AuteurVatuv

Uitstoot privéjets met 31% gestegen in Europa

Bericht van IPS. IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikels levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt op nieuws uit het Zuiden en  berichtgeving over ontwikkeling, economie, politiek, innovatie en milieu. “Brussel, 27 mei 2021 (IPS) – De CO2-uitstoot van privéjets in Europa is met bijna een derde gestegen tussen 2005 en 2019. Dat is een pak sneller dan de commerciële luchtvaart, stelt een rapport van denktank Transport & Environment (T&E).

Uit de studie blijkt dat privévliegtuigen gemiddeld tien keer meer vervuilen dan vliegtuigen, en vijftig keer meer vervuilend zijn dan treinen. Een gemiddelde vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel CO2 uit als de gemiddelde burger in een heel jaar.

De cijfers tonen ook aan dat privéjets vorig jaar volop bleven vliegen, ondanks de pandemie. In augustus 2020, toen de meeste Europeanen nog aan de grond moesten blijven, was het privé vliegverkeer al weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Deel van de oplossing? 

Maar, zegt T&E, de eigenaren van privévliegtuigen kunnen ook een deel van de oplossing zijn. Als ze investeren in de ontwikkeling van schone technologie, kan die op termijn duurzaam vliegen voor iedereen mogelijk helpen maken.

“Vliegen met een privéjet is waarschijnlijk het ergste dat je kunt doen voor het milieu”, zegt Andrew Murphy, luchtvaartdirecteur bij T&E. En toch blijven superrijke supervervuilers rondvliegen alsof er geen klimaatcrisis is. Maar het voordeel daarvan is dat de markt voor privévliegtuigen bij uitstek geschikt is voor het ‘Tesla-moment’ van de luchtvaart: de doorbraak van vliegtuigen op waterstof of elektriciteit werkelijkheid maken.”

Belasting

In veel EU-landen zijn de vluchten onbelast: privévliegtuigen vallen niet onder de Europese emissiehandel en kerosine is onbelast. Een proportionele belasting op vliegtuigbrandstof zou 325 miljoen euro kunnen opleveren, berekende T&E. Die inkomsten kunnen gebruikt worden om de luchtvaartsector sneller op te schonen.

“Het goede nieuws is dat deze korte trips het belangrijkste doelwit zijn voor vervanging door schone technologieën”, zegt Murphy. “Europese beleidsmakers moeten snel privé-vluchten met fossiele brandstoffen belasten, en tegen 2030 verbieden.”

Sweden: 12 points

Een korte bijdrage van het burgerplatform Vliegerplein. “De Zweedse regering heeft opdracht gegeven voor het opmaken van een rapport over hoe ze de kleine luchthaven van Stockholm, Bromma zo snel als mogelijk kan sluiten.

Het rapport zal in augustus gepresenteerd worden en de regering zal dan definitief beslissen. Bromma werd geopend in 1936 en was toen Stockholm ’s belangrijkste luchthaven tot aan de bouw van Arlanda International Airport in de jaren 1960. Arlanda, op 40 km van Stockholm, nam stelselmatig ook de nationale vluchten over van Bromma en is vanuit Stockholm op 20 minuten te bereiken via een rechtstreekse supersnelle treinverbinding. In 2020 is het aantal vluchten op Bromma gedecimeerd, het bekende verhaal.

Het verzet tegen de beslissing tot sluiting komt, zoals overal, van oude krokodillen die iedereen proberen voor te houden dat regionale luchthaventjes onderhouden een toekomstgerichte, welvaart verhogende en hoogwaardige economische activiteit is met een verantwoorde kosten-baten afweging. Wij weten ondertussen wel beter.

Proficiat Zweden.

Link artikelLink foto

 

Krijgt de luchthaven een alternatieve invulling?

Een bijdrage van het burgerinitiatief Vliegerplein: “Corona heeft in 2020 iedereen gegijzeld. Ook voor Vliegerplein was het een jaar waarin de klassieke open avond niet kon plaatsvinden om verslag uit te brengen van de lopende dossiers en de acties. Daarom willen we je via deze weg even kort bijpraten met een terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021. Vliegerplein is in 2020 alleszins de doelstellingen uit het manifest voor een alternatieve invulling van de luchthaventerreinen blijven nastreven.

