AuteurDanny

Vliegtuigreizen te compenseren, kan dat?

Sunweb beweert op haar website dat ze de CO2 uitstoot compenseert. “Daarom is je vakantie als je met ons reist CO2-neutraal.” zo staat er. Sunweb ondersteunt CO2-reductie die door projecten voor hernieuwbare energie in India. Maar wordt op deze manier de CO2 van elke reis wel volledig gecompenseerd? VRT Nieuws zocht het voor u uit…

VRT Nieuws van vrijdag 1 november 2019: “CO2 is het afvalproduct van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kerosine in een vliegtuigmotor. Hoe meer je vliegt, hoe meer CO2 je in de lucht blaast en hoe meer de aarde opwarmt. Dat is geen veronderstelling, dat staat wetenschappelijk vast. Bovendien is vliegen voor het klimaat de meest belastende vorm van transport.

Minder vliegen ?

Als we de klimaatopwarming willen tegengaan, moet de CO2-uitstoot dus naar beneden. Het beste zou zijn om minder te vliegen, maar dat zit er niet direct in. De International Air Transport Association (IATA) verwacht dat tegen 2035 het aantal passagiers wereldwijd nog zal verdubbelen tot ongeveer 7,2 miljard per jaar. Nu al pompen alle vliegtuigen samen jaarlijks zo’n 800 miljoen ton CO2 de lucht in.

Hoe dan wel compenseren ? Een uitgebreid aanbod

De vliegtuigsector maakt al zuinigere motoren, maar omdat we steeds meer vliegen, blijft de totale CO2-uitstoot toenemen. Er is dus nood aan een andere manier om de CO2-uitstoot aan te pakken. En hier komt het idee van compensatie op de proppen.

We kunnen bijvoorbeeld bomen planten die de CO2 van de vliegtuigen uit de lucht halen. Bomen doen dat namelijk door hun bladgroenwerking.  Bosaanplanting wordt dikwijls voorgesteld als dè oplossing. Maar onderzoekers aan de Universiteit van Gent berekenden dat je 2,5 hectare bos moet aanplanten om 6 vliegtuigtickets (heen en terug) naar Japan te compenseren. Er is dus simpelweg bij ons niet genoeg ruimte om de CO2 van al onze vliegreizen te compenseren met bomen.(…)

Projecten zijn niet altijd even transparant

Het aanbod aan projecten om de CO2 van vliegtuigen te compenseren is enorm. Sunweb heeft gekozen om de bouw van windmolens in India te sponsoren. “Een project dat er zonder die steun niet zou komen” zegt commercieel directeur Tim Van den Bergh: “We engageren ons om per jaar 350.000 ton CO2 te compenseren. Dat is wat onze 1,1 miljoen klanten per jaar aan CO2 uitstoten door hun vluchten, busreizen, en hotelverblijf. Dat hebben we laten berekenen.” Sunweb betaalt daarvoor per reis een paar euro.

Sunweb stort de compensatie niet rechtstreeks aan het windmolenproject in India, maar aan Climate Care, een tussenorganisatie die allerlei CO2-compensatieprojecten aanbiedt. Er zijn steeds meer van die bedrijven en ze zijn niet altijd even eerlijk en transparant in wat ze doen. Het is gewoon big business. In 2007 is Climate Care al eens betrapt op een fout. Ze hadden onder het mom van CO2-compensatie 10.000 energiezuinige lampen uitgedeeld in een Zuid-Afrikaanse sloppenwijk maar nadien bleek dat de inwoners die lampen sowieso zouden krijgen. (…)

Op de vraag: “Klopt het dat Sunweb de CO2-uitstoot van je reis volledig compenseert?”, is het antwoord dan ook: “Het klopt een klein beetje.” Voor het bedrijf is dit een startpunt: “Wij hopen hiermee mensen meer te sensibiliseren en wij gaan in de toekomst nog meer projecten doen waarbij wij mogelijk een bijdrage van klanten vragen, of de medewerking. Als dit een marketingstunt zou zijn, zou het heel veel geld zijn voor een kleine stunt”, zegt Van den Bergh.”

Vanaf paasvakantie dagelijks vanuit Deurne naar Malaga

In de Gazet van Antwerpen van 27 oktober 2019 lezen we: “TUI fly vliegt elke dag van Antwerpen naar Malaga”. Elke dag? Ook in de winter? Uitleg: “Langere zomerreizen boeten in aan succes”. Skiverlof in Malaga?

