Marcel Buelens wil 20% groeien… of meer?

Marcel Buelens (ondertussen al 63) de topman van de luchthaven van Deurne, staat voor een drukke zomer. Maar niet alles is peis en vree: in de boekhouding staan rode cijfers, en Europa heeft de subsidies die de Vlaamse overheid aan de luchthaven geeft, na bijna drie jaar nog steeds niet goedgekeurd. En er is dan ook nog de vreselijke overlast…

Gazet van Antwerpen van 24 juni 2017 : “Dit voorjaar is de nieuwe vertrekhal van de luchthaven geopend. Die heeft de capaciteit om 400.000 bezoekers per jaar te verwelkomen. Is dat cijfer haalbaar?

Marcel Buelens: Egis, het Franse bedrijf dat deze luchthaven uitbaat, heeft in het zakenplan vooropgesteld dat de luchthaven 400.000 bezoekers moet kunnen verwelkomen tegen het jaar 2039. Dat moet kunnen binnen de huidige infrastructuur. Over een drietal jaar wil ik al aan 300.000 bezoekers zitten. Dat is een groei van zo’n 20% ten opzichte van vandaag.

Vorig jaar hadden we 276.000 passagiers, maar daarvan hebben we er 22.000 van Zaventem overgenomen, omdat de luchthaven van Zaventem door de aanslagen van 22 maart een tijdje dicht was. Ons echte aantal was dus 254.000.

U wilt 20% groeien in drie jaar tijd, maar uw passagiersaantal daalt wel. Sinds september 2016 heeft de luchthaven elke maand minder bezoekers dan het jaar ervoor.

We hebben voor de eerste vijf maanden van dit jaar 3% minder passagiers dan vorig jaar. Dat is een tijdelijk fenomeen. (sic) De luchtvaartmaatschappij VLM Airlines is sinds juni vorig jaar failliet. Maar de curatoren hebben een overnemer gevonden. Ik hoop dat die maatschappij vanaf september of oktober terug zal beginnen met vluchten vanuit Deurne. Ze wachten nog op een licentie om te vliegen.

VLM Airlines mikt vooral op zakenmensen, luchtvaartmaatschappij Tui – vroeger Jetair – mikt op toeristen. Is Deurne nu een zaken- of een toeristische luchthaven?

Dat is gelijk verdeeld. (sic) Vanaf eind dit jaar richten we ons ook op skivakanties. Tui stelt zijn winterprogramma voor Deurne nog samen, en de maatschappij PowdAir vliegt vanaf december vanuit Deurne vier keer per week naar Sion in Zwitserland. De boek­ingen lopen redelijk goed. Ik ben nog aan het onderhandelen met een andere maatschappij, die vanaf dit jaar vanuit Deurne naar nog eens twee bestemmingen in Zwitserland wil vliegen.

Welke bestemmingen wilt u er in de nabije toekomst nog aan toevoegen?

Ik hoop dat we vanuit Deurne binnenkort ook naar Zuid-Frankrijk en Noord-Italië kunnen vliegen, en naar een zakenstad als Hamburg. Maar over de exacte bestemmingen over toekomstige vluchten mag ik mij niet uitspreken. Ik heb geheimhoudingsplicht. Het zou me wel ten zeerste verbazen als toeristen volgend jaar vanuit Deurne niet naar een skigebied in Oostenrijk zouden kunnen vliegen.” (…)

“Bovendien hebben we in 2016 met de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen een operationele winst van 780.000 euro gemaakt. We hebben met onze werking dus meer verdiend dan ze heeft gekost. Het aandeel van beide luchthavens in die winst was ongeveer even groot. De winst van vorig jaar is te danken aan de extra passagiers die we door de aanslagen van 22 maart van Zaventem kregen.

Maar als u al de leningen erbij rekent die u moet terugbetalen, maakt LEM Antwerpen zwaar verlies.

Ja, maar onze investeringen brengen ook iets op, hé. De ­nieuwe parking heeft veel geld gekost, maar parkeren is nu betalend. Bovendien komt een belangrijk deel van de schuld van onze moedermaatschappij. Egis heeft aan beide luchthavens samen een lening van 4 miljoen euro gegeven. Daarvan hebben we al bijna 2 miljoen euro terugbetaald. Tegen 2020 zal die lening helemaal zijn terugbetaald.” (…)

“Ik geloof trouwens niet dat Europa de subsidies van de Vlaamse overheid zal afkeuren. Dat kan enkel als een concurrerende luchthaven de staatssteun aanvecht. Zaventem zal geen klacht indienen, want we hebben hen met de aanslagen geholpen. De vluchten die vanuit Deurne vertrekken, groeien overigens ook in Zaventem. Mensen vliegen nu eenmaal meer.