Procedure illegale uitbreiding in landbouwgebied

Om niet verder verwijderd te geraken van een alternatieve invulling van de luchthaventerreinen stond 2020 voor Vliegerplein voornamelijk in het teken van de procedure rond de illegale uitbreiding van de luchthaven en de onvergunde aanleg van de startbaan buiten het in het gewestplan bepaalde luchthavengebied.

De achtergrond

Na klacht van Vliegerplein, stelde de stedenbouwkundige inspectie in 2019 vast dat er zonder vergunning ernstige bouwovertredingen waren gepleegd op de luchthaven. De dagvaarding door Vliegerplein voor de correctionele Rechtbank in september 2020 was noodzakelijk om verjaring te voorkomen en om de illegale uitbreiding van de luchthaven te beëindigen.

In november 2019 sloten de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel zich aan bij de eisen van Vliegerplein, net zoals de procureur.

De uitspraak

Het was dan ook onverwacht en een grote ontgoocheling dat het vonnis op 6 november 2020 een volledige vrijspraak en een afwijzing van de vordering betekende. Vliegerplein heeft op 4 december 2020 hoger beroep aangetekend, gevolgd door de Procureur die zich ook niet wenst neer te leggen bij de vrijspraak van de tegenpartijen.

Het stond in de sterren geschreven dat het Hof van Beroep uiteindelijk zou beslissen: de tegenpartij zou zeker in hoger beroep zijn gegaan bij een uitspraak in het voordeel van Vliegerplein. Zeker wanneer men het verschil in financiële middelen tussen de partijen en de grote financiële en politieke belangen en krachten achter de luchthavenlobby in rekening brengt.

De advocaten van Borsbeek en Mortsel hadden ook een kritische analyse van het vonnis gemaakt en ook advies gegeven om in hoger beroep te gaan, maar spijtig genoeg beslisten de beide colleges om geen hoger beroep aan te tekenen.

En nu?
Begin 2021 stelt het Hof van Beroep een definitieve pleitdatum vast. Na de uitwisseling van de schriftelijke besluiten zullen de pleidooien waarschijnlijk begin 2022 plaatsvinden. Een arrest is dan te verwachten in de lente van 2022. Er is een grote achterstand in de afhandeling van de hangende beroepen, dus de planning kan er nog anders uitzien.

Afbouw van de trainingsvluchten
In 2019 en 2020 heeft Vliegerplein ook in dit andere, belangrijke dossier goed kunnen samenwerken met de gemeenten Borsbeek, Boechout en de stad Mortsel. Dit dossier werd in de nieuwsbrief van december uitgebreid toegelicht. Vliegerplein verwacht het arrest in juni 2021.

Grondopslag zonder vergunning
Begin december 2020 was er een openbaar onderzoek in Borsbeek en Antwerpen in het kader van een omgevingsvergunning voor de luchthaven. De LOM NV Antwerpen wilde 5000 m3 grond die zonder vergunning was opgeslagen regulariseren.

Deze overtreding werd meegenomen in de dagvaarding door Vliegerplein voor de correctionele rechtbank in 2019. Ook de procureur vroeg hiervoor de veroordeling en het herstel – dus de afvoer van deze hopen grond – binnen de zes maanden.

Om een veroordeling van de LEM NV door het Hof van Beroep te voorkomen, vraagt de LOM NV nu een omgevingsvergunning aan voor het tussentijds opslaan van de grond. Na het proces willen ze deze grond opnieuw gebruiken om rond de illegale RESA de landbouwgronden verder op te hogen en te nivelleren.

Vliegerplein heeft in januari 2021 een bezwaarschrift neergelegd bij de gemeente Borsbeek en de stad Antwerpen, waarin wordt gevraagd om deze vergunningsaanvraag af te wijzen om procedurele en inhoudelijke redenen. De nieuwste ontwikkeling in dit dossier is dat er een procedurefout in het eerste openbaar onderzoek gebeurde waardoor de behandelingstermijn van het dossier met 60 dagen wordt verlengd. Vliegerplein volgt dit dossier uiteraard verder op.

Decreet Vlaamse regionale luchthavens

Op 4 januari 2021 werd in het Vlaams parlement een aangepast decreet van minister Peeters over de Vlaamse regionale luchthavens goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. In dit decreet worden de LOM’s van Oostende en Antwerpen gefusioneerd en kondigde de minister aan dat er een MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse) zal worden uitgevoerd als eerste stap voor de opmaak van een nieuwe, globale visienota en een nieuw masterplan tot 2040 voor de drie Vlaamse regionale luchthavens Oostende, Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem.

