 25 minuten in luchthaven Zaventem

Waarom investeren in een luchthaven en de uitbreiding daarvan als er 42 km verderop al een luchthaven ligt waar je supersnel bent?

De Diabolotrein, speciaal aangelegd voor een vlotte aansluiting voor internationale vluchten, brengt je van Antwerpen-Centraal naar het nieuwe ondergrondse station in Zaventem in slechts 25 minuten!

4) Inwoners onder de aanvlieg- en opstijgroutes en buurtbewoners zijn de dupe

Lawaaihinder en gezondheidsproblemen, maar een buurtbewoner heeft nog meer problemen door de luchthaven:

passagiers parkeren voor de huizen om niet op de betaalde luchthavenparking te staan. Cateringvrachtwagens denderen door de straten. De waarde van de woningen dreigt te verminderen omdat de leefbaarheid slechter wordt.

5) Een luchthaven te midden van woonwijken, maar wel ingekleurd als parkzone

De luchthaven Deurne ligt aan de zuidoostrand van de stad Antwerpen.

Aan de kant van de stad is ze volledig ingesloten door woonwijken in de gemeenten Deurne, Berchem (Groenenhoek) en Mortsel (St-Amadeus), met verschillende scholen in de onmiddellijke omgeving van de aanvliegroute.

Aan de andere kant grenst ze, met een kleine tussenliggende groene buffer (Fort 3), aan de gemeenten Borsbeek en Vremde/Boechout.

De luchthaven staat in het gewestplan (Vlaams Ruimtelijk Structuurplan) ingekleurd met nabestemming parkzone.

6) Eerste actiegroepen en nieuwe initiatieven

Al rond begin 1970, toen Sabena vanuit Deurne begon te vliegen met Boeings 737 ontstond er een actiegroep aan de kant van Berchem (VATUV = Verenigde Actiegroepen tegen de Uitbreiding Vliegveld), die al snel begon te pleiten voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone, voornamelijk op basis van gezondheids- en milieuargumenten.

VroeeemIn 1997, toen toenmalig Vlaamse minister-president Luc Vanden Brande megalomane uitbreidingsplannen op tafel legde (verlenging van de startbaan richting Borsbeek, incl. de sloop van Fort 3) ontstond aan de andere kant (Vremde/Boechout) de actiegroep Verlenging Nooit (VN). Deze was in principe niet gekant tegen de aanwezigheid van een zakenluchthaven, mits goed nabuurschap, maar tegen elke verdere uitbreiding/verlenging. Daarbij beroept VN zich niet alleen op milieuoverlast, maar voornamelijk ook op economische argumenten (structureel verlieslatende onderneming, verspilling van belastinggeld).

Recent is er tenslotte door een aantal milieubewuste jongeren aan de kant van Berchem een nieuwe actiegroep opgericht, Parkhaven, die ook pleit voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone.

Daarnaast zijn er in de brede omgeving van de luchthaven ook verschillende buurt- en straatcomités ontstaan, voor wie de luchthaven weliswaar niet de hoofdbekommernis is, maar die wel degelijk met de problematiek begaan zijn.

Hoewel al deze groepen dus grotendeels complementair zijn, zowel qua actieterrein als specifieke expertise, was het echter nooit tot een echte structurele samenwerking gekomen. Hier komt dus vandaag verandering in.

7) De cijfers

De luchthaven kende in al die jaren een trage groei, die culmineerde eind jaren 90 in een maximum aantal jaarlijkse passagiers van 275.000. Nadien ging het met 9/11 en de economische crisis van 2008 steil bergaf tot 121.000 in 2014. De meeste actiegroepen begonnen dan ook stilaan te geloven in een uitdoofscenario.

8) Privatisering luchthaven met Franse uitbater Egis

2014 was echter een scharnierjaar: enerzijds werd in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring voor het eerst opgenomen dat Deurne voortaan ook kon fungeren als toeristische luchthaven.

