Geurhinder

Regelmatig worden wij door omwonenden van de luchthaven op de hoogte gebracht van de vele vormen van hinder die dit bedrijf veroorzaakt.

“De laatste 4 jaar wordt het vliegveld gebruikt voor de verwerking van dierlijke mest. Deze mest is afkomstig van het (failliete) landbouwbedrijf in Mortsel. Het uitrijden van deze mest is begonnen net toen het bedrijf onder curatele werd geplaatst. Het bedrijf was immers niet rendabel omdat meer dan de helft van zijn mest moest weggevoerd worden voor verwerking.

Sedert vier jaar gebeurt dit dus op de luchthaven. De dagen van het uitrijden en de volgende drie dagen is de stank niet te harden in de omliggende woonwijken. Meer nog onze tuinen en huizen krijgen een wolk bijtende ammoniak over zich.

Ondanks herhaalde protesten van mijn kant is het op 20 en 21 februari weer zover…” Tot zover de briefschrijver…