Illegale uitbreiding van vliegveld aan de kaak gesteld

De advocaten van de actiegroep ‘Verlenging nooit’ stelden dat de verlenging van de startbaan is aangelegd op agrarisch gebied en dat zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning ontbreekt. Ze vorderen een compleet herstel en dus de afbraak van het verlengde stuk startbaan. De rechtbank neemt de zaak in beraad. Het Laatste Nieuws van 25 september 2020: “De uitbreiding van de start- en landingsbaan van de luchthaven in Deurne is al jarenlang een gecontesteerd dossier. Vandaag culmineerde de spanning die zich voor actiegroep ‘Verlenging Nooit’ al bijna 20 jaar heeft opgebouwd in de correctionele rechtbank. Zij daagden namelijk het Vlaams Gewest, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, luchthavenontwikkelaar LOM Antwerpen en exploitant LEM Antwerpen voor de rechter wegens het illegaal verlengen van de startbaan.

De betwiste werken dateren van 2015 en 2016. Toen heeft de luchthaven door voorgenoemde partijen de startbaan van de luchthaven laten verlengen. Dat werd mogelijk gemaakt door de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11), waarvoor de vergunning in 2013 werd verleend. De R11 ligt vlak naast de luchthaven en maakte lange tijd eender welke uitbreiding onmogelijk. Maar nu de weg onder de grond loopt, kwam er ruimte vrij om de startbaan te verlengen. (…)

Zo’n RESA is al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw verplicht volgens internationale wetgeving. Het heeft echter lang geduurd voordat de luchthaven van Deurne aan de installatie van zo’n RESA kon beginnen. De voornaamste reden daarvoor is de beperkte ruimte die in de omgeving beschikbaar is. Het gebied ten oosten van de startbaan is bestemd als agrarisch gebied en mag dus wettelijk niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als de luchthaven in die richting zo’n RESA wilde aanleggen, moest ze eerst een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aanvragen.

Dat deed men dan ook in 2007. De luchthaven vroeg een RUP aan om te vragen of het mogelijk was een deel van het agrarisch gebied om te vormen tot luchthavengebied. Echter, vier jaar later werd dit RUP geschorst omdat er geen rekening werd gehouden met de belangen van de omliggende gebieden, waaronder het fort van Borsbeek. Ook de milieuvergunning die in 2004 en in 2008 werd aangevraagd door de luchthaven werd beide keren afgeschoten door de Raad Van State.

Geen vergunning en veel geluidshinder
Intussen begon de tijd te dringen voor de luchthaven. Ze voldeden al geruime tijd niet meer aan de internationale eisen in verband met hun infrastructuur en vreesden dat ze hun activiteiten zouden moeten staken. Vóór 2016 moest het in orde zijn. Daar kwam bij dat men al een tijdje van zin was om de luchthaven, die tot dan voornamelijk zakelijke vluchten organiseerde, ook voor commerciële vluchten te gaan gebruiken. Maar als men toeristen wilde vervoeren, moesten de nodige werken worden uitgevoerd. (…)

Daarenboven was er nog altijd geen stedenbouwkundige vergunning en geen milieuvergunning verleend voor het uitbreiden van de startbaan. In 2016 werden de werken evenwel afgerond en waren de verlenging en aanleg van de RESA een feit. Ook is volgens de dagende partijen het aantal toeristische vluchten op de luchthaven stevig toegenomen, wat zorgt voor enorme geluidshinder. Het aantal klachten hierover neemt volgens de advocaten ieder jaar toe, omdat commerciële vluchten nu eenmaal uitgevoerd worden met Airbussen en Boeings, die bijzonder groot zijn en veel lawaai maken.” Wordt vervolgd…