Daarvoor was het argument van de overheid om de luchthaven open te houden steeds: Antwerpen is een wereldmetropool en heeft dus een zakenluchthaven nodig.

Anderzijds werd de luchthaven door de Vlaamse Regering geprivatiseerd. Het Franse Egis Projects kreeg een exclusieve concessie van 25 jaar en nam al de statutaire ambtenaren mee onder een speciale terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Het concessiecontract is tot op vandaag grotendeels geheim, zogezegd om de commerciële belangen van Egis te vrijwaren.

9) Van zakenluchthaven naar toeristische luchthaven

De nieuwe uitbater Egis trok touroperator JetAirfly aan die vandaag met grotere toestellen meer dan 20 vluchten per week uitvoert naar verschillende toeristische bestemmingen in Spanje, Italië, Kroatië en Marokko. Het aantal passagiers is sinds 2015 opnieuw aan het stijgen (221.000) en men verwacht een nieuw record van 300.000 passagiers dit jaar.

10) Toenemende klachten en ongerustheid van Antwerpenaars

Tegelijk steeg ook de ongerustheid bij de inwoners onder de vliegroutes en steeg het aantal klachten spectaculair (van 46 in 2014 tot 1885 voor de periode tot mei van dit jaar).

Als het na al die jaren al duidelijk was dat een zakenluchthaven economisch niet haalbaar is, dan werd het al snel duidelijk dat een toeristische luchthaven niet leefbaar is.

11) Oprichting Burgerplatform

In die context werd het initiatief genomen om de verschillende actiegroepen, maar ook verschillende buurt- en straatcomités, en een groot-Antwerpse facebook community te contacteren en samen te brengen rond een gemeenschappelijk project:

het burgerplatform Vliegerplein.

Vliegerplein is dan ook het eerste burgerplatform dat, los van enige politieke binding, alle krachten bundelt om te komen tot een breed draagvlak en gemeenschappelijk actieprogramma, met de uiteindelijke doelstelling om op termijn professionele en geloofwaardige alternatieven te ontwikkelen die zowel planologisch, economisch, maatschappelijk als ecologisch aanvaardbaar zijn.

21 juni: Voorstelling Burgerplatform Vliegerplein

Voorstelling Vliegerplein 21 juniVolgende week dinsdag 21 juni 2016 heeft de voorstelling van het nieuw Burgerplatform Vliegerplein plaats in Jeugdhuis Sorm, Victor de Langhestraat 71-73, te Deurne. Start omstreeks 20.00 uur. Einde voorzien omstreeks 22.00uur.

Initiatiefnemer Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende actiegroepen die streven naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne.

De evolutie van de luchthaven van Deurne is zorgwekkend. Negen organisaties(*) bundelen daarom voortaan hun burgerkrachten, en verzamelen hun duurzame ideeën over een alternatief.

Samen heten ze ‘Burgerplatform VLIEGERPLEIN’. #BurgerplatformVLIEGERPLEIN.

De rust en de gezondheid van veel Antwerpenaars onder en nabij de vliegroute wordt bedreigd. Er komen gestadig toeristische vluchten bij, en met grotere jets. Deurne transformeert van een zaken- naar een commerciële luchthaven. Tegen alle beloftes van de overheid in.

Dinsdag 21 juni stellen we onszelf voor, doen we onze plannen uit de doeken en zullen we samen met u praten over een alternatieve invulling van Antwerp Airport. Be there. We sluiten af met een receptie.

VLIEGERPLEIN wil een open burgerplatform zijn. Elke constructieve, creatieve inbreng is wenselijk.