Tot slot: er zou een evenementenhal komen op de site van de luchthaven, in het cargogebouw van de voormalige luchtvaartmaatschappij Sabena.

We wachten nog op de licentie. De brandweer moet het pand bijvoorbeeld nog keuren. Na de zomer zullen in dat gebouw trouw- en bedrijfsfeesten kunnen worden gegeven, met plaats voor ­vijfhonderd tot achthonderd ­mensen.” Enzovoort, enzovoort… gratis reclame voor de luchthaven vind je overal. Ter vergelijking het artikel over Vliegerplein telde 241 woorden, het artikel met Buelens telde er 1.402 woorden. De wanverhouding ziet u zo.

Vliegerplein infoavond was opnieuw een succes

Een bijdrage van de overkoepelende organisatie Vliegerplein burgerplatform. “De 2e Vliegerplein© burgerplatform infoavond was opnieuw een succes. Vooral de ideeën voor een ontwerp van een ecologisch en economisch alternatief voor de luchthavensite werden gesmaakt. Dat bleek uit de talrijke boeiende contacten op de receptie.

Geef de open ruimte terug aan de burger.

Wat Zou Jij Doen Op 1.500.000 m2 Ruimte?

  • Een manifest is in de maak.
  • Er zal een brede oproep gedaan worden tot meedenken en samenwerken.
  • Een concreet toekomstscenario wordt geschreven.
  • Er komt een wervingscampagne.

M.a.w. wordt zéker vervolgd. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, steun en sympathie.

Dit is een link naar onze opslag in de Cloud (OneDrive):
https://1drv.ms/f/s!AtsvskKwocrUgRiKH5k-6Y9w3tbQ

Je vindt er:

  1. de publieke PowerPoint presentatie Vliegerplein© burgerplatform 2e infoavond
  2. het artikel van Apache.be van 19 juni 2017 (pdf)
  3. het Vliegerplein© burgerplatform persdossier 20 juni 2017 (pdf)
  4. de foto’s van de 2e infoavond van Vliegerplein© burgerplatform (ze staan ook hier)

– Vermits ons project nu wel heel groot gaat worden, zijn we op zoek naar extra vrijwilligers voor allerhande taken. Heb je goesting? Gebruik de knop Bericht versturen…”

Burgerplatform trekt aan alarmbel

Het burgerplatform Vliegerplein zegt dat de privatisering van de luchthaven van Deurne een financiële kater is voor de belastingbetaler. En dat Europa de staatssteun voor het vliegveld nog altijd kan afkeuren. Gazet van Antwerpen van 23 juni 2017: “Eind 2014 kwam de uitbating van de luchthaven van Deurne in handen van de Franse groep EGIS. Volgens Vliegerplein was dat een slecht idee.

“Uit de balans van 2015 blijkt dat LEM Antwerpen, de vennootschap waarmee EGIS de luchthaven uitbaat, een overgedragen verlies heeft geleden van 994.402 euro”, stelt Vliegerplein. “LEM Antwerpen is dus bijna failliet. Helaas heeft Vlaanderen sinds 2014 al meer dan 83 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd, onder meer voor de aanleg van de tunnel onder de Krijgsbaan en subsidies voor de veiligheid.” (…)

“Vlaanderen en LEM waren overeengekomen om de publiek-private samenwerking voor te leggen aan Europa, maar de melding bij de Europese Commissie is nog steeds niet formeel opgestart. Ze durven het niet, onder meer omdat de LEM volgens de laatst beschikbare jaarrekening een gecumuleerd verlies van bijna 1 miljoen euro heeft. Bovendien ligt de luchthaven van Deurne op 35 kilometer van Zaventem. De Europese Commissie hanteert een straal van minimaal 100 kilometer als ‘redelijke afstand’.”

Hoe lang gaat de Antwerpse vlieger nog op?

Een stukje uit het prachtige artikel van de website Apache, die zich toelegt op onderzoeksjournalistiek. Auteur is Tom Cochez (De Morgen, Knack, etc). “De Vlaamse Regering pompte deze legislatuur al tientallen miljoenen euro’s in de sterk verlieslatende luchthaven van Deurne. Dat gebeurt op een weinig transparante wijze die de private speler in het verhaal, de SA EGIS, erg goed uitkomt. (…)

De minister koopt zich daarmee tijd. Heel dure tijd. Of de luchthaven van Deurne een toekomst heeft, hangt immers samen met het Europese antwoord op de vraag die Weyts vroeg of laat toch officieel zal moeten stellen: doorstaat het systeem – waarbij de overheid alle investeringen in infrastructuur betaalt en jaarlijks bijna 4 miljoen euro aan exploitatiesteun verleent, terwijl de private speler jaarlijks een bescheiden concessievergoeding voor de uitbating neertelt – de toets van Europa? (…)

Een analyse van de jaarrekeningen, begrotingscijfers en verslagen van het Rekenhof geeft niettemin een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de LOM en de LEM. De Vlaamse investeringen in de periode vanaf 2014 tot nu, zo becijferde het burgerplatform Vliegerplein, lopen op tot bijna 82 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan (54,7 miljoen euro) ging naar de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11).