De huidige Vlaamse regering wil de luchthaven laten evolueren naar een winstgevende instelling ten koste van de leefbaarheid in de steden en gemeenten errond. Ze heeft helemaal niet de bedoeling een kritische kosten-batenanalyse op te maken. Een winstgevende onderneming maken van de luchthaven kan enkel door het aantal toeristische vluchten erg te laten toenemen (met nieuwe verlenging van de startbaan) en de openingsuren uit te breiden.

Vliegerplein werkt aan een onderbouwd dossier op basis van alle beschikbare cijfers en data en werkt daarvoor samen met WILOO vzw (Werkgroep Internationale Luchthaven Oostende) en Actiegroep Vliegveld Wevelgem. Met steun van Bond Beter Leefmilieu en andere relevante actoren, kan aan de publieke opinie, de media en de Vlaamse politici een kritische evaluatie van het voorbije en het huidige Vlaamse luchthavenbeleid worden overgemaakt. Een visienota die aantoont dat Vlaanderen beter af is zonder Vlaamse regionale luchthavens en moet inzetten op duurzame mobiliteit.

Blijf de juridische strijd van Vliegerplein steunen en overtuig ook anderen!
BE91 0689 0576 1876 (overweeg ook een permanente opdracht) mededeling: vliegerplein jur

Vliegende schroothoop dumpt 47.000 kg kerosine

Een artikel van   uit Nederland. “Op dezelfde dag dat een brandende Boeing 777 boven Denver enorme brokstukken in een woonwijk liet neerkomen, werden bewoners in het Limburgse Meerssen bestookt met gloeiendhete onderdelen van een meer dan 30 jaar oude Boeing 747.

Kort na het opstijgen vanaf vliegveld Maastricht Aachen Airport ging er iets mis en verloor de 747 van het schimmige bedrijfje Longtail Aviation onderdelen die zich boorden in geparkeerde auto’s. Een oudere vrouw kreeg volgens lokale media een stuk metaal tegen haar hoofd en moest behandeld worden in het ziekenhuis.

Een kind raapte één van de mesvormige onderdelen op en verbrandde de handen.

Als gevolg van het motorprobleem moest de zevendehands 747 op weg naar New York kerosine lozen om alweer zo kort na de start vanaf Beek te kunnen landen op vliegveld Luik in België.

Uit geluidsopnamen van de luchtverkeersleiding blijkt nu dat de piloten vóór de landing in Luik ruim 40.000 kilogram giftige brandstof hebben geloosd in een natuurgebied in de Belgische Ardennen (luister vanaf 1 minuut 50). Dat gebeurde ten zuiden van Maastricht en ten oosten van Luik.

Pas na het lozen van tonnen kerosine was het toestel in staat te landen op het Belgische vliegveld.

De vervuiler betaalt?
De grote vraag nu is natuurlijk wie deze troep gaat opruimen. Gewoonlijk komen vliegbedrijven weg met zo’n enorme vervuiling van het milieu onder het mom van ‘safety first’. Daarmee komen de kosten van zo’n grootschalige vervuiling de facto op het bordje van de samenleving.

Het zou meer dan terecht zijn om de schade te verhalen op het schimmige Longtail Aviation – gevestigd op het belastingparadijselijke eiland Bermuda.

Het Limburgse vliegveld reageerde kort na het ongeluk met de mededeling dat het met het vliegtuig goed was afgelopen. Geen woord over de vernielingen en gewonden op de grond.

Een dag later meldde een woordvoerster van Beek dat voor omwonenden een webinar zou worden gehouden om een en ander uit te leggen.

Woedend
Omwonenden zijn woedend om het gebrek aan empathie bij de vliegvelddirectie. “Wij willen helemaal geen informatie van een management dat zich alleen maar bekommerd om de staat van het vliegtuig. Geen woord over de schade, angst en verwondingen bij omwonenden.”

“Dit ongeluk toont voor de zoveelste keer aan dat de ligging van het vliegveld volkomen ongeschikt is voor groot vrachtverkeer.”

Vliegveld Beek zorgt in de regio voor enorme overlast omdat het middenin de woonwijken ligt. De vrachtluchthaven draait al jaren verlies. Via sjoemelcijfers proberen de directie en de Limburgse overheid tevergeefs aan te tonen dat de economische bijdrage groot is. Daartoe werden zelfs rapporten met aantoonbaar vervalste cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd.”