(*) De negen onderschrijvende organisaties in alfabetische volgorde:

 • Facebook Antwerpen Leefbaar
 • Groenenhoek Leeft
 • Hart Boven Hard Antwerpen
 • Natuurpunt Land van Reyen
 • Parkhaven
 • Straatcomité Bouwhandelstraat
 • VATUV
 • Verlenging nooit
 • Vremde ook Vooruit

Joke Schauvliege doet het weer (niet)

Actiegroep Vliegveld WevelgemEen bericht van onze medestanders van het vliegveld van Wevelgem… “Op 5 oktober 2015 hebben 23 omwonenden van het vliegveld bij monde van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aangetekend tegen de nieuwe bijzondere voorwaarden die de Deputatie vorig jaar op advies van de Milieu-inspectie van Vlaamse Overheid (niet) heeft toegevoegd aan de Vlarem-milieuvergunning van 2004 van het vliegveld.

Na ruim 7 maanden werden wij eindelijk geïnformeerd: Overwegende dit… overwegende dat… wordt het eerder ontvankelijk verklaard beroep ongegrond verklaard. Getekend Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu.

Eindelijk, na zeven maanden wachten, weten we nu waar we staan. Terug naar af.
Ook Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, lapt de aanbevelingen van haar eigen milieu-inspectie aan haar laars.

Vanaf 18 mei 2016 gaat de proefperiode van twee jaar in waaruit zou moeten blijken dat de nieuwe bijzondere voorwaarden voldoende zijn om de lawaai-overlast van het vliegveld te beperken…

 

Het BAM-tracé? Zeg nog eens nee!

Zeg nog eens nee7 jaar geleden hebben we samen de volksraadpleging gewonnen. 60% van de deelnemende Antwerpenaren zei nee tegen het BAM-tracé. De Vlaamse regeringen bleven wel koppig vasthouden aan hun achterhaalde BAM-tracé. Dat tracé haalt het verkeer naar de stad. Met o.a. een gigarotonde naast het Eilandje, een Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne en verlies van +120 hectare uniek stadsbos.

Er zijn betere alternatieven. Met een derde Scheldekruising door de haven, in plaats van door de stad, kun je de volledige Antwerpse ring overkappen.

Met het BAM-tracé wordt een gedeeltelijke overkapping beloofd, over vele vele jaren, als we braaf zijn… Dat lijkt op de belofte van 1959 van de Grote Ring Rond Antwerpen.

Na 7 jaar moeten we dus opnieuw dezelfde vraag stellen:

Willen wij dit BAM-tracé dat het verkeer naar de stad haalt?
Of willen wij een tracé dat doorgaand verkeer buiten de stad houdt?
Met een VOLLEDIGE overkapping. Zodat ALLE Antwerpenaren gezonde lucht kunnen ademen.

De regering zegt dat ze de eerste bouwaanvragen op 27 juni zal indienen. De volgende bouwaanvragen volgen in oktober 2016. Hiermee proberen ze het BAM-tracé letterlijk te betonneren. Want de regering verklaarde de uitvoering van het BAM-tracé tot Beslist Beleid. Dit om zo vlot voorbij te gaan aan de verwachte uitspraak van de Raad van State in 2017, over de onwettigheid van dit tracé.

Aanvaarden we het Beslist Beleid of vechten we samen weertegen het BAM-tracé?

Ongelooflijk bedankt voor je steun!
Manu Claeys, stRaten-generaal
Wim van Hees, Ademloos
9 mei 2016

Jetairfly loost kerosine voor Oostende!

Wiloo Oostende nieuwEen artikel van onze Oostendse medestanders van WILOO… “The happy few vertrok gisterenmorgen met de Jetairfly ‘dreamliner’ (B787 reg. OO-JDL) vanuit Brussel voor een vakantietje naar Cancun. Na het opstijgen ging het technisch mis (blijkbaar een probleem aan een vleugel).

Voor onze kust werd op 3 km hoogte beslist kerosine te lozen om het vliegtuiggewicht te verminderen nodig om te kunnen (nood)landen in Zaventem. De wind zat echter noord, bijgevolg was de kans groot dat het kankerverwekkende goedje boven onze kusthoofden neerdwarrelde (zie figuur). Na wat getwitter (zie…) kreeg WILOO antwoord van de heer Haelemeesch van Jetair, alles was volgens ‘de regels’ verlopen en dik in orde. Hij antwoordde wel niet op de vraag hoeveel ton brandstof er werd uitgestrooid.