In dezelfde periode betaalde de LEM als ‘concessievergoeding’ voor het gebruik van de infrastructuur 666.587 euro.

“Het mag duidelijk zijn dat de private exploitant een belachelijk lage vergoeding betaalt in verhouding tot de zeer zware investeringen die gepland zijn of al zijn uitgevoerd en de jaarlijkse subsidiëring van ruim 4 miljoen euro voor meer dan 60 FTE’s”, klinkt het bij Vliegerplein.

Lees meer: https://www.apache.be/2017/06/19/hoe-lang-gaat-de-antwerpse-vlieger-nog-op/?sh=ce638df96f9ea7fd9bb07-283966294 © Apache

 

Infoavond op 22 juni

Burgerplatform Vliegerplein heeft het voorbije jaar heel wat werk verzet – op 22 juni brengen we jullie een stand van zaken:

– evaluatie van twee jaar privatisering van de luchthaven Deurne: cijfers, statistieken, Europese steun, milieuvergunning
– geef de open ruimte terug aan de burger: alternatieve plannen voor de luchthaven van Deurne
– vraag- en antwoordronde

We sluiten af met een verfrissende receptie.

Tot donderdag 22 juni !

Het Burgerplatform VLIEGERPLEIN verenigt actiegroepen, burgerbewegingen en individuele burgers. Start een dialoog en onderbouwde studie op naar alternatieven voor de luchthaven van Deurne. Maatschappelijk, economisch, ecologisch en sociaal verantwoord.

VLIEGERPLEIN: “Wij willen rust, ruimte en lucht.”

contact@vliegerplein.be
www.vliegerplein.be

fb: Vliegerplein burgerplatform
https://www.facebook.com/Vliegerplein/

Volgens Annick De Ridder zijn er geen klachten…

Een klein en vreemd artikeltje in de gerenommeerde kwaliteitskrant Het Laatste Nieuws van dinsdag 13 juni 2017: “De registratie van klachten op de luchthaven van Deurne doet opnieuw stof opwaaien. Zo blijken een aantal klagers een ‘tool’ te hebben ontwikkeld die het indienen van klachten automatiseert. Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) vraagt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) om misbruik te vermijden. “Elke klacht moet uniek zijn”, zegt De Ridder.

Het nieuwe klachtensysteem leidde in 2016 tot vijfmaal minder klachten – vooral over geluid – dan voordien op de luchthaven. Zo was het onmogelijk geworden om een klacht eindeloos vaak te blijven indienen. “Maar de tegenstanders van de luchthaven hebben er technisch wat op gevonden. Meer nog, nadat de beheerder van de website van Antwerp Airport het IP-adres van klagers had geblokkeerd, eisten diezelfde klagers om hun programma in te bouwen in de website.”

De Ridder wijst beschuldigend naar PVDA. “Zij hebben opgeroepen om geautomatiseerde klachten in te dienen. Ontluisterend. Dit soort acties ondermijnt ook de geloofwaardigheid van de échte klagers.”

Omwonenden uit Boechout wijzen erop dat de registratie van klachten te ingewikkeld is. Ze zien in de ‘tool’ gewoon een hulpmiddel. “Omdat het nu veel makkelijker is om een vliegticket te bestellen via het internet dan om een klacht in te dienen.” Oei dat steekt…

VLM Airlines neemt restant Thomas Cook over

SHS Aviation, het moederbedrijf van het recent doorgestarte VLM Airlines, neemt het overgebleven deel van Thomas Cook Airlines over. Eind maart was bekendgemaakt dat Brussels Airlines een groot deel van de activiteiten van TCAB gaat overnemen, meer bepaald de 160 piloten en cabinemedewerkers, alle slots en twee vliegtuigen. De drie andere vliegtuigen worden opgenomen in de Thomas Cook Group.

Het Nieuwsblad van woensdag 31 mei 2017: “De aankondiging betekende slecht nieuws voor de 40 leden van het grondpersoneel van TCAB, voor wie een procedure van collectief ontslag werd opgestart.

Maar ook voor hen is nu een oplossing gevonden. De Nederlandse holding SHS Aviation, die later dit jaar onder de merknaam VLM Airlines met lijnvluchten wil beginnen in België, neemt immers TCAB over, eens de transactie met Brussels Airlines is afgerond. Dat zou eind oktober het geval moeten zijn.

