Persdossier Burgerplatform Vliegerplein

Persdossier Burgerplatform VliegerpleinEen bijzondere interessante tekst van het Burgerplatform Vliegerplein. Vliegerplein is een platform van burgers en verschillende ‘actiegroepen’ dat streeft naar een optimaal gebruik van de site van de luchthaven van Deurne. We geven u de integrale tekst.

1) De Antwerpse gezondheid staat op het spel

Vliegtuigen zorgen voor klimaatopwarmend koolstofdioxide (CO2), schadelijke koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden, zwaveloxide, giftig fijn stof én roet boven ons hoofd.

Het toxische ultrafijn stof is het schadelijkst. Het is kleiner dan 0,1 micron, zo klein dat het bij inademing dwars door de bloedvatwand heen gaat, recht de bloedbaan in, onderweg naar de organen. Ultrafijn stof komt vooral voort uit de verbranding van KEROSINE.

En volgens het Nederlandse onderzoeksagentschap Milieudefensie stoot een startend vliegtuig de eerste dertig seconden evenveel ultrafijn stof uit als één miljoen (1.000.000) vrachtwagens. Daarnaast zorgt overdreven lawaaihinder voor stress, dat dan weer leidt tot een te hoge bloeddruk.

2) Verspilling van geld van de belastingbetaler

Elke passagier in deze luchthaven kost de belastingbetaler gemiddeld € 25. Voor de exploitatie en het onderhoud van de infrastructuur past de Vlaamse overheid jaarlijks ca. 5 miljoen € bij. Bij de opening van een nieuwe lijn krijgen de luchtvaartmaatschappijen bovendien aanloopsubsidies. In de raden van bestuur van de verschillende beheersmaatschappijen van de luchthaven zitten betaalde mandaten.

En daarbij hebben we nog niet eens de nieuwgebouwde Krijsbaan-intunneling (RESA) van 57 miljoen € geteld.

3) 25 minuten in luchthaven Zaventem

Waarom investeren in een luchthaven en de uitbreiding daarvan als er 42 km verderop al een luchthaven ligt waar je supersnel bent?

De Diabolotrein, speciaal aangelegd voor een vlotte aansluiting voor internationale vluchten, brengt je van Antwerpen-Centraal naar het nieuwe ondergrondse station in Zaventem in slechts 25 minuten!

4) Inwoners onder de aanvlieg- en opstijgroutes en buurtbewoners zijn de dupe

Lawaaihinder en gezondheidsproblemen, maar een buurtbewoner heeft nog meer problemen door de luchthaven:

passagiers parkeren voor de huizen om niet op de betaalde luchthavenparking te staan. Cateringvrachtwagens denderen door de straten. De waarde van de woningen dreigt te verminderen omdat de leefbaarheid slechter wordt.

5) Een luchthaven te midden van woonwijken, maar wel ingekleurd als parkzone

De luchthaven Deurne ligt aan de zuidoostrand van de stad Antwerpen.

Aan de kant van de stad is ze volledig ingesloten door woonwijken in de gemeenten Deurne, Berchem (Groenenhoek) en Mortsel (St-Amadeus), met verschillende scholen in de onmiddellijke omgeving van de aanvliegroute.

Aan de andere kant grenst ze, met een kleine tussenliggende groene buffer (Fort 3), aan de gemeenten Borsbeek en Vremde/Boechout.

De luchthaven staat in het gewestplan (Vlaams Ruimtelijk Structuurplan) ingekleurd met nabestemming parkzone.

6) Eerste actiegroepen en nieuwe initiatieven

Al rond begin 1970, toen Sabena vanuit Deurne begon te vliegen met Boeings 737 ontstond er een actiegroep aan de kant van Berchem (VATUV = Verenigde Actiegroepen tegen de Uitbreiding Vliegveld), die al snel begon te pleiten voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone, voornamelijk op basis van gezondheids- en milieuargumenten.

