Krijgt de luchthaven een alternatieve invulling?

Een bijdrage van het burgerinitiatief Vliegerplein: “Corona heeft in 2020 iedereen gegijzeld. Ook voor Vliegerplein was het een jaar waarin de klassieke open avond niet kon plaatsvinden om verslag uit te brengen van de lopende dossiers en de acties. Daarom willen we je via deze weg even kort bijpraten met een terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021. Vliegerplein is in 2020 alleszins de doelstellingen uit het manifest voor een alternatieve invulling van de luchthaventerreinen blijven nastreven.

Procedure illegale uitbreiding in landbouwgebied

Om niet verder verwijderd te geraken van een alternatieve invulling van de luchthaventerreinen stond 2020 voor Vliegerplein voornamelijk in het teken van de procedure rond de illegale uitbreiding van de luchthaven en de onvergunde aanleg van de startbaan buiten het in het gewestplan bepaalde luchthavengebied.

De achtergrond

Na klacht van Vliegerplein, stelde de stedenbouwkundige inspectie in 2019 vast dat er zonder vergunning ernstige bouwovertredingen waren gepleegd op de luchthaven. De dagvaarding door Vliegerplein voor de correctionele Rechtbank in september 2020 was noodzakelijk om verjaring te voorkomen en om de illegale uitbreiding van de luchthaven te beëindigen.

In november 2019 sloten de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel zich aan bij de eisen van Vliegerplein, net zoals de procureur.

De uitspraak

Het was dan ook onverwacht en een grote ontgoocheling dat het vonnis op 6 november 2020 een volledige vrijspraak en een afwijzing van de vordering betekende. Vliegerplein heeft op 4 december 2020 hoger beroep aangetekend, gevolgd door de Procureur die zich ook niet wenst neer te leggen bij de vrijspraak van de tegenpartijen.

Het stond in de sterren geschreven dat het Hof van Beroep uiteindelijk zou beslissen: de tegenpartij zou zeker in hoger beroep zijn gegaan bij een uitspraak in het voordeel van Vliegerplein. Zeker wanneer men het verschil in financiële middelen tussen de partijen en de grote financiële en politieke belangen en krachten achter de luchthavenlobby in rekening brengt.

De advocaten van Borsbeek en Mortsel hadden ook een kritische analyse van het vonnis gemaakt en ook advies gegeven om in hoger beroep te gaan, maar spijtig genoeg beslisten de beide colleges om geen hoger beroep aan te tekenen.

En nu?
Begin 2021 stelt het Hof van Beroep een definitieve pleitdatum vast. Na de uitwisseling van de schriftelijke besluiten zullen de pleidooien waarschijnlijk begin 2022 plaatsvinden. Een arrest is dan te verwachten in de lente van 2022. Er is een grote achterstand in de afhandeling van de hangende beroepen, dus de planning kan er nog anders uitzien.

Afbouw van de trainingsvluchten
In 2019 en 2020 heeft Vliegerplein ook in dit andere, belangrijke dossier goed kunnen samenwerken met de gemeenten Borsbeek, Boechout en de stad Mortsel. Dit dossier werd in de nieuwsbrief van december uitgebreid toegelicht. Vliegerplein verwacht het arrest in juni 2021.

Grondopslag zonder vergunning
Begin december 2020 was er een openbaar onderzoek in Borsbeek en Antwerpen in het kader van een omgevingsvergunning voor de luchthaven. De LOM NV Antwerpen wilde 5000 m3 grond die zonder vergunning was opgeslagen regulariseren.

Deze overtreding werd meegenomen in de dagvaarding door Vliegerplein voor de correctionele rechtbank in 2019. Ook de procureur vroeg hiervoor de veroordeling en het herstel – dus de afvoer van deze hopen grond – binnen de zes maanden.

Om een veroordeling van de LEM NV door het Hof van Beroep te voorkomen, vraagt de LOM NV nu een omgevingsvergunning aan voor het tussentijds opslaan van de grond. Na het proces willen ze deze grond opnieuw gebruiken om rond de illegale RESA de landbouwgronden verder op te hogen en te nivelleren.

Vliegerplein heeft in januari 2021 een bezwaarschrift neergelegd bij de gemeente Borsbeek en de stad Antwerpen, waarin wordt gevraagd om deze vergunningsaanvraag af te wijzen om procedurele en inhoudelijke redenen. De nieuwste ontwikkeling in dit dossier is dat er een procedurefout in het eerste openbaar onderzoek gebeurde waardoor de behandelingstermijn van het dossier met 60 dagen wordt verlengd. Vliegerplein volgt dit dossier uiteraard verder op.

Decreet Vlaamse regionale luchthavens

Op 4 januari 2021 werd in het Vlaams parlement een aangepast decreet van minister Peeters over de Vlaamse regionale luchthavens goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. In dit decreet worden de LOM’s van Oostende en Antwerpen gefusioneerd en kondigde de minister aan dat er een MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse) zal worden uitgevoerd als eerste stap voor de opmaak van een nieuwe, globale visienota en een nieuw masterplan tot 2040 voor de drie Vlaamse regionale luchthavens Oostende, Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem.

De huidige Vlaamse regering wil de luchthaven laten evolueren naar een winstgevende instelling ten koste van de leefbaarheid in de steden en gemeenten errond. Ze heeft helemaal niet de bedoeling een kritische kosten-batenanalyse op te maken. Een winstgevende onderneming maken van de luchthaven kan enkel door het aantal toeristische vluchten erg te laten toenemen (met nieuwe verlenging van de startbaan) en de openingsuren uit te breiden.

Vliegerplein werkt aan een onderbouwd dossier op basis van alle beschikbare cijfers en data en werkt daarvoor samen met WILOO vzw (Werkgroep Internationale Luchthaven Oostende) en Actiegroep Vliegveld Wevelgem. Met steun van Bond Beter Leefmilieu en andere relevante actoren, kan aan de publieke opinie, de media en de Vlaamse politici een kritische evaluatie van het voorbije en het huidige Vlaamse luchthavenbeleid worden overgemaakt. Een visienota die aantoont dat Vlaanderen beter af is zonder Vlaamse regionale luchthavens en moet inzetten op duurzame mobiliteit.

Blijf de juridische strijd van Vliegerplein steunen en overtuig ook anderen!
BE91 0689 0576 1876 (overweeg ook een permanente opdracht) mededeling: vliegerplein jur