We lezen verder: “Luchtvaartmaatschappij TUI fly vliegt vanaf de paasvakantie van 2020 dagelijks naar Malaga. Het is de eerste keer dat Tui vanuit Antwerpen een dagelijkse vlucht inlegt naar een bestemming. Dat heeft alles te maken met een veranderend reispatroon.” Ach, het is maar vanaf de paasvakantie. Een detail. En hoelang? Volgens de krant gaat het om “het zomerprogramma van TUI fly.” Hoe rijm je dat met de “langere zomerreizen boeten in aan succes”. Niet te kritisch aub…

Het Laatste Nieuws is iets ernstiger en schrijft op 25 oktober 2019: “Het is de eerste keer dat de maatschappij vanop Antwerpen elke dag op een bestemming vliegt. Op Oostende wordt Murcia, in het zuidoosten van Spanje, als bestemming toegevoegd.”

En: “Voorts zal ze vanuit Oostende in juli en augustus rechtstreeks vliegen op zowel Tenerife als Gran Canaria. Tot nu toe werden die bestemmingen op de Canarische Eilanden meestal gecombineerd in één vlucht, zodat de vliegtuigen zeker vol zouden zitten. (…) TUI fly zal volgende zomer op 9 bestemmingen vliegen vanuit Antwerpen en op 22 vanop Oostende.”

“Op de West-Vlaamse luchthaven is TUI fly momenteel de enige passagiersmaatschappij. Of de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda in het voorjaar de route Oostende-Moskou zal heropstarten, is nog koffiedik kijken, zegt Vanessa Flamez, de woordvoerster van de luchthaven.”

TUI fly heeft niet meer of niet minder een monopoliepositie op de Vlaamse regionale luchthavens. Oostende nog meer dan Deurne hangt aan elkaar van de toeristische vluchten. Monocultuur is nog nooit voor iets goed gebleken…

Boeing inschrijven kost minder dan een auto

Ongelooflijk maar waar… Het is in ons land goedkoper om een tweedehands Boeing-vliegtuig in te schrijven dan een personenwagen. In dit apenland kan het blijkbaar…

Het Nieuwsblad van 19 oktober 2019: “De belasting op inverkeerstelling (BIV) voor vliegtuigen ouder dan tien jaar bedraagt amper 61,5 euro. En dat terwijl de BIV voor oudere auto’s werd verhoogd om het voertuigenpark te vergroenen.

“Via een ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de belasting op inverkeerstelling wil de Vlaamse regering overtuigen om voor een milieuvriendelijke wagen te kiezen.” Zo klonk het in 2016, toen de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting werden opgetrokken voor auto’s die veel CO2 en fijn stof uitstoten.

Als gevolg daarvan betaal je voor een tien jaar oude Ford Mondeo 133 euro BIV, meer dan het dubbele als voor een vliegtuig van diezelfde leeftijd. Ook bij vliegtuigen geldt “hoe ouder hoe vervuilender”, maar de inschrijvingstaks bedraagt maximaal 61,5 euro zodra ze minstens tien jaar oud zijn. Of het nu gaat om een privévliegtuigje of om een Airbus of Boeing. Dat blijkt uit de officiële tarievenlijst van de Vlaamse Belastingdienst. Hetzelfde tarief is ook van toepassing in Brussel en Wallonië en geldt ook voor jachten en pleziervaartuigen. Van verkeersbelasting, voor auto’s al snel honderden euro’s per jaar, zijn vliegtuigen helemaal vrijgesteld omdat zij geen gebruik maken van de openbare weg. (sic)

“De belasting op auto’s wordt door de politiek verkocht als ecologische maatregel, maar dan moet je die parameter ook toepassen op andere vervoermiddelen”, zegt fiscaal expert Michel Maus (VUB) bij het horen van de cijfers. “Het is een legitieme doelstelling om het voertuigenpark te vergroenen via fiscale maatregelen, maar vergeleken met het vervuilende karakter van vliegtuigen moet je je daar toch vragen bij stellen. Het valt te vergelijken met de cruiseschepen in de lage-emissiezone: de automobilist betaalt het gelag, terwijl de veel vervuilendere vervoermiddelen gewoon voort kunnen.” (…)

Op Europees niveau

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil niet reageren op de cijfers omdat ze nog volop bezig is met de samenstelling van haar kabinet. Het regeerakkoord beperkt zich tot: “inzake internationale scheepvaart en luchtvaart bepleiten we op Europees en internationaal niveau strengere uitstootnormen”. (…) Apenland?!