Klimaatimpact van de luchtvaart: meer dan CO2 alleen

Een persbericht van de organisatie door Zomer Zonder Vliegen. “PERSBERICHT – 33 organisaties dringen er in open brief bij de EU op aan om onverkort de volledige klimaatimpact van de luchtvaart aan te pakken:

  • Nieuwe studie in opdracht van de Europese Commissie onderstreept dat de klimaatimpact van de luchtvaart veel erger is dan algemeen wordt beweerd.
  • Desondanks onderneemt de Europese Commissie vooralsnog geen substantiële onmiddellijke actie.
  • Campagnevoerders eisen een duurzame vermindering van de luchtvaart en een rechtvaardige klimaattransitie.

Wenen / Gent, 3 december 2020 – Vandaag hebben 33 klimaat- en burgerorganisaties vanuit de hele wereld en verenigd in het Stay Grounded Network een open brief verstuurd naar de drie voorzitters van respectievelijk de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement. Zomer Zonder Vliegen is medeondertekenaar van de brief.

In de open brief dringen de organisaties erop aan om geen tijd te verspillen in de strijd om klimaatschadelijke emissies door de luchtvaart te verminderen. De brief kwam er na een recente studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, die aantoont dat de totale klimaatimpact van de luchtvaart driemaal groter is dan de klimaatimpact enkel en alleen ten gevolge van de CO2-uitstoot van vliegverkeer. De ondertekenende organisaties, waaronder – naast Stay Grounded en Zomer Zonder Vliegen – Greenpeace, CAN Europe en Transport & Environment, vragen onmiddellijke politieke actie om de totale klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen. De meest effectieve en snelste manier om dat te doen, is ervoor zorgen dat het aantal vliegreizen wordt verminderd en niet terugkeert naar het pre-COVID-niveau.

De studie van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) erkent dat de emissies van niet-broeikasgassen, in hoofdzaak condenssporen en NOx, de totale klimaatimpact van de luchtvaart – met andere woorden het totale opwarmingseffect door de luchtvaart – met een factor drie vergroten.

Deze studie onderstreept waar wij al langer op wijzen: het vliegverkeer is drie keer slechter voor het klimaat dan tot nu toe meestal werd aangenomen of beweerd. De Europese Unie moet nu actie ondernemen en de volledige klimaatimpact van het luchtverkeer in rekening brengen bij de bepaling van het beleid! De luchtvaart mag niet met dure en klimaatonrechtvaardige steun worden teruggebracht naar het pre-pandemische niveau ”, zegt Magdalena Heuwieser, woordvoerder van Stay Grounded, een wereldwijd netwerk van 170 organisaties dat streeft naar een klimaatvriendelijk transportsysteem en waar Zomer Zonder Vliegen ook toe behoort.

Het is zorgwekkend dat de Europese Commissie in haar rapport aan het Parlement en de Raad de urgentie die van de wetenschappelijke studie uitgaat, grotendeels naast zich neerlegt en de nodige maatregelen uitstelt. Maatregelen moeten niet binnen vijf tot acht jaar worden genomen, zoals de Commissie voorstelt, maar vandaag! “, vult Toby Lauwerier van Zomer Zonder Vliegen aan. Op 9 december zal de Europese Commissie een strategie voor “slimme en duurzame mobiliteit” publiceren. De 33 organisaties eisen dat effectieve maatregelen om de totale klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen in deze strategie worden opgenomen.

In hun open brief brief vragen de ondertekenaars dat de volgende drie stappen genomen worden:

  1. Er moeten maatregelen worden genomen om zowel het aantal vluchten binnen de EU als het aantal internationale vluchten te verminderen. Korteafstandsvluchten moeten worden verboden als er een alternatief voorhanden is, en er moet een halt geroepen worden aan de bouw en de uitbreiding van luchthavens. Ook alle subsidies en steunmaatregelen aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten stoppen, inclusief de belastingvrijstellingen op tickets en brandstof. Tot nu toe werden steunmaatregelen aan de luchtvaarindustrie verleend zonder dat die gekoppeld werden aan strenge klimaatinspanningen. In de plaats daarvan moeten herstelpakketten een rechtvaardig transitieproces voor de werknemers financieren, met investeringen voor alternatieven zoals treinreizen en schepen met hernieuwbare energie, dat alles met het oog op een duurzaam transportsysteem.
  2. Niet-CO2-effecten moeten volledig in rekening gebracht worden door de EU en de lidstaten. Vanuit dat principe moet in elke emissierapportage en inventarisatie de hoeveelheid CO2 die door vliegtuigen wordt uitgestoten, worden verdrievoudigd. Er moet onverkort gestreefd worden naar manieren om de niet-CO2-effecten te verminderen, bijvoorbeeld door het vermijden van condenssporen.
  3. Het beleid van de EU rond de regulering van niet-CO2-effecten moet duidelijk en transparant zijn. De technologische keuzes die de industrie vandaag maakt op het vlak van technologie en gebruikte brandstoffen zullen ook op langere termijn impact hebben:

De open brief is ondertekend door:

Stay Grounded, Greenpeace, CAN Europe (Climate Action Network), Transport & Environment, Carbon Market Watch, Germanwatch, Ecologistas en Acción, Milieu Defensie, Réseau Action Climat, NOAH – Friends of the Earth Denmark, UECNA (European Union Against Aircraft Nuisance), UFCNA (Union Francaise Contre les Nuisance des Aéronefs), Robin Wood, Zaļā brīvība, Schipholwatch, Am Boden bleiben, Aterra, Periskop, Umanotera, Erasmus by Train, Protect Our Winters Europe, Global Anti-Aerotropolis Movement, Airport Watch, Zomer Zonder Vliegen, BAW Fluglaermschutz Hamburg und Schleswig-Holstein, Safe Landing, AbibiNsroma Foundation, Alofa Tuvalu, cBalance solutions hub, 350 Seattle, Flight Free Australia, Flight Free Germany, Coordination of Indigenous Peoples and Organisations Eastern Mexico State CPOOEM

Perscontact:

Vliegerplein gaat in beroep

Een bijdrage van het burgerplatform Vliegerplein over de rechtszaak. “Vliegerplein had een ijzersterk dossier samengesteld met talloze objectieve bewijzen, zo sterk dat het ook de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek overtuigde om zich mee burgerlijke partij te stellen. De vaststellingen van de bevoegde ambtenaren zorgden ervoor dat ook de procureur zich aansloot bij de vraag om een veroordeling.

Uit de vordering van de procureur:
“ De aanleg van de verharde RESA over een oppervlakte van 8100 m2 is een inbreuk op artikel 4.2.1.1° VCRO”,
“ De ophoging van de RESA: inbreuk op artikel 4.2.1.4° VCRO”
“ Deze werken zijn zonder omgevingsvergunning uitgevoerd…. “
Na de pleidooien op 25 september 2020 voelde Vliegerplein zich gesterkt in haar standpunt en een veroordeling leek in zicht.
Toen de rechtbank op 6 november 2020 bekendmaakte dat er volgens haar onvoldoende bewijzen waren om een veroordeling te verantwoorden werd dit vonnis op ongeloof en onbegrip onthaald. Voor de rechtbank is niet voldoende aangetoond dat er zonder bouwtoelating illegale werken in agrarisch gebied werden uitgevoerd. Het is voor alle belanghebbende partijen onbegrijpelijk dat de rechtbank de vordering van de procureur op basis van de vaststellingen en de aanmaningen van de andere administraties naast zich neerlegt.
Samen met haar advocaten heeft Vliegerplein een grondige analyse gemaakt van het vonnis. De motivatie is naar de mening van de advocaten erg zwak en gebaseerd op foute vaststellingen. Op basis hiervan heeft Vliegerplein haar slaagkansen afgewogen en besloten om hoger beroep in te stellen. Vliegerplein geeft de moed niet op en zet door!
Indien Vliegerplein geen hoger beroep aantekent, regulariseert dit vonnis immers de facto de illegale uitbreiding. Vliegerplein blijft het herstel in de oorspronkelijke toestand nastreven.
Het gemotiveerde beroepschrift wordt uiterlijk op 4 december 2020 op de griffie neergelegd. Gelet op de huidige werklast bij de rechtbank, volgt nadien een lange, nieuwe procedure. Het is waarschijnlijk pas in de lente van 2022 dat een nieuw arrest kan worden verwacht.
Het financiële plaatje:
Een welgemeende “bedankt!” voor alle bijdragen waar Vliegerplein al op kon rekenen.
Vliegerplein zet alles op alles om het financiële plaatje rond te krijgen, zoals het tot hiertoe gelukt is met de steun van velen.
De beroepsprocedure is een nieuwe uitdaging. Procederen is duur en alle steun blijft broodnodig.
Blijf de juridische strijd van Vliegerplein steunen en overtuig ook anderen! BE91 0689 0576 1876 – overweeg ook een permanente opdracht – mededeling: vliegerplein jur
Samen bouwen we aan een prachtig alternatief voor de luchthavensite.”

Reactie van het burgerplatform Vliegerplein

Reactie van het burgerplatform Vliegerplein naar aanleiding van de rechtszaak tegen de luchthaven van Deurne. “Zojuist is het vonnis uitgesproken in onze rechtszaak; de argumentatie zelf kennen we op dit moment nog niet. Tot onze grote verbazing en ontgoocheling heeft de rechtbank onze vordering afgewezen. Dit betekent dat ook de burgerlijke partijstelling van de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek afgewezen is.”

De procureur had nochtans de veroordeling wegens bouwmisdrijven gevraagd; bouwmisdrijven die werden vastgesteld door de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar. Het is voor ons onbegrijpelijk en zeer opmerkelijk dat de rechtbank zelfs deze vordering niet heeft gevolgd.

We vragen nu een kopie van het volledige vonnis op, zodat wij de motivatie kunnen beoordelen samen met onze advocaten. We houden jullie op de hoogte van onze definitieve beoordeling en wat we eventueel nog zullen ondernemen. Blijf ons steunen!”

Vliegerplein over de “bouwwerken” op de luchthaven

Een bericht van het burgerplatform Vliegerplein over de “bouwwerken” op de Antwerpse luchthaven… “Nog enige toelichting van onze kant over het verloop van de zitting. De kans is zeer groot dat er een veroordeling volgt wegens bouwmisdrijven. Wij weten van in het begin dat wij een sterk dossier in handen hebben. Waar het echt om draait, is het gevolg dat de luchthaven aan de veroordeling zal moeten geven, het zogenaamde “herstel”.

Wij hopen de rechter een voorbeeld durft te stellen, alle argumenten van de luchthaven ten spijt. De luchthaven verlengde door een reeks bouwovertredingen en een flagrante schending van het gewestplan haar startbaan tot halverwege de eerste rijstrook van de oude R11, dus buiten het vergunde luchthaventerrein.
Het luchthaventerrein zelf werd onvergund uitgebreid in agrarisch gebied en op het openbaar domein van de R11 en de verbindingsweg naar het fort. Daarin werden de RESA en de uitgebreide baanstrook aangelegd die zij normaal op haar eigen terrein had moeten aanleggen, waardoor de startbaan met 150 meter ingekort zou worden.

Overigens heeft de luchthaven gedurende de tunnelwerken op deze wijze gefunctioneerd van april tot september 2014 zonder dat de activiteit verminderde, integendeel. Er waren zelfs meer passagiers en vluchten dan de maanden ervoor. Volgens de luchthavencommandant vormde deze inkorting geen enkel probleem voor de piloten, een langere startbaan is evenwel “comfortabeler”.

Zijn advies gold voor de toen grootste vliegtuigen waaronder de Fokker 50. Maar door de luchthaven illegaal uit te breiden, konden ze de volledige lengte behouden waardoor plots de Embraers van Tui de kans kregen om van de grond te geraken in Deurne. Deze toestand had de luchthaven nooit bekomen als zij de regels wel gevolgd had; dat heeft ze in de periode 2002-2010 een aantal keer vruchteloos geprobeerd.

Als de luchthaven stelt dat bij afbraak van de RESA, de grote vliegtuigen niet meer kunnen landen en dat dit dan “het einde van de luchthaven is” dan is dat maar zo. Dat was de normale toestand van de luchthaven geweest indien zij geen illegale bouwwerken had uitgevoerd.
Het mag niet zijn dat strafrechtelijk veroordeelde bouwovertreders, hun behaalde voordelen mits een afkoop, kunnen behouden. En wij vermoeden stellig dat de luchthaven zonder de illegale RESA ook nog wel had bestaan.

Wij hopen daarom dat de rechter zal bevelen om de oorspronkelijke toestand onvoorwaardelijk en snel te laten herstellen. Wij zien niet in waarom dit niet het geval zou moeten zijn.”

Luchtvervuiling: Greenpeace krijgt opnieuw gelijk van rechter

Persbericht van Greenpeace België: “Na een rechtsgang van bijna 3 jaar heeft nu ook de beslagrechter Vlaanderen veroordeeld voor gebrekkig beleid tegen luchtvervuiling in de rechtszaak aangespannen door Greenpeace. De Vlaamse regering is verplicht om spoedig met een veel sterker luchtactieplan te komen dat wel in lijn is met de Europese wetgeving, en moet in tussentijd de door de rechtbank van eerste aanleg opgelegde dwangsommen betalen. 

Greenpeace daagde de Vlaamse regering in 2017 voor de rechter omwille van de ongezonde lucht in Vlaanderen, en meer bepaald het blijvend overschrijden van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2). De rechter gaf Greenpeace gelijk en oordeelde dat de Vlaamse regering binnen het jaar na de betekening van het vonnis (6 november 2018) een luchtkwaliteitsplan moest opstellen, dat aantoont hoe deze illegale overschrijdingen zo snel mogelijk weggewerkt kunnen worden.

Het plan waarmee de Vlaamse regering vorig jaar op de proppen kwam, beantwoordde hier hoegenaamd niet aan, oordeelde Greenpeace. “Dit is een vrijblijvend plan zonder tanden. Het bevat geen garanties dat de luchtkwaliteit op korte termijn zal verbeteren. Daarom stuurden wij eind vorig jaar een deurwaarder naar het kabinet van minister Demir, om de naleving van het vonnis af te dwingen via de dwangsom die de rechtbank van eerste aanleg erin opnam”, zegt Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België.

Het Vlaams Gewest ging daartegen in verzet en zo kwam de zaak voor de Brusselse beslagrechtbank. Die publiceerde vandaag haar vonnis. Dat vonnis volgt de argumenten van Greenpeace, en bevestigt dat het huidig luchtkwaliteitsplan niet voldoet. “Op vraag van minister Demir had Greenpeace de afgelopen maanden overleg met de minister en de experts in de administratie. Dat leidde helaas niet tot een ambitieuzer plan. Maar in een rechtsstaat moet ook een overheid haar plichten nakomen, en dat wordt bevestigd met dit vonnis”, zegt Johan Verstraeten, advocaat voor Greenpeace in deze rechtszaak.“In de huidige coronacrisis wint dit vonnis nog aan belang. Eerste onderzoeken suggereren namelijk dat luchtvervuiling mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van infectieziektes zoals covid-19. Bovendien sterven er in dit land nog altijd jaarlijks meer dan 9000 mensen vroegtijdig vanwege ongezonde lucht. Dat zijn er bijna evenveel als de 9.822 coronadoden die al in België te betreuren vielen. Met een ambitieus plan voor een betere luchtkwaliteit kan de Vlaamse regering drie vliegen slaan in één klap: gezondheid, klimaat en leefbaarheid“, aldus Valerie Del Re.

Greenpeace zal het geld van de dwangsommen specifiek inzetten in de strijd voor gezondere lucht, zoals met de oprichting van een onafhankelijk fonds om lokale initiatieven te ondersteunen.”

Vliegerplein: belast kerosine

Een kort artikel van het burgerplatform Vliegerplein: “Een punt dat wij sinds onze eerste acties 5 jaar geleden benadrukken is de totale afwezigheid van btw & accijnzen op vliegtuigbrandstoffen. Dit maakt dat de luchtvaartsector een onevenredig concurrentieel voordeel toegeschoven krijgt ten opzichte van de andere vervoersvormen of het nu de trein, de FlixBus of de auto is. Als op kerosine dezelfde belastingen zouden geheven worden als op motorbrandstoffen, dan kost een enkele TUI-vlucht van Antwerpen naar Spanje ongeveer 5000 € meer dan nu. Aan 100 passagiers per vliegtuig, reken het maar uit. Gedaan met de 29,95 promo.

Nu begint dit probleem eindelijk te dagen bij de politiek en niet bij de minsten. Euro-commissaris Frans Timmermans laat zich hierover uit in een recent interview in Knack :

“We moeten een prijs zetten op koolstof. We zien dat zoiets in het emissiehandelssysteem werkt. Ook de vliegtuigsector moet meedoen, op een eerlijke manier. Een belasting op kerosine had er al lang moeten zijn, en daar gaan we ook aan werken. Het is onbegrijpelijk dat iedereen die z’n auto voltankt belastingen moet betalen, terwijl vliegtuigen daar nog steeds aan ontsnappen”

Een gelijker fiscaal speelveld voor alle vervoersvormen, gaat het er nu eindelijk van komen ?”