27ste Horta info avond – Ademloos, Ringland, stRaten-generaal nodigen uit

We nodigen jou graag uit op een spannende Horta info avond, op maandag 18 november 2019, 10 jaar (en een maand) na de grootste volksraadpleging ooit in Antwerpen.

Het programma is een vijftrapsraket, gevolgd door een dorstlessend glas. 

1. van een vernieuwde MER naar een vernieuwde methodiek qua bouwvergunning

Manu Claeys presenteert: het proces van deze MER was veel intensiever dan normaal. Omdat dit een kolossaal en complex project is. En ook omdat participatie meer tijd en onderzoek vraagt. En omdat het project blijft evolueren. Een uitdaging, ook voor het MER bureau Anteagroup. Manu vertelt ons wat deze nieuwe werking opbrengt. Spannend!

2. Drie grote knopen ontward door design via scrumsessies – een nieuwe manier van samen ontwerpen

Hella Rogiers, Christophe Lambrechts en Nathalie Waterplas presenteren: sinds herfst 2017 wroeten we op het oplossen van drie hardnekkige knopen in de Oosterweel verbinding: de Oosterweelknoop bij Noordkasteel, de aansluiting bij Groenendaallaan en de Hollandse knoop. Samen met experts en specialisten gebruiken we een nieuwe ontwerpmethode en ontwarden zo alvast deze drie knopen. Dit geeft goede moed voor wat nog voor ons ligt. Spannend!

3. De Lantis’ kijk op 2020: “de toekomst is aan de durvers”

Lantis is de nieuwe naam van de opvolger van de nv BAM. En wie kan dit Lantis beter presenteren dan Luc Hellemans, de CEO?

Welke stappen gaan we zetten in 2020 om te starten met de realisatie van de Oosterweelverbinding én de eerste fase van de overkappingen en andere leefbaarheidsprojecten. Wat is het hectische programma tot aan de start van de werken. Hoe maken we van dit project de hefboom voor duurzame mobiliteit en hoe bouwen we aanpassingsvermogen in. Welk vergunningentraject is daarvoor nodig?

De ultieme intentie van het Lantis team is te zorgen voor een “future proof Oosterweel verbinding”. Spannend!

4. Doorkijk naar de andere projecten die we plannen

Peter Vermeulen presenteert. Hij doorloopt met flinke pas nog een aantal projecten uit het Toekomstverbond: de eerste aanzet tot een totaal herziene spaghettiknoop aan ring Zuid, een doorkijk naar zone West (Linkeroever en Zwijndrecht), de aanpak van de onderbouw van de toekomstige Ring, de aansluiting van de Ring aan de Oosterweel, werkbank Routeplan 2030 over de modal split, werkbank Radikaal Haventracé, … Spannend!

5. Q&A: stel je vragen aan de presentators!

Wim van Hees probeert dit in goede banen te leiden. Je hebt veel vragen, wij vinden dit natuurlijk… spannend!

Ten slotte heffen we het glas op het succes van de werf van de eeuw én het succes van dit experiment: het Toekomstverbond voor een leefbaar Antwerpen.

Praktisch
Graag tot maandag 18 november in Zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen, deuren 19:30, start stipt om 20 uur! (route)
inkom uiteraard gratis

Hartelijke groet

Wim van Hees, Ademloos
Manu Claeys, stRaten-generaal
Peter Vermeulen, Ringland
Luc Hellemans, Lantis.

Andere belangrijke inspraak en informatie momenten:

13 november: het Schijnverbond informeert in buurthuis Dinamo, ten eekhovelei 337
14 november: het Schijnverbond informeert in pleinhuis Zermatt, Wijneghemstraat 65, Borgerhout
26 en 27 november: nieuwe Ringdagen, door de leefbaarheidsintendant en zijn partners, in de schitterende nieuwe handelsbeurs, zie ook https://www.degroteverbinding.be.