Vliegveld Deurne als tijdelijk park

De familie Claeys-Provoost lanceert via een brief van de dag in de krant De Standaard een voorstel om de luchthaven van Deurne om te vormen tot een tijdelijk park.

De Standaard van 1 april 2020: “Het is dezer dagen druk in de stadsparken. Als magneten trekken ze stedelingen aan die even aan het corona-isolement willen ontsnappen. Te veel mensen komen er samen, zeggen sommigen. Anderen opperen dat niet het teveel aan mensen, wel het tekort aan parken het probleem is. Wij zijn van de tweede strekking. We wonen in oud-Borgerhout, het meest versteende stadsdeel van Vlaanderen.

Niet toevallig vanuit Borgerhout werd in 2004 het voorstel gelanceerd om de Antwerpse Ring te overkappen. Open ruimte, hondenweiden, sportvelden, bomen, volkstuinen: ook stedelingen hebben er recht op. Doodjammer dat die overkapping er nog niet ligt, beseffen we nu met zijn allen. Want ze had soelaas kunnen bieden voor de honderdduizenden dicht op elkaar wonende Antwerpenaren die nu meer dan ooit snakken naar groen en vergezichten.

Gelukkig is inmiddels van overheidswege beslist om de hele Ring te overkappen. Het draagvlak ervoor is alleen nog maar toegenomen de voorbije weken.

In afwachting daarvan kunnen de overheden elders in de stad tijdelijk tweehonderd hectare groen openstellen voor het publiek. Op de luchthaven van Deurne zijn tot eind april alle lijnvluchten, charters, zakenvluchten en vliegscholen opgeschort. Waarom niet deze grootste long van Antwerpen tot het einde van de lockdown toegankelijk maken voor fietsers, wandelaars, rollerskaters, vliegeraars en joggers? Tenzij op momenten wanneer eventueel medisch en ander hulpmateriaal aangevoerd wordt.
Het mooie weer komt eraan. Minstens nog tot de tweede helft van deze lente zullen we te horen krijgen dat we niet te ‘dicht’ op elkaar mogen recreëren.

Het zijn uitzonderlijke tijden. We nemen uitzonderlijke maatregelen. Dit kan er een van zijn, onder het motto: meer park voor meer mensen. Met social distancing, uiteraard. Daartoe leent dit uitgestrekte stuk grasland zich alvast beter dan de overvolle stadsparken.” Manu Claeys, Anne Provoost, Cor Nelius Claeys, Martha Claeys, Basil Claeys