AuteurEric

Beenruimte vliegtuigzitjes krimpt steeds meer…

Een rech­ter in de VS oor­deelde dat de been­ruim­te voor pas­sa­giers op com­mer­ciële vluch­ten de jong­ste jaren te veel is ge­krom­pen. Een belangengroep van reizigers had daarom gevraagd omdat luchtvaartmaatschappijen de zetels blijkbaar “ongelooflijk laten krimpen” en de rechtbank is het daar nu mee eens dat dat niet kan wegens de veiligheid. De Redactie van maandag 31 juli 2017: “Voor kippen en andere dieren in de landbouw zijn er in Europa minimumrichtlijnen voor de ruimte waarover die hoevedieren moeten beschikken, voor luchtvaartpassagiers geldt dat blijkbaar niet in de Verenigde Staten.

Daarom had Flyers Rights, een groep van luchtvaartpassagiers, een zaak aangespannen. Die groep nam het niet dat de Federal Aviation Administration (FAA), de federale overheidsinstantie voor de luchtvaart in de VS, weigerde om richtlijnen uit te vaardigen voor de omvang van zetels en beenruimte in vliegtuigen.

De rechters hebben de passagiers nu gelijk gegeven en spreken over “de ongelooflijk krimpende vliegtuigzetels”. Ze hebben de FAA nu opgelegd om richtlijnen terzake uit te werken. De argumenten die de FAA had aangedragen, worden beschouwd als “niet relevant” en “gebaseerd op verouderde studies”.

Hoofdzaak is voor de rechters dat de ruimte voor passagiers in vliegtuigen niet enkel te maken heeft met comfort, maar ook met de veiligheid en de snelheid waarmee passagiers bij een incident kunnen geëvacueerd worden. De FAA heeft de uitspraak aanvaard en is nu bereid om richtlijnen op te stellen.

Als kippen op een stok…

Tenzij u in de betere klassen reist, zal u zich wellicht ook al eens geërgerd hebben aan de erg kleine ruimte die u in economy toegewezen krijgt. Dat is in de Verenigde Staten niet anders. (…)

Sommige goedkope maatschappijen hanteren die kleine afstand, maar ze staan niet alleen. Vorig jaar wou American Airlines de ruimte in de nieuwe Boeing B-737’s verkleinen tot 74 centimeter om zo een extra rij zetels te kunnen installeren. Onder druk van het cabinepersoneel en klanten werd die ruimte teruggebracht tot 76 centimeter, maar dat is nog altijd minder dan nu het geval is bij de maatschappij.

Niet enkel de beenruimte wordt kleiner, maar ook de zetels zelf worden smaller. Volgens Flyer Rights zijn die in tien jaar tijd gekrompen van gemiddeld 47 naar 43 centimeter en dat terwijl mensen gemiddeld groter en breder worden.”

Klachten indienen tegen vliegveld?

Wie een klacht wil indienen tegen lawaai of andere overlast van het vliegveld van Deurne, zal dat voortaan niet meer dan één keer per halfuur kunnen doen. Er zou zogezegd “misbruik” van het klachtensysteem zijn geweest. Heeft iemand van het beleid dit al ooit eens geprobeerd? Nee dus, want het is een hele opgave.

Het Laatste Nieuws van 2207.2017: “De luchthaven voerde in 2016 een nieuw klachtensysteem in. Dat maakte het voor mensen omslachtiger en tijdrovender om iets van zich te laten horen.

Het effect bleef niet uit: vijf keer minder klachten. Tot de tegenstanders met een informatica-trucje die barrière konden slopen. Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) zag er een actie in van PVDA en kaartte het probleem aan bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “De uitbater van de luchthaven heeft een IT-block ingesteld”, antwoordt Weyts nu. “Daardoor kan elke individuele klager pas na 30 minuten opnieuw een klacht indienen.”

Trouwens de website van de luchthaven lijkt nergens op. Waarschijnlijk hebben de koopjesjagers daar toch geen oren naar…

Staatssteun aan Belgische luchtvaartmaatschappijen illegaal

De 19 miljoen euro steun die de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, TUIfly en Thomas Cook Airlines Belgium in 2014 kregen van de federale regering, was illegale staatssteun. Dat zegt de Europese Commissie vandaag dinsdag. Het geld werd eerder dit jaar al teruggevorderd door de regering. De Morgen van dinsdag 18 juli 2017: “Het onderzoek heeft bevestigd dat de steun de drie maatschappijen een selectief voordeel gaf ten opzichte van hun concurrenten”, stelt de Europese Commissie. (…)

Ryanair en Vueling
De toelage was niet naar de zin van de lagekostenmaatschappijen Ryanair en Vueling, die een klacht indienden bij de Europese Commissie. Die opende een inbreukprocedure. Door de procedure werd de steun alleen in 2014 uitgekeerd, in plaats van drie keer.

