Kaas en wijnavond op woensdag 9 augustus

Op woensdag 9 augustus 2017 vanaf 19u30 vindt de jaarlijkse kaas- en wijnavond van de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne (VATUV) plaats in de Hofstadestraat 87 te 2600 Berchem.

Gezellig en lekker samenzijn met een drankje en een hapje. Een gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en nieuwe plannen te smeden.

Praktisch
Datum: woensdag 9 augustus 2017. Start om 19u30.

Locatie: Hofstadestraat 87, 2600 Berchem. Contact: Eric Soenen Telefoon 03 321 20 67 E-mail : eric.soenen@skynet.be.

Geef een seintje als je langskomt!

Van harte welkom!

Met vriendelijke VATUV-groeten!

Beenruimte vliegtuigzitjes krimpt steeds meer…

Een rech­ter in de VS oor­deelde dat de been­ruim­te voor pas­sa­giers op com­mer­ciële vluch­ten de jong­ste jaren te veel is ge­krom­pen. Een belangengroep van reizigers had daarom gevraagd omdat luchtvaartmaatschappijen de zetels blijkbaar “ongelooflijk laten krimpen” en de rechtbank is het daar nu mee eens dat dat niet kan wegens de veiligheid. De Redactie van maandag 31 juli 2017: “Voor kippen en andere dieren in de landbouw zijn er in Europa minimumrichtlijnen voor de ruimte waarover die hoevedieren moeten beschikken, voor luchtvaartpassagiers geldt dat blijkbaar niet in de Verenigde Staten.

Daarom had Flyers Rights, een groep van luchtvaartpassagiers, een zaak aangespannen. Die groep nam het niet dat de Federal Aviation Administration (FAA), de federale overheidsinstantie voor de luchtvaart in de VS, weigerde om richtlijnen uit te vaardigen voor de omvang van zetels en beenruimte in vliegtuigen.

De rechters hebben de passagiers nu gelijk gegeven en spreken over “de ongelooflijk krimpende vliegtuigzetels”. Ze hebben de FAA nu opgelegd om richtlijnen terzake uit te werken. De argumenten die de FAA had aangedragen, worden beschouwd als “niet relevant” en “gebaseerd op verouderde studies”.

Hoofdzaak is voor de rechters dat de ruimte voor passagiers in vliegtuigen niet enkel te maken heeft met comfort, maar ook met de veiligheid en de snelheid waarmee passagiers bij een incident kunnen geëvacueerd worden. De FAA heeft de uitspraak aanvaard en is nu bereid om richtlijnen op te stellen.

Als kippen op een stok…

Tenzij u in de betere klassen reist, zal u zich wellicht ook al eens geërgerd hebben aan de erg kleine ruimte die u in economy toegewezen krijgt. Dat is in de Verenigde Staten niet anders. (…)

Sommige goedkope maatschappijen hanteren die kleine afstand, maar ze staan niet alleen. Vorig jaar wou American Airlines de ruimte in de nieuwe Boeing B-737’s verkleinen tot 74 centimeter om zo een extra rij zetels te kunnen installeren. Onder druk van het cabinepersoneel en klanten werd die ruimte teruggebracht tot 76 centimeter, maar dat is nog altijd minder dan nu het geval is bij de maatschappij.

Niet enkel de beenruimte wordt kleiner, maar ook de zetels zelf worden smaller. Volgens Flyer Rights zijn die in tien jaar tijd gekrompen van gemiddeld 47 naar 43 centimeter en dat terwijl mensen gemiddeld groter en breder worden.”

“Liever boerderij met haan dan landingsbaan”

Voor de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) is het duidelijk. De luchthaven is verlieslijdend, het aantal reizigers verwaarloosbaar. Meer dan honderd JNM’ers zetten die droom gisteravond in de verf met een ludieke actie. Zij openden symbolisch een parkhaven. Gazet van Antwerpen van 28 juli 2017: “Het jaarlijkse zomercongres van dejNM, deze keerin Vremde (Boechout), was de perfecte opwarmer voor het statement dat de jongeren wilden maken. Dat deden ze aan de rotonde vlakbij het luchthavengebouw. Met boodschappen zoals ‘Liever boerderij met haan dan landingsbaan’ en ‘vlieger boven vliegtuig’. Tussen de fietsers vlogen badmintonshuttles en frisbees. Woordvoerster Stien Boeye: “Ons congresthema dit jaar was de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen. Vremde ligt ook onder de vliegroutes. De link was snel gelegd. De luchthaven is al jaren verlieslatend en blijkbaar kunnen een goednieuwsshow en veel publiciteit die negatieve trend niet keren. Wat wil je ook: met de trein ben je in 26 minuten in Zaventem. Deze luchthaven is overbodig.”

Jobs
De vraag is dan: wat komt er dan best in de plaats? En hoe compenseerje het verlies van een 600-tal jobs? Volgens Boeye speelde JNM geen leentjebuur bij partijen als Groen. “We zijn politiek ongebonden. (…)

Waarom geen woningen maken? Of een kans geven aan duurzame start-ups? Als je het slim aanpakt, heb je er een toeristische trekpleister bij én creëer je banen. Voor ons is een groot parkerg belangrijk, maar ook voor verschillende sporten als joggen, zwemmen en badminton is er op een totale oppervlakte van 190 hectare ruimte genoeg.”

Milieuverantwoordelijke Koen Wyers wijst erop dat de passagiersaantallen in Deurne – dit jaar wellicht 260.000 – verwaarloosbaar zijn in vergelijking met Zaventem (21,8 miljoen in 2016). “Sluit je Deurne, dan zijn er zelfs geen extra vluchten in Zaventem je vult dan gewoon meer zetels in de bestaande verbindingen. “Verder pleit de jNM voor een inperking van korteafstandsvluchten om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tegen 2030. Burgerplatform Vliegerplein kwam de actie steunen. “Als je de tienpuntenlijst van deze jongeren ziet: knap werk” zegt Michel Maes.”

Minder vluchten, meer lawaai

Het aantal vluchtbewegingen op de Antwerpse luchthaven daalde vorig jaar met 8,6%. Toch groeide de zone met geluidsbelasting. Het aantal ‘potentieel sterk gehinderde’ inwoners steeg zelfs vrij aanzienlijk. Dat zegt de krant Gazet van Antwerpen van vrijdag 28 juli 2017.

“De geluidszones van 2016 zijn duidelijk groter dan die van 2015. De vermelde decibels zijn het geluidseffect over een hele
Kritiek is er zeker: dalende of opstijgende vliegtuigen geven steeds piekmomenten, terwijl in zo’n studie het geluidseffect uitgesmeerd wordt over de dag, de nacht, de avond, of heel het etmaal. Concreet gaat het om geluidslijnen van 55, 60 en 65 decibels. Ter info: 55 decibels zou neerkomen op het permanente geluid van een koffiezetapparaat of elektrische tandenborstel, 60 decibels op dat van een airco of wasmachine en 70 op het geraas van een snelweg of een luide tv.

Meer zwaardere toestellen

(…) Na het turbulente jaar 2016, met de aanslag in Zaventem, werd met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de cijfers voor Antwerp Airport. Het rapport van professor Christ Glorieux van het Laboratorium voor Akoestiek van KU Leuven stelt dat het aantal bewegingen met 8,6% daalde tot 41.403. De impact van kleinere toestellen nam af, evenals die van de Fokkers van het failliete VLM.

Maar tegelijk kwamen er zwaardere toestellen. Daardoor steeg de geluidszone van 50 decibels ’s avonds (19 tot 23u) met 18%. Het aantal inwoners in die geluidszone nam zelfs met 30% toe, en het aantal ‘potentieel sterk gehinderden’ steeg van 315 naar 392. Alles blijft wel ruim beneden de maximumnormen. “De stijging is puur te wijten aan de uitwijking van zwaardere toestellen van Zaventem. Anders was het cijfer ongetwijfeld verder gedaald”, stelt professor Glorieux.

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) uit Mortsel ziet dat anders. “Dit rapport is maar één van de indicaties. Het bewijst vooral dat de vele klachten over geluidshinder reëel zijn. Zowel de luchthavenuitbater als sommige politici proberen die belachelijk te maken, maar de evolutie is zorgwekkend. Met een verdere groei van de toeristische vluchten met zwaardere toestellen, overschrijden we binnenkort de normen. Het gaat daarbij niet alleen om de geluidshinder voor de omwonenden. Het gaat ook om een onveiligheidsgevoel. Het jongste incident met weggeblazen dakpannen was niet niets!”

Als je voor de berekening van lawaaihinder louter met een rekenkundig model werkt, kom je tot geflatteerde resultaten, die geen rekening houdt met piekwaarden. Een vliegtuig met jetmotoren die rond 23u over je huis raast, is niet bepaald leuk voor wie om 22u in bed kruipt omdat hij of zij ’s morgen om 6u op moet staan.

Maar in feite is het nog erger voor de omwonenden van het vliegveld van Deurne. In het artikel wordt er met geen woord gerept:
– over de lesonderbrekingen in de scholen in de omgeving van het vliegveld veroorzaakt door vliegtuiglawaai;
– over de waardevermindering van de woningen in de omgeving van het vliegveld door de ombouw van het vliegveld voor zakenvluchten naar toeristische vluchten;
– over de luchtvervuiling of stank veroorzaakt door ozon ten gevolge van kerosine uitstoot.

Ik hou mijn hart vast, de dag dat het écht fout loopt en er vliegtuig crasht in bv. de Groenenhoek. Dan zal het niet enkel gaan over een paar dakpannen. Zullen de bevoegde politici die boter op hun hoofd hebben, ook uit de lucht vallen?

Het is gewoon waanzin om een luchthaven te midden van woonwijken uit te bouwen. In Duitsland pakken ze het helemaal anders aan, zie Tempelhof in Berlijn en de verplaatsing van de luchthaven nabij München, zo’n 70 km verderop.

Vrijdag 28 juli: ludieke actie aan luchthaven

JNM organiseert vrijdag 28 juli een ludieke actie aan de luchthaven van Deurne. 100 JNM’ers zullen uitbeelden hoe zij de toekomst van de luchthaven willen invullen.

Iedereen welkom om mee aan de nieuwe invulling te komen bouwen: om 17u30 aan de rondpunt voor de luchthaven. We nodigen ook graag de buurt uit om nadien samen met ons te komen aperitieven aan de speeltuin bij het kruispunt van de Ruimtevaartlaan en Victor de Langhestraat.

10 redenen waarom JNM gelooft dat de luchthven van Deurne een andere invulling verdient:

#1 Een luchthaven in Antwerpen is overbodig. Met de trein kan je de afstand tussen Antwerpen en de luchthaven van Zaventem in 26 minuten overbruggen.

#2 Korteafstandsvluchten zijn veel vervuilender dan reizen met de trein. Een heen- en terugvlucht tussen Londen en Parijs veroorzaakt 244 kg CO2. Dezelfde afstand met de trein veroorzaakt slechts 22 kg CO2. Dat is maar liefst 91 procent minder. Investeer dus in de trein, niet in het vliegtuig!

#3 Het opstijgen van één vliegtuig stoot even veel fijn stof uit als een miljoen vrachtwagens. Rond Schiphol constateerde men nog verhoogde concentraties fijn stof op een afstand van 10 kilometer van de luchthaven. Dat wil zeggen dat niet alleen de stad Antwerpen maar ook randgemeenten zoals Schoten, Kontich en Zwijndrecht last ondervinden van de luchthaven. Toch maar beter sluiten?

#4 Horen jullie ook liever spelende kinderen dan ronkende motoren? Voor buurtbewoners, scholen en ziekenhuizen in de buurt vormen de vliegtuigen een grote geluidsoverlast.

#5 De luchthaven van Deurne overleeft al jarenlang op subsidies. Kunnen we dat geld niet beter investeren in een park, scholen of stadsboerderijen?

#6 De nabestemming voor de luchthaven van Deurne is een park met sociale functies, waar wachten we nog op? De luchthaven openhouden voor een beperkte lobby van zakenmensen en een handvol toeristen, is dat de moeite?

#7 De Antwerpse luchthaven is irrelevant. De luchthaven krijgt per maand 100 keer minder passagiers over de vloer dan die van Zaventem. Als de bezettingsgraad in Zaventem met een luttele procent stijgt wordt Deurne overbodig. Er is dus geen sprake van een verschuiving van de overlast!

#8 Antwerpen heeft nood aan scholen, crèches, openluchtzwembaden, sociale woningen en andere voorzieningen. De luchthaventerreinen zijn de ideale plek om die faciliteiten te voorzien.

#9 Ruimte en groen zijn schaars in Antwerpen. Maak van de verlieslatende luchthaven een groene oase die op mooie dagen volstroomt met Antwerpenaren die genieten van de buitenlucht.

#10 Een andere invulling hoeft geen droom te blijven. In het buitenland zijn er voorbeelden genoeg! #inspiratie #riemerpark, #tempelhofpark, #nansenpark

Klachten indienen tegen vliegveld?

Wie een klacht wil indienen tegen lawaai of andere overlast van het vliegveld van Deurne, zal dat voortaan niet meer dan één keer per halfuur kunnen doen. Er zou zogezegd “misbruik” van het klachtensysteem zijn geweest. Heeft iemand van het beleid dit al ooit eens geprobeerd? Nee dus, want het is een hele opgave.

Het Laatste Nieuws van 2207.2017: “De luchthaven voerde in 2016 een nieuw klachtensysteem in. Dat maakte het voor mensen omslachtiger en tijdrovender om iets van zich te laten horen.

Het effect bleef niet uit: vijf keer minder klachten. Tot de tegenstanders met een informatica-trucje die barrière konden slopen. Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) zag er een actie in van PVDA en kaartte het probleem aan bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “De uitbater van de luchthaven heeft een IT-block ingesteld”, antwoordt Weyts nu. “Daardoor kan elke individuele klager pas na 30 minuten opnieuw een klacht indienen.”

Trouwens de website van de luchthaven lijkt nergens op. Waarschijnlijk hebben de koopjesjagers daar toch geen oren naar…

Reizigers dol van ondoorzichtige stijging allerlei kosten vliegtuig

Reizigers worden horendol van de enorme prijsverschillen deze zomer voor hun in te checken koffers. De tarieven zijn steeds ondoorzichtiger. De gemiddelde kosten van ruimbagage zijn in drie jaar tijd bijna verdubbeld. De Telegraaf van woensdag 19 juli 2017: “Dat blijkt uit een vergelijking deze zomer van een dertigtal luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol vliegen naar Europese en verre vakantielanden. Het onderzoek van Weflycheap.nl laat zien dat er voor de reiziger vaak geen touw aan is vast te knopen.

Om de verwarring nog groter te maken, hanteren veel vakantievliegers dit jaar variabele tarieven voor koffers die in het ruim mee moeten. “Bijvoorbeeld afhankelijk van de gevlogen afstand, de Europese bestemming en de vliegdag. Hoe verder en populairder hoe duurder”, aldus onderzoeker Eelko van Drongelen. (…)

Blauw betalen aan de bagage
De prijzen voor het meenemen van een koffer op Europese vliegreizen lopen sterk uiteen. TUIfly en Corendon zijn binnen Europa het goedkoopste met respectievelijk 15 en 17 euro voor een koffer enkele reis. Dat is wel twee keer zoveel als in 2015.

Gratis ruimbagage
Er zijn ook nog altijd maatschappijen zijn die de ruimbagage gratis meenemen, zoals Turkish Airlines en Icelandair. Het duurste zijn Wow Air en Ryanair, tot wel 60 euro voor een enkeltje. KLM is met 25 euro een middenmoter in Europa. (…)” Zonder commentaar…

Antwerpen Leefbaar: een Airbus A320 – véél te groot voor Deurne!

Een bijdrage van onze vrienden van Antwerpen Leefbaar. “Luchthaven Deurne lacht z’n kritische buurtbewoners uit, “neemt een loopje met de veiligheid”, en creëert vooral een predecent:

“Alsmaar grotere jets efkes een Deurneke laten doen”: een gust van een Airbus A320 – véél te groot voor Deurne! – mocht (geen noodlanding hé) leeg landen en opstijgen met een Griekse voetbalploeg en z’n gevolg. Komaan zeg.

Alsof die gasten niet van FC Lokeren (daar hadden ze gevoetbald) naar Zaventem konden vervoerd worden.