VroeeemIn 1997, toen toenmalig Vlaamse minister-president Luc Vanden Brande megalomane uitbreidingsplannen op tafel legde (verlenging van de startbaan richting Borsbeek, incl. de sloop van Fort 3) ontstond aan de andere kant (Vremde/Boechout) de actiegroep Verlenging Nooit (VN). Deze was in principe niet gekant tegen de aanwezigheid van een zakenluchthaven, mits goed nabuurschap, maar tegen elke verdere uitbreiding/verlenging. Daarbij beroept VN zich niet alleen op milieuoverlast, maar voornamelijk ook op economische argumenten (structureel verlieslatende onderneming, verspilling van belastinggeld).

Recent is er tenslotte door een aantal milieubewuste jongeren aan de kant van Berchem een nieuwe actiegroep opgericht, Parkhaven, die ook pleit voor de omvorming van de luchthaven tot een parkzone.

Daarnaast zijn er in de brede omgeving van de luchthaven ook verschillende buurt- en straatcomités ontstaan, voor wie de luchthaven weliswaar niet de hoofdbekommernis is, maar die wel degelijk met de problematiek begaan zijn.

Hoewel al deze groepen dus grotendeels complementair zijn, zowel qua actieterrein als specifieke expertise, was het echter nooit tot een echte structurele samenwerking gekomen. Hier komt dus vandaag verandering in.

7) De cijfers

De luchthaven kende in al die jaren een trage groei, die culmineerde eind jaren 90 in een maximum aantal jaarlijkse passagiers van 275.000. Nadien ging het met 9/11 en de economische crisis van 2008 steil bergaf tot 121.000 in 2014. De meeste actiegroepen begonnen dan ook stilaan te geloven in een uitdoofscenario.

8) Privatisering luchthaven met Franse uitbater Egis

2014 was echter een scharnierjaar: enerzijds werd in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring voor het eerst opgenomen dat Deurne voortaan ook kon fungeren als toeristische luchthaven.

Daarvoor was het argument van de overheid om de luchthaven open te houden steeds: Antwerpen is een wereldmetropool en heeft dus een zakenluchthaven nodig.

Anderzijds werd de luchthaven door de Vlaamse Regering geprivatiseerd. Het Franse Egis Projects kreeg een exclusieve concessie van 25 jaar en nam al de statutaire ambtenaren mee onder een speciale terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Het concessiecontract is tot op vandaag grotendeels geheim, zogezegd om de commerciële belangen van Egis te vrijwaren.

9) Van zakenluchthaven naar toeristische luchthaven

De nieuwe uitbater Egis trok touroperator JetAirfly aan die vandaag met grotere toestellen meer dan 20 vluchten per week uitvoert naar verschillende toeristische bestemmingen in Spanje, Italië, Kroatië en Marokko. Het aantal passagiers is sinds 2015 opnieuw aan het stijgen (221.000) en men verwacht een nieuw record van 300.000 passagiers dit jaar.

10) Toenemende klachten en ongerustheid van Antwerpenaars

Tegelijk steeg ook de ongerustheid bij de inwoners onder de vliegroutes en steeg het aantal klachten spectaculair (van 46 in 2014 tot 1885 voor de periode tot mei van dit jaar).

Als het na al die jaren al duidelijk was dat een zakenluchthaven economisch niet haalbaar is, dan werd het al snel duidelijk dat een toeristische luchthaven niet leefbaar is.

11) Oprichting Burgerplatform

In die context werd het initiatief genomen om de verschillende actiegroepen, maar ook verschillende buurt- en straatcomités, en een groot-Antwerpse facebook community te contacteren en samen te brengen rond een gemeenschappelijk project:

het burgerplatform Vliegerplein.

Vliegerplein is dan ook het eerste burgerplatform dat, los van enige politieke binding, alle krachten bundelt om te komen tot een breed draagvlak en gemeenschappelijk actieprogramma, met de uiteindelijke doelstelling om op termijn professionele en geloofwaardige alternatieven te ontwikkelen die zowel planologisch, economisch, maatschappelijk als ecologisch aanvaardbaar zijn.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.