Als dat allemaal toch geen kwaad kan, waarom moeten kerosinelozingen dan boven zee, het kan dan het net zo goed om het even waar, bijv. ten noorden van Jabbeke om maar iets te zeggen? Blijkbaar is het toch niet zo onschuldig, maar waarom houdt men dan geen rekening met de windrichting???

 

Inhuldiging “Meetstation voor geluid en fijn stof”

Wij willen meetpunten fijn stofDit weekend zal het één jaar geleden zijn dat de eerste commerciële vluchten startten vanuit Deurne. Eén jaar later zijn we als buurtbewoners biezonder verontrust. Onderzoek wijst meer en meer op de grote gezondheidsproblemen van geluid en fijn stof. De luchthaven is al jaren verlieslatend. Toch geeft deze regering nog enorm veel geld aan de luchthaven. Zonder zelfs degelijk te meten hoe schadelijk deze is voor de dichtbevolkte buurt.

Daarom ijveren wij om NU meetpunten geluid en fijn stof te plaatsen. Je kan dit mede ondertekenen in onze petitie: http://antwerpen.pvda.be/petitie-luchthavenDaarnaast staan we voor een duurzame mobiliteit en invulling van publieke ruimte.

Een werkgroepje bouwde een schoon blinkend, zoemend, hoogtechnologisch ludiek meetstation. (zie foto’s) We zullen die ochtend ook petitie’s ophalen. Om 12h00 is er dan de inhuldiging met ook een kleine maar leuke animatie-verrassing voor de kinderen.

Je kan op de hoogte blijven via onze facebookpagina: “Een luchthaven past niet in een woonwijk. Tot zaterdag?

Sofie Blancke, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne en districtsraadslid PVDA te Berchem (0485/41 60 91)

Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/904523803000121/

Zaterdag 16 april 2016 om 12.00 uur aan het speelpleintje op de hoek van de Pervijzestraat met de Langemarkstraat in de Groenenhoek. (Vlakbij de school De Es, Jeugdcentrum Den Eglantier, Diksmuidelaan)

Luchthaven Deurne zit aan limiet

Luchthaven zit aan limietDe luchthaven van Deurne zette gisteren een record op de tabellen met liefst 58 opstijgende en aankomende vluchten. Het Laatste Nieuws van 30 maart 2016: “Méér gaat écht niet”, geeft commandant Wim Verbist toe. De actiegroepen tégen Antwerp Airport tonen voorlopig begrip na de terreuraanslagen. Al vertrouwen ze het niet. “Dit is de perfecte test voor méér vluchten op termijn.”

Het kan nog een paar maanden duren voor Zaventem weer op volle capaciteit draait. “We gaan ervan uit dat het op Antwerp Airport nog de hele paasvakantie erg druk blijft”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Brussels Airlines zal niet van de ene op de andere dag alle vluchten weer verhuizen. Ik verwacht een geleidelijke afbouw in Deurne zodra Zaventem weer opstart.”

Dat Deurne op zijn limiet zit, werd gisterochtend aangetoond. Verbist: “De eerste golf van zeven Avro-jets die Brussels Airlines inzet, liep vertraging op. Voor één vlucht moesten passagiers een uur geduld oefenen, voor de andere was de vertraging een stuk minder. Nadien werd alles weer normaal. Hoe dan ook zouden we deze situatie geen jaar kunnen volhouden. (…)

Verbist schat het aantal passagiers per dag nu op 2.500 tot 3.000. Enorme cijfers voor een luchthaven die vorig jaar – en dat was al een forse verbetering – maandelijks rond de 20.000 passagiers draaide. Het personeel werkt zich uit de naad. Volgens Verbist werkt er nu 50 man méér dan gewoonlijk in Deurne, verspreid over de security, de hostessen en de catering.
Protest
De luchthavendirectie krijgt naar verluidt weinig klachten binnen. Klagers houden rekening met de bijzondere situatie. Toch beweegt er wat bij de actiegroepen in de wijde omgeving. “We zijn bezig met de oprichting van een burgerplatform”, zegt Eric Soenen van de Verenigde Actiegroepen Tegen Uitbreiding van het Vliegveld, kortweg VATUV.