Hoe levensvatbaar is de luchthaven van Deurne?

De Vlaamse overheid moet onderzoeken of het wel rendabel is om de luchthaven van Deurne verder te subsidiëren. ATV van zondag 13 oktober 2019: “Dat zei Ingrid Pira van Groen vanochtend in Wakker op Zondag. Ook Christian Leysen van Open vld vindt dat de overheid zo beperkt mogelijk zou moeten inspringen, maar de luchthaven op zich is wel economisch noodzakelijk voor Antwerpen.”

Aan het debat namen naast Christian Leysen en Ingrid Pira ook Piet De Roeck, namens Vliegerplein deel. Piet De Roeck merkte fijntjes op dat het vliegveld sinds de “privatisering” in 2014 al honderd miljoen subsidies heeft gekregen. Zeg maar een bodemloze put.

Klimaatactivisten bezetten London City Airport

Bij een klimaatdemonstratie op de luchthaven van London City zijn verschillende betogers aangehouden. De activisten hielden een sit-in in de centrale hal van het vliegveld. Het vliegverkeer werd weinig gestoord. NOS nieuws van donderdag 10 oktober 2019: “De actie op het vliegveld is onderdeel van reeks meerdaagse demonstraties in Londen van de groep Extinction Rebellion.

De organisatoren willen de luchthaven drie dagen bezetten. Ze protesteren tegen de impact van vliegen op het milieu en de overheidssteun voor de uitbreiding van luchthavens.

Verschillende acties

Tientallen activisten hebben zichzelf vastgelijmd aan de stoep voor het gebouw, op de grond in de centrale hal en in het metrostation van het vliegveld. Ook hebben de klimaatactivisten die een sit-in houden zich aan elkaar vast gebonden met kabelbinders.

Buiten beklom een activist het dak van de terminal waarna hij gearresteerd werd door de politie. Inmiddels heeft een grote groep mensen zich buiten verzameld. Ook zijn er tientallen politieagenten aanwezig.

Een activist die in een vliegtuig richting Dublin zat stond op van zijn stoel en begon een toespraak te houden over het klimaat. De vlucht liep enige vertraging op omdat het vliegtuig terug moest taxiën naar de gate, waar de man door politieagenten van de vlucht werd gehaald. (…)

Volgens een woordvoerder van de luchthaven werkt het vliegveld aan een duurzamere toekomst voor de luchthaven en de luchtvaartindustrie. London City Airport wil de koolstofuitstoot in 2050 terugdringen naar nul. De eigenaar van British Airways zegt dezelfde doelstellingen na te streven.” Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven, zegt het spreekwoord…

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

De Nederlandse luchtvaart moet krimpen, in plaats van te groeien stelt een brede coalitie van milieuorganisaties. Het is de enige manier om de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid te kunnen respecteren, opperen ze. Zonder ingrijpen, zal de luchtvaart ondanks betere vliegtuigen in 2045 volgens deze organisaties meer uitstoten dan alle andere Nederlandse sectoren bij elkaar opgeteld.

NOS van donderdag 3 oktober 2019: “Later dit jaar komt het kabinet met een Luchtvaartnota, waarin staat hoe de vliegtuigsector zich de komende decennia mag ontwikkelen. De milieuorganisaties geven een schot voor de boeg met hun eigen nota (.pdf). Ze willen de overheid, de luchtvaart- en treinsector, de reisbranche en het bedrijfsleven de “noodzakelijke maatregelen aanreiken” om de luchtvaart binnen veilige grenswaarden te krijgen.

De uitgangspunten die de milieuclubs hanteren zijn het klimaatdoel om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie over geluidsoverlast en mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid door stikstof en ultrafijnstof.

Luchtvaart buitenbeentje

Aan universiteiten en bij vliegtuigfabrikanten wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zuinigere vliegtuigen. Maar, stelt het rapport, dat zijn allemaal tijdrovende processen, die op korte termijn geen grote reductie van uitstoot opleveren. Ook wordt op langere termijn veel verwacht van duurzame brandstoffen. Maar die kunnen in 2030 hooguit leiden tot een CO2-reductie van minder dan 10 procent, zeggen de milieuorganisaties. (…)

Volgens het rapport zal de luchtvaart in 2050 twee keer zoveel uitstoten als alle andere Nederlandse sectoren bij elkaar, die samen het Klimaatakkoord hebben ondertekend. Ook is de luchtvaart een buitenbeentje, want het is vrijwel de enige sector die nog een forse groei van de uitstoot laat zien.

Stikstof

Niet alleen de CO2-uitstoot baart de opstellers zorgen. De luchtvaart veroorzaakt rond Schiphol beduidend meer stikstof en ultrafijnstof dan in andere gebieden in Nederland. De gevolgen hiervan voor de gezondheid van omwonenden is niet duidelijk, zeggen de milieuorganisaties. Daarom zou uit voorzorg de hoeveelheid stikstof en fijnstof naar beneden moeten worden gebracht.

Bovendien leiden vliegbewegingen ertoe dat er stikstof neerslaat in Natura 2000-gebieden. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak over stikstof, kan de luchtvaart niet verder groeien, schatten de organisaties in.

Geen belasting

Dat de luchtvaart zo hard groeit, komt voor een deel doordat vliegen relatief goedkoop is, zeggen de milieuorganisaties. Dat komt deels doordat de luchtvaart is vrijgesteld van belastingen op de brandstof. Waar op alle andere vormen van vervoer en transport belasting wordt geheven, hoeft er geen accijns betaald te worden op kerosine. De reden hiervoor is te vinden in een 75 jaar oud internationaal verdrag: de Conventie van Chicago uit 1944. (…)

Maar, zeggen de onderzoekers, er is ook sprake van een misverstand. “Anders dan vaak wordt beweerd, wordt het heffen van andere belastingen op luchtvaart uitdrukkelijk niet verboden.” Ook kunnen landen onderling besluiten om accijns te heffen op kerosine. (…)

De Nederlandse staat loopt hierdoor meer dan 2 miljard euro mis. Landen om ons heen hebben wel al lang vliegbelastingen. Ook Nederland wil vanaf 2021 een vliegbelasting invoeren. De aangekondigde 7 euro per ticket leidt tot een totale opbrengst van 200 miljoen. “Dat staat in schril contrast”, schrijven de milieuorganisaties, “met de genoemde 2 miljard aan gederfde belastinginkomsten.” Lees het volledige artikel hier.

 

Toeristische luchthaven scoort…

Het is geen geheim dat het vliegveld van Deurne stilaan een aantal trekjes vertoont van de spitsbroeders uit Charleroi. Een lagekostenmaatschappij heeft het voor het zeggen en de vakantiebestemmingen vliegen in het rond. Tellen we daar ook de onvoorwaardelijk steun van een aantal politici en overheden bij. Tegen beter weten in…

Het Laatste Nieuws van 4 oktober 2019: “De internationale luchthaven van Antwerpen heeft het sterkste kwartaal ooit achter de rug. In juli, augustus en september reisden 101.069 passagiers via Deurne. September was een bijzonder goede maand voor de Antwerpse luchthaven, met bijna 10.000 passagiers of 38,3 procent meer dan in september van 2018. Over het hele kwartaal werd een groei van 10 procent tegenover het derde kwartaal van 2018 genoteerd.”

Traditioneel is september een goede maand voor de luchthaven. Sinds 2013 is zijn de passagiersaantallen voor september beter dan voor augustus. Een uitzondering: vorig jaar september. Reden? VLM stopte alle activiteiten op de Antwerpse luchthaven en ging in vereffening. September 2018 was een rotmaand voor de luchthaven. 

We lezen verder: “Voor de periode januari-september staat de teller nog steeds op 4,9 procent minder, maar de luchthaven hoopt die kloof kleiner te maken in de laatste maanden van 2019.” Dus we mogen ons aan een status-quo verwachten voor de passagiersaantallen op het einde van het jaar.

Het grote verschil zit niet in de nieuwe maatschappij Air Antwerp. CEO Marcel Buelens stelde vorig jaar dat VLM de eerste zeven maanden van 2018 maar 43.000 passagiers vervoerde, terwijl luchtvaartmaatschappijen TUI fly en Flybe ruim 120.000 passagiers vervoerden.

De klachten met betrekking tot lawaai- en geurhinder lijken eveneens toe te nemen. Mocht Deurne nog verder uitbreiden, dan zal de hinder voor de omwonenden en de schade voor het milieu aanzienlijk zijn.

TUI profiteert van faillissement Thomas Cook

De één zijn dood is de ander zijn brood. Touroperator & vliegmaatschappij TUI wil komende winter meer vliegtuigen inzetten om in te spelen op het faillissement van concurrent Thomas Cook… Het Nieuwsblad van 25 september 2019: “Het Duitse TUI rekent nu op een hogere vraag. Om die reden wordt gekeken of vliegtuigen die in het drukke zomerseizoen werden gehuurd langer kunnen worden vastgelegd. Dat zei topman Fritz Joussen in een interview met persbureau Bloomberg. De ondergang van Thomas Cook zorgt volgens hem voor “significante kansen” voor overgebleven aanbieders, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

Binnen de verwachtingen

Toen Thomas Cook maandag de boeken neerlegde, waren 150.000 Britten op vakantie via Thomas Cook. (…)

Ook op de lange termijn verwacht TUI te kunnen profiteren van de neergang van Thomas Cook. De markt van pakketreizen in Europa is naar schatting 45 miljard euro waard.

Het zomerseizoen was voor TUI “binnen de verwachtingen“. Maar volgens de topman is de toerismesector nog niet helemaal hersteld, door de slabakkende economie, fluctuerende olieprijzen, onzekerheid rond de Brexit én veranderend consumentengedrag. Ook de warme zomers van de jongste jaren hebben een impact op het vakantiegedrag. Volgens Joussen leert het faillissement van Thomas Cook dat “alleen diegenen die zich aanpassen, succesvol zijn”.

Over de klimaatverandering zullen we maar zwijgen zeker. De omwonenden hebben sowieso niks te piepen. Deurne wordt het nieuwe Charleroi. Maar de politici van rechts weten van niets natuurlijk…

Air Antwerp anders bekeken

De krant de Morgen bracht het dossier van de illegale uitbreiding en uitbating van het vliegveld van Deurne niét. Vandaag verscheen er wel een artikel over de luchthaven en Air Antwerp. We willen u enkele “hoogtepunten” niet onthouden…

De Morgen van maandag 16 september 2019: “Met het vliegtuig van Deurne naar Londen? Sinds vorige week kan het weer. Zakenlui en citytrippers verkiezen de snelheid en het comfort van de vlucht boven de trein. En neen, daar voelen ze zich niet schuldig over.” Maar laten we verder lezen…

Vervoalender? Da kan nie!“, zo luidt de neppromo voor ‘Air Antwaarp’. Een slogan waarmee ze de vinger feilloos op de zere plek leggen. Want is het nog verdedigbaar om in tijden van klimaatverandering een korte vlucht in het leven te roepen? En dat op een traject dat reizigers ook perfect met de trein kunnen afleggen? Tegenstanders zoals Wouter Van Besien (Groen) spreken van pure waanzin. “We moeten onze CO2-uitstoot proberen te verlagen, niet verhogen.”

Maar die waanzin heeft wel zo haar voordelen. Als we op een gewone werkdag om half zeven ’s ochtends de luchthaven van Deurne komen binnengewandeld, lopen we fluitend door de security. Alleen TUI-reizigers naar Palma de Mallorca, die met hun korte broeken schril afsteken bij de maatpakken voor Londen, staan mee in de rij. Ook daarna hoeven we niet lang meer te wachten, want inchecken kan tot amper twintig minuten voor het vertrek.” Natuurlijk moet je wel eerst op de luchthaven geraken én er parkeren. Openbaar vervoer naar de luchthaven is er amper…

“Gisteravond is Mark al met Air Antwerp naar hier gekomen. Hij praat enthousiast over het enige vliegtuig van Air Antwerp: een 29 jaar oude Fokker 50, een model met twee propellers dat elders in de wereld haast enkel nog als vrachtvliegtuig wordt gebruikt. Het hoort bij de ouderwetse charme van Air Antwerp, zegt hij. “Je zult het wel merken tijdens de vlucht. Andere maatschappijen proberen elke cent uit je zakken te slaan, maar hier krijg je gewoon een gratis hapje en een drankje. It’s cute and kind.” (…)