In maart van dit jaar, nog voor afsluiting van de Europese inbreukprocedure, vorderde de regering het in 2014 uitgekeerde bedrag al terug van de drie maatschappijen, met intrest. Brussels Airlines liet toen weten dat het geld niet was gebruikt en dat de terugbetaling maar “een beperkte impact” zou hebben.”

Airbus A320 landt op Deurne…

De luchthaven van Deurne heeft zaterdagavond een opvallende landing gehad. Een Airbus A320 landde er om Griekse voetballers naar Athene te vliegen. Normaal gezien is het vliegveld te klein voor commerciële vluchten met dat vliegtuigtype, maar omdat het een chartervlucht betrof met een beperkt aantal passagiers, ging het wel…

Gazet van Antwerpen van zondag 16 juli 2017: “De regionale luchthaven van Deurne heeft een startbaan van 1.510 meter. De Airbus A320 kan er technisch gezien wel landen en opstijgen, maar met de nodige beperkingen.

“We hebben een korte baan. Een A320 kan daardoor hier commercieel niet opereren”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Als je de A320 voor een privévlucht gebruikt met een heel beperkt aantal passagiers, dan kan het wel. Je moet kiezen voor ofwel gewicht, ofwel afstand.”

Het toestel van de Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines is zaterdag leeg geland. Het kan in principe 180 passagiers vervoeren, maar is vertrokken met vijftig tot zestig passagiers van de Griekse voetbalploeg. “Dat is dus geen type toestel om hier dagdagelijks te opereren”, benadrukt Verbist. Volgens hem is daarvoor een startbaan van minstens 2.000 tot 2.200 meter nodig.”

De slechte cijfers van de luchthaven zitten hier waarschijnlijk wel voor iets tussen. En dan komen ze ook nog eens in de media. Goed voor de omwonenden of het milieu zal het ook wel niet geweest zijn…

Vliegen is veel te goedkoop!

Een mooi artikel uit de Volkskrant van zaterdag 15 juli 2017. We geven enkele mooie passages… “De luchtvaartsector draait op subsidies en belastingvoordelen. Hou daarmee op, schrijft Bart de Koning. Zelfs de klant zal profiteren van duurdere maar eerlijke ticketprijzen.

Overheidsteun

“Hoe kan het dat vliegen zo weinig kost? Dat reizen naar een badplaats in Spanje vaak goedkoper is met het vliegtuig dan met de bus? Hoe kan een low- budgetmaatschappij tickets naar New York aanbieden voor 68 euro? Je gezonde verstand zegt dat dat helemaal niet kan voor die prijs. En dat klopt: het kán ook niet. Vliegen is alleen zo goedkoop doordat overheden wereldwijd de luchtvaartsector al vanaf het prille begin, een eeuw geleden, met honderden miljarden euro’s subsidie en belastingvoordelen hebben gesteund. Werkelijk alles, van vliegtuigen tot landingsbanen, is gesubsidieerd of vrijgesteld van belasting.” (…)

Belastingvoordelen

“Maar de echt serieuze staatssteun zit in de belastingvoordelen die de luchtvaartsector krijgt. Belastingvrij winkelen levert alleen al in Europa zo’n tien miljard euro omzet op – vliegvelden verdienen veel meer geld aan winkels dan aan luchthavengelden.

Er zit geen belasting op kerosine. Om een idee te geven: een liter benzine kost aan de pomp 1,60 euro. Daarvan is 1,05 euro accijns en btw. Belastingvrije kerosine levert de sector jaarlijks wereldwijd een geschat voordeel op van 60 miljard dollar. Per passagier op een transatlantische vlucht een belastingbonus van 108 dollar. Ten slotte zit er geen btw op tickets. Dat levert alleen al in Europa een belastingvoordeel op van 7,1 miljard euro per jaar, zo becijferde onderzoeksbureau CE.”

Beprijzen

(…) De luchtvaartsector is goed voor 4,9 procent van alle CO2-uitstoot, vergelijkbaar met Duitsland. Maar in tegenstelling tot Duitsland doet de luchtvaartsector niet veel aan duurzaamheid. Zeker, de motoren zijn zuiniger dan vroeger en er bestaat tegenwoordig biokerosine (met subsidie uiteraard). En je kunt als passagier zelf je CO2-uitstoot compenseren. Dat kan via de KLM , maar na het lezen van een aantal kritische artikelen op internet heb ik gekozen voor Trees for all, een stichting zonder winstoogmerk die in landbouw in Bolivia investeert. Voor 32 euro is onze CO2-uitstoot gecompenseerd.