“We willen de aanslagen in Zaventem nu niet recupereren, maar samen met ‘Verlenging Nooit’ (Vremde), Hart Boven Hard en Natuurpunt willen we de bevolking beter bewustmaken van de overlast door de luchthaven. We weten dat Marcel Buelens (manager op de luchthaven, red.) er een andere agenda op nahoudt dan wat je meestal te horen krijgt. De ambities reiken veel verder dan 400 à 500.000 passagiers per jaar. In dat licht is de toestand van vandaag een goede test voor hen. Maar dat is ze ook voor de omwonenden. Nu voelen ze wat 60 vluchten per dag betekenen. We wijken niet van ons doel af: een uiteindelijke sluiting van de luchthaven.”

Infoavond Luchthaven Antwerpen 17 februari

Infoavond Luchthaven Antwerpen 17 februari 2016Op woensdag 17 februari 2016 heeft er een Infoavond plaats over de Antwerpse Luchthaven. Het gebeuren heeft plaats in Café RoodWit, Generaal Drubbelstraat 42 te Berchem. Aanvang om 20.00 uur.

 • Hoeveel vluchten zijn er bij gekomen? Hoeveel nog?
 • Wat als men de landingsbaan verlegt/verlengt?
 • Wat is de invloed op de gezondheid van de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof bij vliegtuigen?
 • Wat houdt de milieuvergunning in? Wordt die juist nageleefd en is die actueel?
 • Hoeveel kost de luchthaven aan de gemeenschap?
 • Wat kunnen we doen? Heeft verzet vroeger al ooit geloond?
 • Zijn er alternatieven?

Een luchthaven past niet in een woonwijk

Sinds april werd het aantal vluchten op de luchthaven fors uitgebreid. De uitbater droomt met een nieuwe vertrekhal en nieuwe parking van 2,5 miljoen passagiers.

Fijn stof en geluidsoverlast maken mensen ziek. Jaarlijks kost de luchthaven ons 4,6 miljoen euro aan belastingsgeld en de intunneling van de Krijgsbaan kost ons meer dan 54 miljoen euro. Onder andere dankzij de gesubsidieerde tickets is het passagiersaantal verdubbeld. De luchthaven is nu nog steeds verlieslatend. Het luchthavenpersoneel moet harder werken met meer werk-stress want de beloofde tewerkstelling laat op zich wachten.

Met de PVDA willen we deze ontwikkeling bestrijden. Het is hoog tijd dat we investeren in goed openbaar vervoer, veilige fietspaden en aangename voetpaden. De nationale luchthaven van Zaventem ligt op een halfuurtje hier vandaan. Antwerpen heeft nood aan meer groene ruimte, sociale woningen en scholen. De terreinen van de luchthaven bieden een kans om onze stad meer op mensenmaat te laten ontwikkelen.

Gastsprekers

 • Eric Soenen en Paul Van Dyck, woordvoerders namens VATUV, de actie- en studiegroep ATUV – Actie Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld
 • Sofie Blancke, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk Deurne en districtsraadslid voor de PVDA te Berchem

Nieuwjaarsreceptie Vatuv: woensdag 13 januari 2016

Vatuv receptieDe hele VATUV-ploeg wenst jullie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe. Minder lawaai, minder stank, minder fijn stof… kortom zuivere lucht!

We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 13 januari 2016. Start om 19u30. Plaats: Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

En verder steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen.