Voor een prikkie naar de Filistijnen

Een mooi artikel daar bij de Groene Amsterdammer van 21 februari 2018 . Samengevat in één zin: het vliegtuig, hét transportmiddel dat moest zorgen voor een hechtere wereld, dreigt uit te groeien tot een klimaatkiller.

“Was vliegen nog niet zo lang geleden voorbehouden aan de elite, dankzij budgetmaatschappijen en chartervluchten kan inmiddels ook Jan Modaal zich een ticket naar een zonnig oord veroorloven. Tussen 1970 en 2016 vertienvoudigde het aantal passagiers, van ruim driehonderd miljoen naar bijna 3,7 miljard. En de rek is er nog lang niet uit: volgens schattingen van ICAO zal het aantal passagiers in 2030 verdubbeld zijn ten opzichte van 2015.

Bij de keerzijde van die explosieve groei staat ICAO liever niet te lang stil. Terwijl die toch steeds lastiger te negeren valt: al dat gevlieg trekt een zware wissel op het milieu. Het transportmiddel dat heeft gezorgd voor een verbonden wereld, dreigt uit te groeien tot een heuse klimaatkiller. Op dit moment draagt het vliegverkeer al evenveel bij aan de opwarming van de aarde als de gehele Duitse economie (zo’n vijf procent). Helemaal verontrustend zijn de toekomstvoorspellingen. Waar andere takken van de economie druk bezig zijn om hun broeikasgasemissies omlaag te brengen, blijven die van de luchtvaart alleen maar stijgen, zonder dat er ‘groene’ oplossingen voorhanden zijn. Als er niets gebeurt neemt de sector in 2050 twintig procent van het jaarlijkse CO2-budget voor zijn rekening. Kan de industrie op tijd verduurzamen? Of moeten we de luchtvaart aan banden leggen om een klimaatcrisis af te wenden? (…)

‘Het is vrij simpel: we hebben één wereld en daar moeten we het mee doen. Dan is zoveel vliegen geen slim idee’, zegt Paul Peeters, lector duurzaam transport en toerisme aan de NHTV Breda. De laatste keer dat hij in een vliegtuig zat was begin 2016, toen hij naar Montreal reisde om een vergadering van ICAO bij te wonen. Vooraf zat hij lang in dubio: Peeters had al jaren niet meer gevlogen, bij eerdere bijeenkomsten had hij bewust verstek laten gaan om zijn voetafdruk binnen de perken te houden, maar deze keer zou de burgerluchtvaartorganisatie knopen doorhakken over milieumaatregelen – het was de laatste kans om nog invloed uit te oefenen. ‘Het heeft wel iets geholpen’, zegt Peeters, ‘maar alsnog was de uitkomst teleurstellend.’

‘Het is vrij simpel: we hebben één wereld en daar moeten we het mee doen. Dan is zoveel vliegen geen slim idee’
Want hoewel de organisatie zelf repte van een ‘historisch akkoord’ was de meest verregaande maatregel een programma om vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot te compenseren. Niet alleen is zo’n programma gevoelig voor fraude, het is ook nog eens volstrekt ontoereikend om de doelen van Parijs te halen, zegt Peeters: ‘Als we het aan de sector zelf overlaten, gaan we dit nooit oplossen. Bij ICAO draait iedereen om de hete brij heen: als de luchtvaartsector groeit zoals voorspeld, zijn alle inspanningen om klimaatverandering een halt toe te roepen tevergeefs. We zullen, zeker in welvarende landen, minder moeten vliegen.’