Dat is geen structurele oplossing. Schadelijk gedrag (roken, drinken, autorijden) belasten is een beproefd principe. Daarmee wordt het gebruik afgeremd en met de opbrengst kan de overheid externe schade compenseren. Omdat er geen belasting wordt geheven op kerosine zit er niet zo’n fiscale rem op de luchtvaart en betaalt de sector niet mee aan de externe schade. En de tientallen miljarden die de luchtvaart krijgt, groeien niet aan een boom: die worden opgebracht door andere sectoren.

Voor al die problemen hebben economen een klassieke oplossing: beprijzen. Maak van de luchtvaart een gewone sector die belasting betaalt en schaf de subsidies af. Dat zal uiteraard geleidelijk moeten gaan, omdat je anders in één keer het tapijt onder de de hele branche wegtrekt. Zo’n groen-liberale aanpak maakt vliegen duurder: de sector zal minder hard groeien of misschien zo hier en daar wat krimpen, maar dat is niet erg.

De klant is meer kwijt aan tickets, maar verdient dat terug als belastingbetaler

Een eerlijke luchtvaartsector, zonder marktverstorende subsidies en belastingvoordelen, is voor iedereen beter. Het maakt een eind aan de race naar de bodem op kosten van de belastingbetaler. Bij eerlijke ticketprijzen krijgt al het personeelfatsoenlijke contracten en een fatsoenlijk salaris. De aandeelhouders krijgen eindelijk een behoorlijk rendement en de sector betaalt voor de CO2 die ze uitstoot. De grote winnaar is de belastingbetaler, omdat overheden wereldwijd jaarlijks tientallen miljarden euro’s extra binnenkrijgen. De klant is meer kwijt aan tickets, maar verdient dat terug als belastingbetaler. (…)

Het volledige artikel kun je hier lezen.

Burgerplatform trekt aan alarmbel

Het burgerplatform Vliegerplein zegt dat de privatisering van de luchthaven van Deurne een financiële kater is voor de belastingbetaler. En dat Europa de staatssteun voor het vliegveld nog altijd kan afkeuren. Gazet van Antwerpen van 23 juni 2017: “Eind 2014 kwam de uitbating van de luchthaven van Deurne in handen van de Franse groep EGIS. Volgens Vliegerplein was dat een slecht idee.

“Uit de balans van 2015 blijkt dat LEM Antwerpen, de vennootschap waarmee EGIS de luchthaven uitbaat, een overgedragen verlies heeft geleden van 994.402 euro”, stelt Vliegerplein. “LEM Antwerpen is dus bijna failliet. Helaas heeft Vlaanderen sinds 2014 al meer dan 83 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd, onder meer voor de aanleg van de tunnel onder de Krijgsbaan en subsidies voor de veiligheid.” (…)

“Vlaanderen en LEM waren overeengekomen om de publiek-private samenwerking voor te leggen aan Europa, maar de melding bij de Europese Commissie is nog steeds niet formeel opgestart. Ze durven het niet, onder meer omdat de LEM volgens de laatst beschikbare jaarrekening een gecumuleerd verlies van bijna 1 miljoen euro heeft. Bovendien ligt de luchthaven van Deurne op 35 kilometer van Zaventem. De Europese Commissie hanteert een straal van minimaal 100 kilometer als ‘redelijke afstand’.”

Volgens Annick De Ridder zijn er geen klachten…

Een klein en vreemd artikeltje in de gerenommeerde kwaliteitskrant Het Laatste Nieuws van dinsdag 13 juni 2017: “De registratie van klachten op de luchthaven van Deurne doet opnieuw stof opwaaien. Zo blijken een aantal klagers een ‘tool’ te hebben ontwikkeld die het indienen van klachten automatiseert. Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) vraagt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) om misbruik te vermijden. “Elke klacht moet uniek zijn”, zegt De Ridder.

Het nieuwe klachtensysteem leidde in 2016 tot vijfmaal minder klachten – vooral over geluid – dan voordien op de luchthaven. Zo was het onmogelijk geworden om een klacht eindeloos vaak te blijven indienen. “Maar de tegenstanders van de luchthaven hebben er technisch wat op gevonden. Meer nog, nadat de beheerder van de website van Antwerp Airport het IP-adres van klagers had geblokkeerd, eisten diezelfde klagers om hun programma in te bouwen in de website.”

De Ridder wijst beschuldigend naar PVDA. “Zij hebben opgeroepen om geautomatiseerde klachten in te dienen. Ontluisterend. Dit soort acties ondermijnt ook de geloofwaardigheid van de échte klagers.”