Wat is de volgende frats van de privé uitbater (Egis France) van de luchthaven? Een A380 leeg omlaag, en met een koppel zweefteven en een kofferke diamanten omhoog? #Djeezes Dit is pure provocatie. Toch?

Menig spotter en videomaker werd blijkbaar tijdig op de hoogte gebracht. Foto’s alom en twee professionele youtube video’s:

FIRST EVER landing of an Airbus A320 at ANR

Propaganda hat volkstümlich zu sein“ (remember?)

Antwerp Airport was en zou een kleine zakenluchthaven blijven. Dit is door elke legislatuur zo beloofd. Daarom hebben ook veel personen een woning gekocht rond de luchthaven. Of in Borsbeek of in Vremde of in Boechout. Nu blijkt Deurne een tweede Charleroi te worden.

Noch omwonenden noch groot-Antwerpen hebben hier een boodschap aan. Ofwel houden we dat vliegveldje klein (verlieslatend as ever) ofwel houdt de Vlaamse regering zich aan de eindbestemming in het gewestplan = parkgebied.

Wie voor duiding gaat over luchthaven Deurne kan terecht bij Vliegerplein burgerplatform, en meer bepaald bij dit schitterend bericht over de A320 van Paul Van Dyck: http://tinyurl.com/yaywmh67

Staatssteun aan Belgische luchtvaartmaatschappijen illegaal

De 19 miljoen euro steun die de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, TUIfly en Thomas Cook Airlines Belgium in 2014 kregen van de federale regering, was illegale staatssteun. Dat zegt de Europese Commissie vandaag dinsdag. Het geld werd eerder dit jaar al teruggevorderd door de regering. De Morgen van dinsdag 18 juli 2017: “Het onderzoek heeft bevestigd dat de steun de drie maatschappijen een selectief voordeel gaf ten opzichte van hun concurrenten”, stelt de Europese Commissie. (…)

Ryanair en Vueling
De toelage was niet naar de zin van de lagekostenmaatschappijen Ryanair en Vueling, die een klacht indienden bij de Europese Commissie. Die opende een inbreukprocedure. Door de procedure werd de steun alleen in 2014 uitgekeerd, in plaats van drie keer.

In maart van dit jaar, nog voor afsluiting van de Europese inbreukprocedure, vorderde de regering het in 2014 uitgekeerde bedrag al terug van de drie maatschappijen, met intrest. Brussels Airlines liet toen weten dat het geld niet was gebruikt en dat de terugbetaling maar “een beperkte impact” zou hebben.”

Luchthaven betaalt schade aan dak terug

De schade als gevolg van de weggevlogen dakpannen aan het huis van Steve Stuer in Borsbeek, vlakbij de luchthaven van Deurne zal worden terugbetaald door de luchthaven. Dat het vliegveld de schade niet zou terugbetalen, wel dat zou er nog aan mankeren. Maar zo zijn we weer op de hoogte van een extra reden waarom een luchthaven niet past in een woonwijk…

Gazet van Antwerpen van dinsdag 18 juli 2017: “Volgens luchthavencommandant Wim Verbist is de schade een gevolg van een uitzonderlijk fenomeen. “Dat fenomeen heet vortex en komt maar een paar keer per jaar voor. Vortex wordt veroorzaakt wanneer de piloot bij het landen of opstijgen een bijsturing moet uitvoeren. Die bijsturing veroorzaakt dan kleine turbulenties of mini-wervelwinden aan de vleugels van het vliegtuig. Normaal gezien geraken die turbulenties niet tot aan de grond, toch zeker niet als er wat wind staat. De wind zorgt er normaal voor dat die turbulenties verspreid worden. Zaterdag, de dag waarop de dakpannen wegvlogen bij de man in kwestie in Borsbeek, stond er zo goed als geen wind. Daardoor reikten de mini-wervelwinden wel helemaal tot op het dak”, verduidelijkt Verbist. (…)

Voor de man uit Borsbeek wordt nu een rapport opgemaakt door onze inspecteurs. Ofwel kan de man ervoor kiezen zelf de schade te laten herstellen, ofwel gaan wij op zoek naar een bouwfirma om het dak en de schade te herstellen. Al die kosten worden uiteraard gedekt door de luchthaven.”