Peeters zuigt deze stellige uitspraak niet zomaar uit zijn duim: het is de conclusie van het proefschrift waarmee hij vorig jaar promoveerde aan de TU Delft. Waar Kalmus de klimaatimpact van vliegen inventariseerde op persoonlijk niveau deed Peeters dat op wereldschaal. En belangrijker: zijn modellen kunnen vooruit blikken naar het eind van de eeuw. Dat klinkt als kijken in een glazen bol, maar bij dit onderwerp is het de enige zinvolle tijdschaal, zegt Peeters: ‘De klimaatwetenschap maakt altijd doorrekeningen tot 2100 en ook voor vliegtuigbouwers als Boeing of Airbus is het heel gewoon om ver vooruit te kijken: voordat je een nieuw type vliegtuig hebt ontworpen, ontwikkeld en in gebruik hebt, ben je zo een paar decennia verder.’

Hij schept er geen plezier in om de slecht-nieuwsboodschapper te zijn, want Peeters is een groot luchtvaartliefhebber. Toen hij op twaalfjarige leeftijd voor het eerst in een vliegtuig stapte, met het gezin, op vakantie naar de Jura, zat hij de hele vlucht aan het raampje gekluisterd. Hij weet zelfs het model nog: de McDonnell Douglas DC-9-30. Als scholier fietste hij regelmatig van zijn ouderlijk huis in Haarlem naar Schiphol om daar urenlang naar de start- en landingsbanen te turen en toen hij eenmaal ging studeren was het een kwestie van tijd voordat hij bij de opleiding vliegtuigbouwkunde terecht zou komen. In het weekend was hij te vinden op de zweefvliegclub, hij probeerde tevergeefs piloot te worden en werkte na zijn afstuderen jarenlang bij Fokker, totdat hij die baan niet meer kon rijmen met zijn groeiende zorgen over het milieu. ‘In het begin zag ik het vliegtuig als een vorm van openbaar vervoer, maar op een gegeven moment had ik wel door dat het helemaal mis zou gaan.’

In zijn proefschrift staat een grafiekje dat het probleem in één oogopslag duidelijk maakt: het aantal vluchten wereldwijd schoot vanaf de jaren negentig steil omhoog. Het waren de hoogtijdagen van globalisering, de wereld leek almaar verder te integreren, internationale handel zou de eeuwige vrede dichterbij brengen en de vrije markt kon daar een handje bij helpen. Ook de luchtvaart moest worden geliberaliseerd. Binnen de kortste keren doken overal prijsvechters op die vol branie de concurrentie aanbonden met staatsmaatschappijen als KLM. In 1996 stuntte easyJet door te adverteren met een enkeltje Londen voor 99 gulden – nu een heel normale prijs, destijds een provocatie. Het dwong de gevestigde maatschappijen tot bezuinigen: ze stopten met het serveren van maaltijden op korte vluchten, zetten de stoelen wat dichter op elkaar en beknibbelden op het riante salaris van piloten, zodat ook KLM voor een prikkie naar de zon kon vliegen. Tussen 1990 en 2010 explodeerde het aantal passagiers van één miljard naar 2,6 miljard. (…)

Dat is ook de overtuiging van Paul Peeters. We moeten af van de mythe dat technologie wel uitkomst zal bieden, vindt hij. Het is helemaal niet ondenkbaar dat we in de toekomst elektrisch vliegen, maar het staat nu al vast dat die innovaties te laat zullen komen. Alleen willen politici dat niet onder ogen zien, die blijven liever dromen over klimaatvriendelijke vliegtuigen, geholpen door een industrie die hun groene sprookjes voorschotelt. De Nederlandse regering ziet de tomeloze groei van Schiphol niet als een ecologisch probleem, maar als een economische kans. Het idee dat ‘Nederland achteruit vliegt als Schiphol stilstaat’, zoals de baas van het vliegveld het onlangs verwoordde, is diepgeworteld in de polder. Tekenend is de bijdrage van Jacqueline Cramer aan de essaybundel De adaptieve luchthaven, waarin de oud-milieuminister een visie schetst voor een duurzaam Schiphol in 2116. Het gaat over groene energie, over recyclen en het voorkomen van geluidsoverlast. Maar over het terugbrengen van het aantal vluchten geen woord. (…)