Omwonenden uit Boechout wijzen erop dat de registratie van klachten te ingewikkeld is. Ze zien in de ‘tool’ gewoon een hulpmiddel. “Omdat het nu veel makkelijker is om een vliegticket te bestellen via het internet dan om een klacht in te dienen.” Oei dat steekt…

ATV: klachten nemen af…

Volgens de Antwerpse Televisie (ATV) van woensag 10 mei, zijn er opvallend minder klachten van de omwonenden. ATV stelt naar goede gewoonte daar geen enkele kritische vraag bij. Omgekeerd is het wel iedere keer prijs: als Vatuv of Vliegerplein een persbericht sturen, dan mag de luchthavendirectie direct haar gal spuwen. Zonder enig commentaar.

Ook deze keer komen de buurtbewoners niet aan het woord. Wel mag Annick De Ridder, een bekende voorstandster van de luchthaven, haar zeg doen. De veelklagers komen niet meer aan het woord, aldus Annick De Ridder, door een “online registratiesysteem”. Maar dit systeem heeft tot doel dat er niet meer kan geklaagd worden.

Het formulier is erg ingewikkeld en de klager moet drie (3) bladzijden gegevens invullen. Geen enkele andere luchthaven doet dit.

 

De Lijn onderhandelt over nieuwe stelplaats aan het vliegveld van Deurne!

De Lijn is aan het onderhandelen over een terrein van drie hectare vlak bij het vliegveld van Deurne, om daar de nieuwe stelplaats te huisvesten. Die zijn nu nog gevestigd Zurenborg. Het Nieuwsblad van 23 april 2017: “De exploitatievergunning van de stelplaats van De Lijn aan de Draakplaats vervalt in februari 2021, maar De Lijn wil liever al eerder verhuizen. De stelplaats is verouderd en voldoet niet meer aan de normen die tegenwoordig worden gesteld.

“We hopen snel stappen te zetten in het dossier en we zijn inderdaad aan het onderhandelen over een mogelijke nieuwe site op een bedrijventerrein in Deurne”, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. “Maar we houden ook andere opties open. Het is dus niet zo dat Deurne de enige optie is.”

De vergunning voor de stelplaats aan de Draakplaats werd vorig nog jaar met vijf jaar verlengd, tegen de zin van de buurtbewoners. Het af- en aanrijden van de bussen zorgt voor veel verkeer in de wijk. (…)” Blijkbaar is het niet erg om de omwonenden van de luchthaven nog eens te trakteren op extra lawaai en vervuiling…

Transport&Mobility: maatschappij draait op voor milieuschade

De gebruiker van transport is er zich wellicht niet altijd van bewust, maar het gebruik van transport veroorzaakt veel hinder. Dit is bijvoorbeeld luchtvervuiling, klimaatverandering, file, geluidshinder, ongevallen etc. Die kosten worden gedragen door de maatschappij. Vooral vliegtuigpassagiers en bestuurders van bedrijfswagens op diesel dragen te weinig bij in verhouding tot hun impact.

Het Nieuwsblad van woensdag 1 maart 2017: “Vlaanderen is niet op de goede weg, volgens de Leuvense mobiliteitsexperts van Transport&Mobility. Zij hebben voor de tweede keer de maatschappelijke kosten in kaart gebracht van ons verplaatsingsgedrag, en wie daarvoor opdraait.

Het rapport van Transport&Mobility leert dat de maatschappij de rekening betaalt voor een almaar groter deel van de kosten voor ­milieuschade (zoals de uitstoot van broeikasgassen), de kosten voor de sociale zekerheid (die voortvloeien uit ongevallen) en het tijdverlies in files. Vooral de almaar toenemende ­filekosten zijn een probleem, en het feit dat die zo goed als niet gecompenseerd worden door hogere belastingen of heffingen.

Uit het rapport blijkt dat vooral bestuurders van bedrijfswagens en wagens op aardgas veel te weinig bijdragen. (…)

Het slechtst van al scoort vliegen met een lagekostenvlucht. De maatschappelijke kost per persoon per 100 kilometer bedraagt 199,9 euro. Maar de passagiers wentelen 92 procent van de kosten die ze veroorzaken, vooral milieuschade, af op de overheid. Wie een gewone vlucht neemt, doet het overigens niet beter. (…)

Fietsers helpen de overheid zelfs besparen. Zowel wie met een gewone als met een elektrische fiets rijdt, zorgt ervoor dat de overheid heel wat minder moet uitgeven aan gezondheidszorg. Omdat met de fiets rijden gelijk staat aan minder zieken, langer leven en meer levenskwaliteit. En zo levert elke 100 kilometer met een gewone fiets een besparing voor de gezondheidszorg op van 43 euro.” Transport & Mobility Leuven klik hier.