Rechtszaak over illegale uitbreiding luchthaven pas in september 2020!

De correctionele rechtbank van Antwerpen zal pas op 25 september 2020(!) de rechtszaak behandelen die de actiegroep Verlenging Nooit heeft aangespannen tegen de ontwikkelaar en exploitant van de luchthaven van Deurne en het Vlaamse Gewest.

Gazet van Antwerpen van 5 november 2019: “De actiegroep en twee omwonenden zijn van mening dat tijdens de ondertunnelingswerken van de Krijgsbaan, die vlak langs de luchthaven loopt, het luchthaventerrein illegaal werd uitgebreid. De startbaan zou tien meter langer zijn gemaakt, de baanstrook rond de startbaan zou vergroot zijn en er zou ook een bijkomende veiligheidszone zijn aangelegd. Daarbij zouden onvergunde ophogingen en verhardingen zijn uitgevoerd in een landbouwzone.

In het aanvraagdossier en in de vergunningsbeslissing werd nochtans expliciet opgenomen dat de aanvraag enkel de aanleg van de ondertunneling omvatte. (…)

Zij hebben daarom het Vlaamse Gewest gedagvaard, meer bepaald het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, samen met leidend ambtenaren Tom Roelants en Filip Boelaert. Ook ontwikkelaar LOM Antwerpen en exploitant LEM Antwerpen werden mee voor de rechter gedaagd. De verzoekers vragen een strafrechtelijke veroordeling, het herstel van het terrein en de staking van het zonevreemde gebruik van het terrein zonder vergunning.” We wachten af vol spanning…