Dat vraagt wel om politieke daadkracht, want de ramkoers van de luchtvaart laat zich niet meer met zachte hand bijsturen. Zelfs prijsverhogingen van een paar honderd euro ontmoedigen vliegen onvoldoende, berekende Peeters in zijn proefschrift. ‘De markt kan dit probleem niet meer oplossen’, zegt hij. ‘Politici moeten paal en perk durven stellen.’ Bijvoorbeeld door de luchtvaart eindelijk volwaardig onderdeel te maken van de internationale klimaatafspraken. Want als het verdrag van Chicago iets leert, is het dat landen in crisistijd bereid zijn om samen te werken voor het algemeen belang. Destijds stimuleerde de internationale gemeenschap de luchtvaart om de volkeren te verbroederen, nu zou ze op de rem moeten trappen om de planeet leefbaar te houden. Dat zou nog eens een eerbetoon zijn aan ‘het leiderschap, de visie en coöperatieve houding’ van de ondertekenaars van weleer.”

 

 

Nieuwe ontwikkelingen bij VLM Airlines…

Er zijn weer ontwikkelingen in het VLM dossier. De Tijd van vrijdag 16 februari 2018: “Een Nederlandse investeerder neemt de activiteiten over die VLM Airlines had op Brussels Airport.

Het gaat onder meer om twee Airbus A320-vliegtuigen en een 40-tal werknemers. Zij veranderen voor de tweede keer in minder dan een jaar van eigenaar.

De betrokken mensen vormden een jaar geleden nog het grondpersoneel van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB). Eerst dreigden zij hun baan te verliezen, toen Brussels Airlines andere onderdelen van TCAB kocht. Maar uiteindelijk kwamen ze terecht bij SHS Aviation, de holding boven VLM Airlines, samen met twee A320-vliegtuigen en de vlieglicentie ervoor.

SHS Aviation doet die activiteiten (omschreven als VLM Airlines Brussels)nu alweer van de hand. Ze worden overgenomen door een Nederlandse investeerder, over wie er geen details worden vrijgegeven. Hij zal zich met de A320’s concentreren op lease- en chartervluchten, zoals VLM dat tot nu ook deed. De investeerder neemt ook de ambitie over om op termijn langeafstandsvluchten op te starten tussen Europa en Azië met Airbus A330-toestellen. (…)

Voor de werknemers in Zaventem verandert er niets, benadrukt een woordvoerder van de nieuwe investeerder. Of de nieuwe eigenaar voortgaat met de naam VLM Airlines Brussels, is niet duidelijk.

De holding SHS Aviation omvat na de verkoop nog de Antwerpse en Sloveense activiteiten van VLM Airlines. Het gaat meer bepaald om de lijnvluchten met Fokker 50-toestellen. Die vliegen vanuit Antwerpen momenteel naar Londen, Zürich, München en Maribor. Ook de bestemming Birmingham werd al aangekondigd.

De holding nam intussen opnieuw afscheid van Karl Rickard, die eind november nog maar als CEO was aangesteld.

SHS Aviation BV is een Nederlandse holding, voor 60 procent in Nederlandse en voor 40 procent in Chinese handen. Er zijn volgens een woordvoerder geen banden tussen de holding en de nieuwe eigenaar van de Brusselse VLM-activiteiten.” Misschien dat de andere kranten ook dit nieuws zouden willen brengen?!  We volgen dit dossier op de voet!

Duurzaam vliegen kan niet

Een sterk en informatief artikel van NOS nieuws over duurzaam vliegen. “Groen is hip, duurzaam leven een trend. Maar dat geldt niet als het op vliegen aankomt. Want vliegen is vervuilend en toch blijven we het doen. Sterker: het aantal reizigers neemt wereldwijd alleen maar toe.

Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zullen tegen 2036 wereldwijd 7,8 miljard mensen het vliegtuig nemen. Dit is twee keer zoveel als nu. En als er niets verandert zal de luchtvaart in 2070 evenveel uitstoten als wat de wereld in totaal mag uitstoten om de Parijse akkoorden te halen. Dat zegt Paul Peeters, lector bij de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.

Negentig procent van het vliegverkeer is voor rekening van het toerisme. Toeristen zijn nu al verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van alle wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2). En dat aandeel zal nog sterk gaan stijgen, aldus Peeters. (…)

Een jaar niet vliegen

Linda van Roij is bioloog en probeert duurzaam te leven. Zij heeft haar eigen CO2-uitstoot nauwekeurig onderzocht. Omdat ze de afgelopen jaren heel veel heeft gereisd, wil ze in 2018 niet vliegen omdat het niet duurzaam is.

“De gemiddelde Nederlander vliegt per jaar ongeveer een keer naar Porto heen en weer. Ik vloog de afgelopen jaren wel twee keer naar een ander continent.” Van Roij is kritisch over het compenseren met andere middelen. “Ik dacht altijd dat ik het door geen vlees te eten, kon compenseren. Maar vliegen kun je niet compenseren met ander groen gedrag.”

Lector Toerisme en Verkeer Peters zegt dat er maar één oplossing is om de klimaatdoelstellingen wel te halen: minder vliegen. En dus zeker minder op vakantie gaan met het vliegtuig. “Het fundamentele probleem is: de totale hoeveelheid CO2 van de luchtvaart wordt gewoon te groot.”

Stichting Milieu Centraal rekent voor wat de verschillen in uitstoot zijn bij een reis naar Spanje.

Vliegen is veruit het meest vervuilend. Ga je naar Spanje met een gezin van 4 personen stoot je zo’n 1700 kilo CO2 uit.

Ga je met de auto dan is het de helft, ongeveer 850 kilo CO2.

Ga je met de trein of de bus dan is het een kwart , met ruim 400 kilo CO2.

Zelf de klimaatimpact van je vakantie checken? Kijk op de website van stichting Milieu Centraal.

VLM Airlines in de problemen?

Een bijzonder artikel verscheen in Het Laatste Nieuws van dinsdag 13 februari 2018… “Nog geen jaar na de doorstart van VLM Airlines dreigt de luchtvaartmaatschappij al opnieuw te crashen. De vorige maand geopende verbinding tussen Antwerpen en Zürich doet het voorlopig allesbehalve goed.

En erger: de geruchten zwellen aan dat de Chinese investeerders de geldkraan hebben dichtgedraaid. Gisteren heeft de maatschappij twee nieuwe bestemmingen gelanceerd: naar München en Maribor (Slovenië). Dat ging daar gepaard met grote feestelijkheden, waardoor niet alle directieleden in Antwerpen aanwezig konden zijn.

(…) Intussen raakte ook bekend dat de ambitieuze plannen om naar de Chinese technologiemetropool Shenzhen te vliegen, in de koelkast zijn gestopt. Reden: de vereiste vlieglicenties ontbreken nog.”

Londen City dicht na vondst bom

London City Airport – de op een na kleinste luchthaven van de Britse hoofdstad – is zondagavond afgesloten nadat een bom uit de 2de Wereldoorlog was gevonden op een nabijgelegen dok. De Standaard van 12 februari 2018: “Dat meldde de luchthaven via Twitter. De ochtendvlucht van maandag van en naar Londen op de luchthaven van Antwerpen in Deurne is alvast geschrapt. Over de avondvlucht zou er rond de middag duidelijkheid moeten zijn.

De bom werd zondag om 5 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) gevonden tijdens werken op het King George V Dock, dat in het verlengde ligt van de enige landingsbaan van de luchthaven in Oost-Londen. Nadat specialisten van de Britse zeemacht hadden bepaald dat de bom nog kon ontploffen, stelde de politie rond 22 uur lokale tijd een veiligheidszone van 214 meter in, waardoor ook London City Airport moest sluiten. (…)

Maandag zijn op London City onder meer telkens twee vertrekkende en aankomende vluchten van VLM Airlines van en naar de luchthaven van Antwerpen gepland. De vlucht die om 7 uur had moeten vertrekken in Antwerpen is alvast geschrapt, net als de terugvlucht die om 9.40 uur zou aankomen. Over de vlucht naar Londen van 17.40 uur en de terugvlucht die om 20.30 uur zou aankomen, is er volgens VLM nog geen duidelijkheid. London City zou rond de middag een stand van zaken geven. VLM laat weten dat er voor de vier vluchten samen ongeveer honderd mensen een ticket hadden geboekt.”

VLM stunt…

We lezen op de officiële pagina van VLM Airlines: “Er zijn vijf duo tickets te winnen voor onze feestelijke openingsvlucht naar München op maandag 12 februari. Doe snel mee met onze aartsmoeilijke test en misschien win jij wel een Short Break naar München. Probeer snel!

Je vertrekt op maandagochtend 10 na 10 in Deurne na een feestelijk ontbijt en je landt terug in dezelfde avond om 19u10. Ongetwijfeld zeer ecologisch. Om nog maar te zwijgen van al dat belastinggeld dat over de balk wordt gegooid om een aantal idioten aan  te vervoeren…

We lezen ook in Het Laatste Nieuws dat VLM Airlines de opstart van de route Deurne-Birmingham uitstelt tot eind maart, omdat het onderhoud van de motoren van de Fokker-vliegtuigen voor vertraging zorgt. Tegelijk laat VLM weten eind april nog twee nieuwe routes te openen, al zegt het nog niet naar welke bestemmingen. Propaganda, propaganda…

Citytrips per vliegtuig gaan niet samen met een verantwoorde ecologische voetafdruk

In de De Morgen online van 10 februari 2018 citeer ik Mevrouw Annelies De Rouck (37 jaar) onder de titel “Mijn vrienden in New York kunnen amper geloven dat ik vanuit Brussel in een paar uur in Parijs of Londen sta“.

In de dik twee maanden sinds ik uit Amerika vertrok, heb ik er al vier buitenlandse citytrips op zitten. Tel Aviv voor een dosis zon, architectuur en lekker eten. Utrecht voor een concert met een Amsterdamse vriendin. Lissabon en omstreken voor old world charm, natuur en pastéis de nata. Berlijn om urenlang rond te struinen met een van mijn oudste en beste vrienden. Vier inspirerende en compleet verschillende steden, makkelijk te bereiken vanuit Brussel.

Mijn moeder zegt dat ik het vliegtuig neem alsof het een tram is. Regelmatig, zonder poespas. Na negen jaar in het uitgestrekte Amerika vind ik het namelijk een grote luxe om op amper een uurtje vliegen in Berlijn te staan, bijvoorbeeld. Voor de bescheiden som van 40 euro kan ik even van de cultuur in die Hauptstadt proeven. Fantastisch, toch?

Wat mij tegen de borst stoot aan dit artikel is dat citytrips met vliegtuigen wordt gepromoot zonder ook maar even stil te staan met de ecologische effecten (voetafdruk) die vliegtuigreizen op korte afstand met zich meebrengen. Beseft de dame in kwestie wel hoe vervuilend voor het milieu haar activiteiten zijn? Waarom moet men het vliegtuig naar Tel-Aviv, Lissabon, Berlijn… nemen? Voor de kick? Om te kunnen pronken tegenover Amerikaanse vrienden? En de belachelijke antidumping prijs van 40 euro; doet dit niet even nadenken? Wie betaalt de échte kosten van dergelijke vliegtuigtrips? Mogen wij vragen om eens aan de omwonenden van de luchthavens en het leefmilieu te denken? Dank u….