Vandaag zullen we amper 50 minuten onderweg zijn, weliswaar met een vertraging van 20 minuten (sic). “Wegens een update van het navigatiesysteem”, zo komt de piloot persoonlijk uitleggen in de kabine. Maar om 7.30 uur, terwijl de zon opkomt boven Antwerpen, denderen we dan toch rammelend over de startbaan om vervolgens uit te stijgen boven het Middelheimziekenhuis. Niet veel later glijden we boven de wolken, terwijl we door een vriendelijke dame getrakteerd worden op koffie en Antwerpse handjes.” Snelle incheck en een gratis drankje en hapje. Ja daarvoor doen we het!

“Er zitten ook wel wat citytrippers op deze vlucht. Zoals Sofie en Milan, een jong koppel uit Breda. Voor hen is dit een puur economische keuze. “De Eurostar kostte ons 280 euro per persoon heen en terug, Air Antwerp 119 euro.” Hetzelfde verhaal horen we bij Fernanda en Jurgen, moeder en zoon, uit Kruibeke. Zij gaan op weekend voor Fernanda’s tachtigste verjaardag. “Als de overheid wil dat we de trein nemen, dan moet ze de tickets maar goedkoper maken”, vindt Jurgen.” Zakenvluchten die 60 euro kosten, vreemd als je het ons vraagt. Het doelpubliek is duidelijk ruimer dan zakenmensen. Centenjagers lijkt meer toepasselijk…

(…) “Snel en goedkoop, of toch maar duurzaam? Het is een dilemma waar veel reizigers mee worstelen. Zo ook een zakenman van een Antwerpse rederij, die we straks opnieuw zullen tegenkomen op de terugvlucht naar Deurne. Hij vliegt speciaal naar Londen voor een vergadering van twee uur. “De elektriciteit van de Eurostar wordt ook niet altijd proper opgewekt, toch?”, werpt hij op. “Bruinkool en steenkool zijn heus niet zoveel beter dan kerosine.”

Hoewel hij naar eigen zeggen geen last heeft van vliegschaamte, heeft hij zijn naam toch liever niet in de krant. “Schrijf maar op dat ik wel stilsta bij de impact op het klimaat. Maar sommige vergaderingen kan ik nu eenmaal niet opvangen met een videocall. En zolang Antwerpen geen halte van de Eurostar krijgt, ben ik met de trein sowieso veel te lang onderweg.” Bruinkool en steenkool in Antwerpen? En de zonne- en windenergie dan? Maar de gebruikers van de luchthaven zullen er niet van wakker liggen. Asociaal tot in de (vlieg)kist. Dank aan de kwaliteitskrant voor dit mooie artikel…

Klacht tegen directeur luchthaven Deurne

Het is niet de eerste keer dat de directeur van de Antwerpse luchthaven controverse oproept. Nu is het zijn uitspraak over het station van Brussel-Zuid. Volgens CEO Buelens heeft Antwerpen “wel een mooi station, maar als je in Brussel-Zuid toekomt, lijkt het meer op Kosovo dan hoofdstad Brussel”.  (Het Laatste Nieuws van 9 september 2019) Die uitspraak heeft hem nu een klacht opgeleverd bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Het Nieuwsblad van 12 september 2019: “De uitspraak van Buelens is in het verkeerde keelgat geschoten bij de in Brussel gevestigde National Albanian European Council (NAEC). “Dit zijn racistische, xenofobe verklaringen die een volk stigmatiseren”, verklaarde voorzitter Ramadan Gjanaj. “Weet de heer Buelens wel dat de Albanese bevolking van Kosovo twintig jaar geleden een etnische zuivering heeft moeten ondergaan met moorden, verkrachtingen en deportaties? Dat veel steden en dorpen grotendeels vernietigd werden?”

(…) “Hoe kan iemand van een beursgenoteerde onderneming (de luchthaven van Antwerpen, nvdr.) zulke opmerkingen maken zonder daarvoor op het matje geroepen te worden? Wij wachten op een verontschuldiging.” Er werd een klacht ingediend bij Unia. Het centrum laat weten de klacht “zorgvuldig te bestuderen”.

Een driftkikker als CEO? Nee bedankt. Na Swissport Brussel en de luchthaven van Charleroi, lijkt stilaan de exit te wenken.