Nieuwe aanvraag

“SHS Aviation koopt de nv Thomas Cook Airlines Belgium”, legt VLM-woordvoerder Yves Panneels uit. De 40 betrokken werknemers blijven dus gewoon aan de slag. Zij werken nu op Brussels Airport en zouden daar ook kunnen blijven. Met de overname kan SHS immers ook de vliegvergunning (AOC) en exploitatievergunning van TCAB gaan gebruiken. ” (…)

De woordvoerder van de federale overheidsdienst Mobiliteit laat weten dat SHS een nieuwe aanvraag moet indienen om de vliegvergunning en exploitatievergunning te kunnen gebruiken. “Dat zou vrij vlot moeten gaan omdat het om werkende maatschappijen gaat”, klinkt het. De aanvraagprocedure die SHS in september vorig jaar indiende voor een Belgische Fokker 50-AOC blijft lopen. VLM kreeg onlangs in Slovenië een Fokker-vliegvergunning.”

SHS zou later dit jaar vanop de luchthaven van Deurne (lijn)vluchten aanbieden onder de merknaam VLM Airlines. Meer details zijn er nog niet. Of het zou moeten zijn dat de lawaaihinder van de luchthaven niet zal verminderen…

Gestrande reizigers dan toch vertrokken

Het honderdtal reizigers dat gisteren urenlang vergeefs gewacht heeft op het vliegveld van Deurne om naar Barcelona te vertrekken, is vandaag dan toch nog vertrokken, maar dan vanuit Brussel…

Antwerpse Televisie (ATV) van zaterdag 20 mei 2017: “Hun vlucht was normaal gepland voor gisterenmiddag, maar een zwaar technisch probleem gooide roet in het eten. De reizigers moesten urenlang wachten en kregen ook nauwelijks of geen informatie. Uiteindelijk kregen ze dan toch te horen dat het vliegtuig gisteren niet meer zou vertrekken.

Operator TUI zorgde voor alle gestrande reizigers voor een overnachting in het hotel en bracht hen vanmorgen ook met bussen naar Zaventem. De reizigers krijgen ook een schadevergoeding van 250 euro.” Probleem in Deurne en Zaventem mag het oplossen… De zoveelste steek die de luchthaven laat vallen…

Honderd reizigers vast op vliegveld Deurne

Op het vliegveld van Deurne heeft een honderdtal reizigers uren vergeefs gewacht op een vlucht naar Barcelona. Die vlucht moest normaal opstijgen om half twee maar was zeven uur later nog steeds niet weg. Het is vooral het gebrek aan communicatie vanuit operator TUI dat de aanwezige reizigers erg hoog zit.

Het Nieuwsblad van vrijdag 19 mei 2017: “We krijgen geen uitleg, er is geen crew te bespeuren”, vertelde een Nederlandse man die voor een vrijgezellenfeest naar Barcelona wilde vertrekken. “Eerst bleek dat het vliegtuig vanuit Barcelona vertraagd was, dan zouden er problemen met onderdelen geweest zijn en nu zegt het personeel van de luchthaven dat de vlucht geannuleerd wordt. Maar van TUI krijgen we niemand te zien. Niemand biedt ons een oplossing aan.” (…)

De vertraging en uiteindelijk ook annulering van de vlucht werden volgens TUI veroorzaakt door ‘een zwaar technisch probleem’. “Dit gaat over een uiterst zeldzame monstervertraging, net omdat het zo moeilijk was om een oplossing te vinden”, zegt Demeyere.

Of de vlucht morgen zal vertrekken en of dat vanuit Antwerpen zal zijn is voorlopig nog niet duidelijk. “Daar wordt nog volop aan gewerkt.”

Met de mensen sollen heet dat. Bedankt TUI!!

Skivluchten vanuit Deurne

Vanaf midden december zullen er vanop de luchthaven Deurne 4 maal per week vluchten vertrekken naar de Zwitserse stad Sion. Dat heeft PowdAir donderdag bekendgemaakt. De nieuwe maatschappij mikt op de wintersporters.

Gazet van Antwerpen van donderdag 11 mei 2017: “PowdAir belooft vluchten op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanop Antwerp Airport. Het is nog niet duidelijk welk toestel de maatschappij zal inzetten. (…)

De maatschappij zal komende winter Sion verbinden met in totaal acht buitenlandse luchthavens. Behalve om Antwerpen gaat het om Hamburg in Duitsland en de Britse bestemmingen London Luton, London Southend, Southampton, Bristol, Manchester en Edinburgh.

Een ticket zou gemiddeld 140 pond (166 euro) kosten voor een enkele vlucht, belooft PowdAir. Het vervoer van de ski’s zit in die prijs vervat. De ticketverkoop zou begin juni van start gaan.”