Passagiers Deurne moeten anderhalf uur wachten… omdat cateraar in panne staat

Dat de service van lagekostenmaatschappijen al eens te wensen overlaat, wisten we al lang. Zo kopte de Gazet van Antwerpen online van 31 januari 2018: “Passagiers Antwerp Airport moeten anderhalf uur wachten…omdat cateraar in panne staat”.

GvA: “Een honderdtal passagiers vertrok gisterochtend in de luchthaven van Deurne naar het Spaanse Alicante. Ze moesten anderhalf uur wachten want de catering voor de piloten was te laat door autopech.

De vlucht van TUI Fly naar Alicante liep vertraging op. Niet door een technisch defect aan het vliegtuig of een probleem aan de incheckbalie, maar door de catering. De leverancier die de piloten van spijs en drank moest voorzien, had autopech. (…)

“De catering was inderdaad te laat”, zegt persverantwoordelijke Sarah Saucin van TUI Fly. “We dachten eerst dat de hinder beperkt zou blijven. We dachten een kwartier, dan werd het een halfuur en uiteindelijk duurde het dus anderhalf uur vooraleer het vliegtuig kon vertrekken. We begrijpen dat het erg vervelend was voor de passagiers en zullen in de toekomst ook beter communiceren.”

Een tip voor (toekomstige) passagiers: misschien toch beter volgende keer Brussels Airport proberen? Of gewoon thuis blijven en een bakje troost nuttigen in plaats van “miserie kopen“?

Prietpraat luchthavenlobby Deurne viert hoogtij

Het mag duidelijk zijn dat de titel “De belangrijkste straat van ’t Stad is de landingsbaan“, verschenen op 28 januari 2018 in de Gazet van Antwerpen bij omwonenden, die hun leefmilieu en gezondheid bedreigt zien, in het verkeerde keelgat schiet.

Met dergelijke prietpraat geeft de luchthavenlobby hen het signaal dat ze maar beter kunnen oprotten. De lokale economie en de zelfstandigen in de Diksmuidelaan kan de lobby evenmin een barst schelen.

Deurne is inderdaad Nantes niet, waar door actie de aanleg van een vliegveld werd verhinderd, en Vlaanderen is al helemaal “la Douce France” niet. Neen, in Vlaanderen geldt de wet van de sterkste, waarbij leefmilieu en gezondheid ondergeschikt zijn aan winstmaximalisatie van een zelfverklaarde “elite“, die door middel van overheidssubsidies parasiteert op de Vlaamse belastingbetaler.

Alle gekheid op een stokje. Dergelijke propaganda van de luchthavenlobby zou een zinnig mens nog onmogelijk ernstig kunnen nemen. Helaas zijn er nog te veel politici die met ogen open erin willen trappen omdat hun visie niet verder reikt dan de volgende verkiezing, waarbij leefmilieu en gezondheid van de omwonenden van geen tel zijn. De luchtvervuiling door de luchtvaart gaat in stijgende lijn, terwijl de milieukosten en maatschappelijke kosten niet worden opgenomen in de prijs van de lage-kostenluchtvaartmaatschappijen. De grafiek die u hier ziet, spreekt immers boekdelen…

Enkele citaten uit het artikel van de Gazet van Antwerpen van 28 januari 2018: “Drie maal grotere gebouwen, een driesterrenhotel… Begin deze week droomde de CEO van de Internationale Luchthaven Antwerpen luidop van een grootse toekomst voor het ‘vliegplein’, zoals ze dat in Deurne noemen. “Ik heb hier een jaar geleden het vliegexamen van Miss België afgenomen”, zegt Danny Cabooter, het geheugen van de luchthaven. “Deurne bestond al voor Zaventem.”

(…) “In Antwerpen werd er al gevlogen vanop het Wilrijkse plein voor het vliegveld van Deurne in mei 1923 opende. In de beginjaren stond daar nog geen passagiersgebouw, maar een treinwagon van Sabena waarin de passagiers konden wachten. Daar stond in grote letters ‘Aérogare’ op, want toen was de voertaal nog Frans. Letterlijk betekent dat: luchtstation.”

(…) “De kracht van de vlieghaven van Deurne is mede de wereldhaven waar ze naast ligt. “Belangrijke bedrijven en internationale zakenmensen zijn in Antwerpen gevestigd, of moeten hier vaak naartoe. Vandaar dat ik altijd zeg: de belangrijkste straat van een stad, dat is de landingsbaan. Je raakt nergens zo snel als vanuit de lucht. Daar staat nooit file.”

“De citytrippers en zakenmensen, die zien Bassim en Soufiane van de bagageafhandelaar Fenair ook graag komen. “De zwaarste periode is net voor en na het begin van de winter, wanneer de overwinteraars aan de Spaanse costa’s vertrekken en terugkeren. Wat die allemaal meenemen in hun koffers… dat weegt wat. Zakenmensen en citytrippers reizen lichter. En mannen hebben lichtere koffers dan vrouwen. Maar hoe meer werk, hoe beter. Van ons mag de luchthaven groeien. Veel kennissen of familie wisten niet eens dat er ook een luchthaven in Antwerpen was, tot we zeiden dat wij hier werkten. Ze mag gerust nog wat meer bekendheid krijgen.”

Vliegveld Deurne gespecialiseerd in de verkoop van gebakken lucht

De Morgen online van 24 januari 2018 titelt “ Voor Deurne is the sky the limit”. Uit een gesprek met een barman van Belair (met mooi uitzicht op de tarmac) blijkt dat de toestellen van VLM Airlines en TUI voor het grootste deel stilstaan en dat er nauwelijks passagiers zijn.

VATUV (Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne) verdenkt de Franse uitbater van het vliegveld (EGIS) ervan om de passagiersaantallen systematisch op te kloppen om zodoende meer subsidies van het Vlaams Gewest te krijgen. De kruik gaat zolang te water tot ze barst.

Het is ons ook opgevallen dat de huidige Antwerpse burgemeester Bart De Wever onlangs op de foto poseerde, naast CEO Marcel Buelens van EGIS,  bij de opening van de – zoveelste – nieuwe lijn Antwerpen – Zürich van VLM Airlines.  Je kunt de zaken beter laten uitschijnen in de  Gazet van Antwerpen maar je valt uiteindelijk door de mand bij de meer kritisch ingestelde media.

VATUV heeft een lijstje van opgedoekte lijnen waarop onder ander Birmingham en München fungeren. Deze lijnen hielden in het verleden amper één jaar stand.

Bestemming Maatschappij Oprichting Afschaffing
München via Rotterdam VLM 1996 1997
Birmingham VLM-Airlines 2015 2016

 

Een grotere vertrekhal en een driesterrenhotel aankondigen, terwijl je minstens 650.000 passagiers nodig hebt om met de huidige infrastructuur uit de kosten (break-even) te kunnen raken (studie van het accountantsbureau Ernst & Young) is gewoon je reinste megalomanie. Het is een teken aan de wand dat het wel eens sneller bergafwaarts zou kunnen gaan, dan de luchthavenlobby laat uitschijnen. Denk maar eens aan de propaganda van Nazi-Duitsland op het einde van de 2e wereldoorlog.

Het raakt hoogtijd dat de zombiebedrijven op de luchthaven en de aanwezige bedrijfjes die geen jaarrekening indienen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België, eens van naderbij worden gecontroleerd door de overheid (bv. door de Bijzondere Belastinginspectie). Het zou ons niet verbazen dat tal van vliegtuigen en helikopters zijn ingeschreven in belastingparadijzen zodat er 0 euro aan belasting wordt betaald in België

Dat NV-A kopstuk Bart De Wever een graag geziene gast is op het vliegveld van Deurne verwondert ons al lang niet meer. Soort zoekt soort.